Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Invitation til møde om fjernvarme i Bjæverskov

Invitation til møde om fjernvarme i Bjæverskov

Kom og hør nærmere om mulighed for fjernvarme i Bjæverskov i Skovbohallen, onsdag, den 15. juni kl. 19-21

En initiativgruppe fra Bjæverskov har i samarbejde med Køge Kommune, PlanEnergi og Dansk Fjernvarme udarbejdet et grundlag for at oprette et fjernvarmeselskab i Bjæverskov.

Kom og hør nærmere om mulighederne i Skovbohallen, onsdag, den 15. juni kl. 19-21.

Vest for Bjæverskov ligger en transformerstation og overskudsvarmen herfra muliggør billig og grøn fjernvarme.

Hvor kommer varmen fra?

Transformerstationen har overskudsvarme, der kan forsyne Bjæverskov med op mod 1/3-del af det samlede varmeforbrug til ca. 1.000 husstande, samt erhvervsvirksomheder og institutioner. Loven blev ændret i efteråret 2021, således at det nu er muligt at udnytte denne varmekilde til fjernvarme. Derfor har Køge Kommune i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma PlanEnergi undersøgt mulighederne for fjernvarme i Bjæverskov.

I den foreløbige rapport fra PlanEnergi har man projekteret, at der ved transformerstationen (ved genbrugspladsen) opstilles et stort varmepumpeanlæg, der kan hæve temperaturen på overskudsvarmen til ca. 700. Her vil støj ikke genere byens indbyggere. For at sikre, at der altid vil være varme, etableres en reserveforsyning med naturgas, som kun skal anvendes, når der repareres eller ved hård frost.

Hvad sker der rent praktisk?

For private husstande er planen, at Fjernvarmeselskabet gør følgende: 

  • Graver rende fra vejen og frem til ydermuren på dit hus og lægger en stikledning med fjernvarme. Belægning og evt. græsplæne m.v. reetableres.
  • Vi fører fjernvarmerørene ind gennem ydermuren og monterer ventiler og en måler på indersiden af muren eller i et udvendigt skab. (Der hvor nuværende måler er i dag)
  • Nedtager dit gamle gas- eller oliefyr med tilhørende varmtvandsbeholder og kører det væk. Alle installationer fra fyrrummet og videre i huset ændrer vi ikke. Skal bestående rør i huset ændres, f.eks. fra et 1-strengsanlæg til et 2-strengs, afholder husejeren selv udgiften hertil.
  • Leverer og opsætter en fjernvarmeunit, som selskabet ejer og vedligeholder, samt forbinder alle rør til centralvarmeanlægget.
  • Opsætter en varmtvandsbeholder på 110 l, der derefter vedligeholdes af husejeren. Muligvis opsættes i stedet for en gennemstrøms vandvarmer.
  • Indregulerer og syner fjernvarmeanlægget.
  • Er behjælpelig med at opsige din gasaftale og hjælper med ansøgning om evt. tilskud hertil.
  • Selskabet vedligeholder og udskifter stikledning, måler, og fjernvarmeunit, samt yder rådgivning om den billigste drift. Man skal ikke mere betale for en servicekontrakt på gasfyr.

Prisen for fjernvarme er væsentligt mere stabil end andre varmekilder. Ved denne ”varmemesterordning” afholder fjernvarmeselskabet alle etableringsudgifterne, såfremt man har tilkendegivet ønske om tilslutning, og derved har tilmeldt sig som andelshaver. Hvis man først senere ønsker at tilmelde sig, må man påregne selv at skulle afholde etableringsudgiften.

Hvad koster det?

For kun 275 kr. om måneden kan du blive tilsluttet Bjæverskov Fjernvarme. Derudover skal du selvfølgelig betale for den varme du bruger, men idet fjernvarmeselskabet drives af brugerne selv og fordi vi kan aftage overskudsvarme fra transformerstationen, kan vi holde udgifterne nede.

Hvorfor er det væsentligt, at man tilmelder sig nu?

Selskabets økonomi og kontrakter med entreprenører er afhængige af det antal beboere, der tilmelder sig fra begyndelsen. Fjernvarmenettet kræver nemlig, at der ikke er for langt mellem de tilsluttede huse. Derfor tilbyder vi, at hele installationsudgiften afholdes af fjernvarmeselskabet, hvis man har tilmeldt sig fra begyndelsen. Man bliver tilsluttet, når rørene bliver lagt i vejen ud for ens bolig.

Hvornår og hvordan kommer man videre?

 Der bliver afholdt et borgermøde i Skovbohallen onsdag, den 15. juni. Her vil projektet blive gennemgået og der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål. Hvis der er stemning for projektet, afholdes der stiftende generalforsamling for etablering af BJÆVERSKOV FJERNVARME a.m.b.a. onsdag den 29. juni kl. 19 i Skovbohallens cafeteria. Bestyrelsen skal udelukkende bestå af borgere med bopæl i forsyningsområdet. Der stiftes et andelsselskab, hvor forbrugerne er andelshavere. Det betyder, at man som andelshaver kun hæfter for den indskudte andel. Andelsselskabet kan optage lån i Kommune Kredit med kommunegaranti. Bestyrelsen fastsætter derefter detaljerne i det videre forløb. Vi forventer, at de første kan få varme fra efteråret 2023.

Forsyningsområdet i første fase omfatter Bjæverskov by ca. inden for byskiltene excl. Kildebjerg Agre og Kildebjerg Tofter. Ledningsnettet dimensioneres, så det på sigt kan omfatte nævnte veje samt eventuelt Vemmedrup.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje