Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Køge Dige er på vej

Køge Dige er på vej

Er du en af de ca. 7500 boligejere i Køge Kommune, som har hus eller en adgangsvej, der er i fare for at blive oversvømmet ved en stormflod i Køge Bugt? Så skal du kigge en ekstra gang i din e-boks i denne uge, hvor Køge Kommune udsender et infobrev om Køge Dige-projektet – også til nogle nye områder

Over de kommende 50 år vil risikoen for oversvømmelser fra Køge Buge stige mærkbart. Mens der i dag er gennemsnitlig ét varsel om vandstandsstigninger i Køge Bugt hver år, vil man ifølge DMI’s analyser i fremtiden opleve varsler hele 30 gang årligt med det nuværende niveau af CO2-udledning. 

Med andre ord er der med klimaforandringerne rigtig god grund til at sikre både ejendomme og øvrige værdier mod vandmasserne, som Køge Kommune med sit ambitiøse Køge Dige-projekt er i gang med.

Køge Kommune har netop udsendt et info-brev til alle de borgere og virksomheder, der opnår beskyttelse af projektet, og derfor også skal betale når diget står færdigt. Siden de første planer for diget blev lagt, har projektet udviklet sig til at omfatte endnu flere områder, der opnår beskyttelse enten direkte eller i form af beskyttelse af deres adgangsveje. 
Derfor er der information til både nye og ’gamle’ områder i brevet, som fortæller mere om det store dige-projekt. Blandt andet kan ejere af ejendomme i beskyttelseszonerne orientere sig om ca. hvor meget, man som individuel husejer står til at skulle betale i årligt bidrag, når diget står færdigt. 
Dette er dog et foreløbigt tal, da projektet og den såkaldte bidragsfordeling først skal i officiel høring og endelig godkendes:

- Det er et kompliceret stykke arbejde at lave projekteringen for et kystbeskyttelsesprojekt i den størrelse, som vi i Køge Kommune skal bruge for at beskytte vores mange borgere og værdier mod oversvømmelser. Vi ved der vil komme en oversvømmelse igen, så projektet har hele tiden været i kapløb mod tiden, siger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Lene Møller Nielsen.

Diget skal blandt andet gå berøre et særligt beskyttet naturområde ved Ølsemagle Revle mod nord, og samtidig skal det bygges på en måde, så det kan rumme de forskellige funktioner på både havn og marina, uden at hindre adgang for både rekreative og erhvervsmæssige formål for borgere og virksomheder. 

- Det er vigtigt, at vi tager hensyn til både fugle og folk i den planlægning, vi er i gang med nu. Og selvom der er mange interesser i spil i det her ambitiøse projekt, er jeg sikker på, at vi får et Køge Dige, som vi kan være både stolte af og glade for, siger Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov.

Når diget står færdigt, får Køge Digelaug ejerskabet. Det betyder, at selve driften af det færdige dige vil blive varetaget af det digelaug, som alle berørte ejere automatisk bliver medlem af. I den forbindelse vil Køge Kommune inviterede interesserede med i en følgegruppe, som vil blive inddraget i de demokratiske skridt, der er nødvendige for, at digelauget kommer godt fra start. Selve diget vil tidligst kunne stå færdigt i løbet år 2024.

Her kan du læse mere om Køge Dige

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje