Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Flere pædagoger har betydet bedre trivsel og mere plads til faglighed i Køge Kommunes dagtilbud

Flere pædagoger har betydet bedre trivsel og mere plads til faglighed i Køge Kommunes dagtilbud

Antallet af pædagoger i et dagtilbud har betydning for både nærvær og faglig praksis, og flere pædagoger kommer særligt børn fra udsatte familier til gavn. Det viser evalueringerne efter at 10 dagtilbud i Køge Kommune gennem to år har haft adgang til bedre normeringer.

Siden 2019 har 10 dagtilbud i Køge Kommune haft adgang til mere pædagogisk personale end den normale normering tilsiger. Opnormeringen stammer fra Finanslovsaftalen i 2019, hvor der i årene 2019 - 2022 blev afsat en milliard kroner til på landsplan at hæve normeringerne i vuggestuer med mange børn fra udsatte familier, ligesom Køge Kommune selv afsatte 2,4 millioner kroner til projektet.

Nu viser de foreløbige evalueringer, at de ekstra medarbejdere, som er blevet ansat, har gjort en forskel. Evalueringen viser fx at den ekstra tid, der er til rådighed, når et dagtilbud har flere medarbejdere, gør, at de voksne hurtigere får øje på forhold, der kræver ekstra opmærksomhed og støtte. Dertil kommer, at de medarbejdere, der er omkring et barn, får mere tid til at være sammen med børnene, også i små børnegrupper og til at sparre fagligt med hinanden. Der er tid til forberedelse, og tid til relevante møder med børnenes forældre.

- Jeg er imponeret over at se den store effekt vi har skabt i form af et større fagligt overskud blandt medarbejderne, og hvordan det har betydet fx et større overskud hos børnene og større rummelighed i mødet med de andre børn. Det har haft en enorm betydning for styrkelsen af børnenes sprog, læring og motoriske udvikling. Alt sammen noget, der har kæmpestor betydning for skoleparatheden hos børnene, og også af enorm betydning for børnenes egen følelse af at opleve sig som en succes i skolesammenhænge, når de forlader børnehaven, siger Pernille Sylvest, formand for Børneudvalget i Køge Kommune.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi med ret få midler har gjort en stor forskel, der har betydning langt ind i fremtiden for de børn, som det er kommet til gavn. Det er erfaringer fra praksis, som jeg både glæder mig over, og vil arbejde for på den ene eller anden måde lever videre, også når puljemidlerne er brugt, siger Pernille Sylvest, formand for Børneudvalget, siger Pernille Sylvest.

De 2,4 millioner kroner, som Køge Kommune har givet til projektet, er varige, mens puljen fra finansloven er gældende i årene 2019 – 2022.

I projektet har de 10 dagtilbud haft særlig fokus på arbejdet med forældrepartnerskaber og organisering og udvikling af livs-og læringsmiljøer. Projektet blev sat i gang sammen med praksiskonsulenter fra Styrelsen for Kvalitet og Udvikling i form af forløb, der har haft fokus at formulere mål med indsatser og give sparring undervejs i forløbet.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje