Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Nyt fra byrådets møde 19. december 2024

Nyt fra byrådets møde 19. december 2024

Med disse overskrifter: ”Justering af skoledistrikterne mellem Kirstinedalsskolen og Asgård Skole” og ”Ny erhvervspolitik er sendt i høring”.

Justering af skoledistrikterne mellem Kirstinedalsskolen og Asgård Skole

Udbygningen af Køge Nord har givet plads til flere børnefamilier i Køge Kommune, og derfor er der behov for flere skoleklasser i området. Skoledistriktets opdeling betød umiddelbart, at flere elever skulle gå på Kirstinedalsskolen end på Asgård Skole, selv om begge skoler har kapacitet til at rumme tre fulde klassespor med 30 klasser. 

Derfor har byrådet netop vedtaget at flytte en del af Kirstinedalsskolens distrikt til Asgård Skole, så væksten i elever og antallet af klasser fordeles mere ligeligt. I forbindelse med justeringen af skoledistriktet indføres en søskendegaranti for familier i det berørte område, som allerede har et barn indmeldt på Kirstinedalsskolen. 

-    Med justeringen af skoledistriktet har byrådet besluttet at buge de eksisterende rammer bedst muligt og samtidig sørge for, at børnefamilier ikke skal sende børnene i to forskellige skoler, siger borgmester Marie Stærke.
Det er beboere i området mellem Lyngvej mod syd, Nylandsvej mod vest og matrikelskellet mellem Smedevej og Strandlodsvej mod nord, som går fra at høre til Kirstinedalsskolen og i stedet at høre til Asgård Skole. Grænsen er lagt mellem to villaveje, for at undgå at børn, som bor på hver sin side af vejen og kender hinanden, kommer på hver sin skole. Området ligger øst for den del af Asgård Skoles distrikt, der i forvejen ligger nord for Lyngvej.

Justeringen i skoledistriktet berører ikke de børn, der skal starte i Børnehaveklasse til august 2024. Den vil kun gælde for tilflyttere til området efter 1. januar 2024 samt de børn, der starter i skole til august 2025 og frem, og som ikke er omfattet at søskendegarantien.

Ny erhvervspolitik er sendt i høring

Byrådet blev på sit decembermøde orienteret om Køge Kommunes nye erhvervspolitik, der er i høring frem til 16. februar. Politikken er udarbejdet i et tæt samspil med netop de virksomheder, der i fremtiden får glæde af den, og flere hundrede virksomheder har bidraget ved at svare på spørgeskemaer og gennem direkte dialogmøder. Det betyder, at politikken indeholder helt konkrete handleplaner for, hvordan kommune og erhvervsliv i samspil kan arbejde for styrkede forhold for virksomhederne.
 
-    I Køge Kommune ligger vi nummer 1 når det gælder iværksætteri og vækst. Og Køge Kommunes virksomheder klarer sig utrolig flot på mange parametre. Faktisk er erhvervslivet i så god form, at nogle af de vigtigste fokusområder vi skal arbejde med, er behovet for arbejdskraft og hvordan vi kan give mulighed for at udvide erhvervsarealer. Det er et fantastisk udgangspunkt at arbejde ud fra, og jeg ser frem til, at vi herfra sammen med vores dygtige erhvervsliv skal prioritere vores erhvervsindsatser, siger borgmester Marie Stærke.
Erhvervspolitikken indeholder 10 indsatsområder med tilhørende målsætninger og handlepunkter. Her er blandt andet fokus på en bymidtestrategi, satsning på innovative produktionsvirksomheder, udrulning af grøn energi og en fokuseret iværksætterindsats.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje