Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Forsøg med faste teams skal skabe mere nærvær i ældreplejen

Forsøg med faste teams skal skabe mere nærvær i ældreplejen

Køge kommune er i gang med at teste en ny model i syge- og hjemmeplejen med faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Formålet er, at borgere skal opleve mere sammenhæng og nærvær i den daglige pleje.

Det skal være et velkendt ansigt, som træder ind ad døren hos borgeren. Med den ambition har syge- og hjemmeplejen i Køge Kommune siden oktober testet en ny model med mindre faste teams, hvor medarbejderne selv tilrettelægger deres arbejde. 
Formålet med den nye organisering er at afprøve nye metoder til at give borgerne mere sammenhæng og nærvær i den daglige pleje. 

Ifølge Jette Kaufmann Laursen, sosu-assistent i Hverdagsrehabiliteringsteamet og arbejdsmiljørepræsentant, giver den nye organisering bedre mulighed for at imødekomme den enkelte borgers behov.

- Vi har generelt fået bedre føling med borgerne. Før besøgte vi en ny borger hver dag, nu hjælper vi den samme borger faste dage i streg. Det gør, at vi nemmere kan se, hvis der er sket en ændring i borgerens tilstand. Vi får også en bedre forståelse for borgernes helbred og situation og dermed et bedre udgangspunkt for at give den rette faglige hjælp, siger hun. 

Mere sammenhæng i arbejdsgangen

For Michela Lindegaard Christensen, sosu-assistent i Område Nord, har friheden til at tilrettelægge arbejdstiden en positiv effekt for samarbejdet i de mindre teams. 

- Ved at arbejde tæt sammen i små, faste teams, er det blevet mere naturligt at udveksle erfaringer og faglige synspunkter. Vi har styrket kommunikationen og samarbejdet mellem sosu-assistent og hjælper. Det har også ændret mit syn på relationen til borgeren. Jeg ser den nu som en helhed frem for et øjebliksbillede i løbet af en arbejdsuge, siger Michela Lindegaard Christensen, sosu-assistent

En nytænkning af ældreplejen

Køge Kommune er én af 25 kommuner, der har fået midler fra Socialstyrelsen til at gennemføre forsøg med faste selvstyrende teams. I Køge Kommune lægger den nye organisering særligt vægt på at skabe større trivsel hos medarbejderne, som kan sætte deres faglighed i spil til gavn for borgerne. 

- Projektet med faste selvstyrende teams gør, at vi kan udforske mulighederne for, hvordan vi giver borgerne den bedste hjælp og omsorg. Vores medarbejder bringer deres fagligheder og kompetencer i spil, hvor de selv tilrettelægger arbejdsdagen. Det gør også, at de i højere grad kan fokusere på at give den pleje, som den enkelte borger har brug for, siger Bent Sten Andersen, forman for Ældreudvalget i Køge Kommune.

Projektet med faste teams udløber i udgangen af 2023. På baggrund af de indsamlede erfaringer fra medarbejdere, borgere og pårørende vil man drøfte, hvorvidt faste teams skal bruges i Køge Kommune fremover.

Forsøg med faste teams i hjemmeplejen

Cirka 95 medarbejdere fra Visitationen, Syge- og hjemmepleje Team Nord og Hverdagsrehabiliteringsteamet deltager i projektet. Medarbejderne er blevet inddelt i mindre teams af 10-12, som selv organiserer arbejdsdagen og koordinerer indbyrdes. 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje