Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Nye tiltag på vej til gavn for foreningslivet i Køge Kommune

Nye tiltag på vej til gavn for foreningslivet i Køge Kommune

Foreningerne i Køge Kommune danner ramme for fællesskaber, aktiviteter og engagement. Kultur- og Idrætsudvalget ønsker at etablere de bedst mulige rammer for at gøre det så nemt som muligt at varetage foreningslivet, og derfor omsættes foreningernes ønsker nu til konkrete tiltag.

Mål! Der er jubel i hallen, når bolden sparkes ind og rammer plet en søndag formiddag foran fremmødte familiemedlemmer og glade holdkammerater. Men bag jublen ligger meget mere end træning. Det er i høj grad usynlig logistik, økonomiske overvejelser og planlægning udført af aktive ildsjæle, der får foreningslivet til at hænge sammen på kryds og tværs i Køge Kommune.

Det arbejde vil Kultur- og Idrætsudvalget gerne gøre så nemt som muligt. Derfor har udvalget på baggrund af input fra foreningerne godkendt en række tiltag, der bedst muligt understøtter, at foreningerne kan have fokus på de formål, de er sat i verden for. Tiltagene er baseret på input fra foreningerne, som Kultur- og Idrætsrådet har indhentet via et spørgeskema og et dialogmøde i januar og drøftet med Kultur- og Idrætsudvalget ved et temamøde i marts. 

- Vores foreningsliv lægger kimen til fællesskaber hos især børn og unge, men de spiller også nøgleroller i ældres fritidsliv og trivsel. Og her er de lokale ildsjæles frivillige indsatser helt afgørende. Her lægger mange et stort og udefra lidt usynligt arbejde for at få foreningen til at fungere på det mere praktiske og administrative plan. Vi vil gerne lette deres arbejde og i endnu højere grad fejre de frivilliges indsats i foreningerne. Det er det, de efterspørger, og når foreningerne har det godt, kommer det os alle sammen til gode, siger Ken Kristensen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Blandt de konkrete tiltag er et økonomisk overblik over foreningsudgifter ved indendørs og udendørs idræt og ved brug af kommunale haller og selvejende haller. Her kan være stor forskel på foreningernes udgifter, og dermed på hvad de kan få ud af tilskud til aktiviteter fra kommunen. Hertil kommer en oversigt over grønne arealer, som foreningerne må benytte og en indsats for mere anerkendelse af de frivilliges arbejde. 

Ud over de nye tiltag har Kultur- og Idrætsudvalget også valgt fortsat at prioritere at øge lokaleudbuddet, forenkle retningslinjerne på foreningsområdet, få fuldt udbytte af det nye foreningssystem fritidsliv.koege.nu samt at udvikle en eventguide. 

Pressekontakt: 
Ken Kristensen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget, telefon 42 64 22 50

Nye tiltag, der skal gøre det nemmere at være forening

(forventet klarmelding i parentes)

  1. Økonomisk overblik over foreningsudgifter ved indendørs versus udendørs idræt og brug af kommunale eller selvejende haller (medio 2024).
  2. Oversigt over grønne arealer, som må benyttes af foreninger (medio 2023).
  3. Øget fejring af frivillige i foreninger (medio 2023).
  4. Fokus på fundraising (ekstern finansiering).
  5. Videreudvikling af tiltag i ”Bevæg dig for livet” og netværk for foreninger, der arbejder med inklusion (i gang).

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje