Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Herfølge Bjergby har fået sin helhedsplan

Herfølge Bjergby har fået sin helhedsplan

Visionerne for en ny bydel vest for banen i Herfølge er nu vedtaget i en helhedsplan – Herfølge Bjergby bliver for alle, der værdsætter fællesskabet og en bæredygtig hverdag i naturskønne omgivelser og med kun 36 minutter i toget til København H.

”Når toget standser, og du står af på Herfølge station, vil du møde Herfølge Bjergby med Påskebjerg som det markante landskabstræk, der grænser op til en stor, åben fælled. Boligkvartererne ligger i kanten af fælledlandskabet.” Sådan lyder indledningen til den helhedsplan for Herfølge Bjergby, der netop er vedtaget af byrådet i Køge Kommune.

Helhedsplanen tegner visionerne for den kommende bydel i Herfølge, som er tænkt til at spire op vest for banen. Herfølge Bjergby bliver for beboere i alle aldre og indkomstgrupper – både singler og familier, de små erhvervsdrivende, skole og daginstitution – et blandet boligkvarter, hvor man samles om et fællesskab og en bæredygtig tilgang til tilværelsen.

- Jeg glæder mig meget til at følge udviklingen af den nye Herfølge-bydel, som sker i samarbejde med både nuværende og kommende beboere og grundejere. Visionen er at skabe en unik og mangfoldig bydel i pagt med områdets skønne natur og med fokus på det fællesskab på tværs af generationer og den bæredygtighed, der bidrager til, at mennesker trives i deres hverdag, siger borgmester Marie Stærke.

Herfølge Bjergby har et stort potentiale som udviklingsområde, da LilleSyd banen opgraderes i foråret 2023, så der fremover kun vil være 36 minutters direkte togforbindelse mellem Herfølge og København H.

Billige ungdomsboliger og attraktive villaer

Herfølge Bjergby kommer til at bestå af fire kvarterer; Skovkvarteret, Bjerggårdskvarteret, Lille Syd-kvarteret og Frøgrunden med hvert deres nabolag og med let adgang til skole og daginstitution. Boligerne, som forventelig bliver i både ejer- og lejeform, bliver overvejende række-, klynge- og gårdhavehuse primært i to etager og med mulighed for op til 3½ etager.

Der er også ønske om at bygge ungdomsboliger og bofællesskaber, herunder seniorbofællesskaber, mens enkelte boliger for udsatte borgere kan etableres i tiny houses. Den overordnede målsætning er, at Herfølge Bjergby rent boligmæssigt kommer til at spænde vidt – fra billige ungdomsboliger til attraktive villaer.

Nytænkende og værdiskabende

Bag den arkitektoniske del af helhedsplanen står tegnestuerne WERK og Vandkunsten:
- Det særlige ved Herfølge Bjergby er, at fællesskaberne ikke bare er designede, men også forpligtende. Derfor er der plads til alle og brug for alle. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at dette nytænkende og værdiskabende lokalsamfund bliver til stor inspiration for omverdenen. Helt fantastisk at være med til at gøre drømmen til virkelighed, siger Thomas Kock, Kreativ Direktør i WERK.

Søren Nielsen, partner hos Vandkunsten, udpeger også Herfølge Bjergby som noget helt særligt:
- Herfølge Bjergby bliver en forsmag på fremtiden forenet med det bedste fra fortiden. Ikke endnu en developerbydel i høj beton, men et lokalsamfund i landskabet med plads til alle. Denne gang går drømmen i opfyldelse, siger han. 

Blandt grundejerne i Herfølge Bjergby er ægteparret filmproducenten Peter Aalbæk og byplanlægger Lise Palm. Peter Aalbæk betegner forløbet frem mod vedtagelsen af helhedsplanen som ’forbilledligt’:
- Et lille samfund som i fællesskab vil ændre på verdens uorden. Skabt af så uens størrelser som landmænd, borgerforening, et adeligt jomfrukloster, private jordejere, ambitiøse arkitekter, en enkelt tosset filmsnude, dedikerede kommunale medarbejdere og et samlet byråd fra højre til venstrefløj, siger han.

Herfølge Borgerforening involverer sig i og har indflydelse på byens udvikling, som de kerer sig om. Formand H. C. Andersen påpeger, at Herfølge i forvejen har privatejede parcelhuse og boligkomplekser samt andelsboliger og almene boliger:
- Herfølge Bjergby projektet bygger på ideen om identitet, fællesskab, miljø, økologi, bæredygtighed og ressourcebevidsthed. Boliger i varierede størrelser og ejerformer. Boliger uden parceller, men med fællesarealer. Boliger tilpasset de målgrupper, de skal rumme. En bydel, der spiller harmonisk sammen med den øvrige by, men som giver gode varierede alternativer til den eksisterende by, siger han.

Bæredygtighed i boliger, forbrug og transport

Herfølge Bjergby har fokus på den lokale handel. Området skal tiltrække små erhvervsdrivende, og man vil i høj grad lade sig forsyne af produkter fra de omkringliggende gårde, som baserer sig på en økologisk og bæredygtig produktion. 

Bydelen planlægges med boligområder omkring en større åben fælled, som vil være det grønne hjerte i Herfølge Bjergby. Fælleden forener det eksisterende Herfølge og Herfølge Bjergby, med centrum omkring Herfølge Station, og vil fungere som en del af boligernes friarealer og skabe rum for større fællesfunktioner som skole og forsamlingshus, nyttehaver eller måske dyrehold.

I Herfølge Bjergby vil der være begrænset kørsel internt i boligområderne og parkering etableres som fællesparkeringer. I stedet skal et skal et tæt stinet gøre det nemt og attraktivt at tage cyklen og gå til stationen, indkøb, skole og sport.

Efter vedtagelsen af helhedsplanen skal der sættes gang i drøftelser om den videre proces. Blandt andet skal en kommende analyse af boligmarkedet i Køge Kommune afdække med hvilken hastighed, det vil være hensigtsmæssigt at bygge nyt. Derudover skal udviklingen ske under hensyn til den økonomiske situation, ligesom lokalplanlægningen vil være en del af den kommende proces.

Helhedsplanen for Herfølge Bjergby kan hentes her

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje