Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Nyt fra byrådets møde 1.marts 2022

Nyt fra byrådets møde 1.marts 2022

Med blandt andet disse overskrifter: ”Flere ressourcer til at få kontanthjælpsmodtagere i job, ”Nyt projekt skal forebygge magtanvendelser på botilbud”, ”Nyt udvalg skal sætte vind i sejlene på udviklingen af Køge Marina" og ”Nyt kunstgræs på Køge Idrætspark til den kommende sæson”.

Flere ressourcer til at få kontanthjælpsmodtagere i job 

Borgere på kontanthjælp kan se frem til en hurtigere og bedre afklaring på deres situation. Køge Kommune har nemlig modtaget 1.504.800 kr. fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering, som skal bruges til at hjælpe borgere på kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelser med at lægge en plan for deres fremtid på arbejdsmarkedet. 

For nogle vil det være at komme ud på arbejdsmarkedet igen. For andre kan vejen gå via fleksjob eller ressourceforløb, eller at blive henvist til førtidspension.

- Med projektet får borgerne en hurtigere afklaring på, hvad der er næste skridt i deres forløb. Det giver ro i maven hos den enkelte, og samtidig får vi udnyttet arbejdskraften bedst muligt til gavn for hele samfundet, siger Borgmester Marie Stærke. 
Pengene skal bruges på løn til medarbejdere, så der bliver flere ressourcer til at hjælpe borgerne videre på rette vej. I Køge drejer det sig om en gruppe på 274 borgere.

Projektet gennemføres i perioden december 2021 - december 2023. Pengene er bevilliget fra puljen ”Flere skal med III”.

Nyt projekt skal forebygge magtanvendelser på botilbud 

En ny metode skal være med til at forebygge, at der opstår situationer på Køge Kommunes botilbud, hvor udviklingshæmmede borgere er udadreagerende – og samtidig klæde medarbejderne på til at håndtere det på den bedst mulige måde, hvis det alligevel skulle ske. Køge Kommuner er én ud af i alt fem udvalgte kommuner af Socialstyrelsen som skal være med i projektet, og som hermed skal afprøve den nye metode, som generelt har vist gode resultater i psykiatrien.

Det betyder i første omgang, at udvalgte medarbejdere på botilbuddet Agerbækhuse får uddannelse i metoden og skal prøve den af i hverdagen. Hvis det viser sig at være en succes er målet at udbrede metoden til hele Agerbækhuse og det tilknyttede aktivitetscenter Blumesvej.

- Det er afgørende, at vi som kommune suger den nyeste viden til os og hele tiden prøver nye metoder af, som kan gøre hverdagen bedre for medarbejdere og borgere. Det gælder egentlig alle områder i kommunen. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi er blevet en del af der her projekt, som forhåbentlig kan give medarbejderne nogle nye værktøjer, som kan forebygge svære episoder. Det er en gevinst for både medarbejdere og borgere, siger borgmester Marie Stærke. 

I løbet af projektet samarbejder Køge Kommune med Socialstyrelsen, VIVE, de øvrige projektkommuner samt SOPRA, som er dem, der underviser i metoden der kaldes ”Law Arousal 2”.

Køge Kommune har modtaget 1.950.000 i tilskud fra Socialstyrelsen til at gennemføre projektet, som løber fra den 1. januar 2021 – 31. december 2024.


Nyt udvalg skal sætte vind i sejlene på udviklingen af Køge Marina

Der er gang i den på Køge Marina i disse år. Snart begynder byggeriet af et splinternyt hotel med havudsigt, og der er blevet plads til endnu flere lystsejlere. Senest er der blevet opsat et nyt amfiteater, og der er ønsker om en vandlegeplads, et udsigtspunkt og flere spisesteder på marinaens ”strøg”. Også områdets infrastruktur er under udvikling, og i lokalplanen for området kan man se beskrivelser af nye trafikløsninger, flere adgangsveje og nye cykelstier.

For at understøtte udviklingen af marinaen, besluttede et enigt byråd på aftenens møde at nedsætte det man kalder et § 17, stk. 4 udvalg. Udvalget er nedsat midlertidigt og har ikke beslutningskompetence. Udvalgets opgave er derfor at rådgive og komme med anbefalinger til de politiske udvalg omkring udviklingen på marinaen. Helt konkret kommer udvalget til at arbejde med fire temaer; erhverv og turisme, nye aktiviteter, lystbådehavnen og kunstprojekter. 

Marinaudvalget er oprettet for perioden 2022 – 2025 og kommer til at fortsætte det arbejde som det tidligere Marinaudvalg igangsatte i forrige byrådsperiode. § 17 udvalg skal nedsættes på ny hvert 4 år.

Nyt kunstgræs på Køge Idrætspark til den kommende sæson

Når spillerne for Køge Boldklub eller HB Køge spiller på hjemmebane, vil det inden længe være på et helt ny kunstgræstæppe. Den store opvisningsbane på stadion på Køge Idrætspark er nemlig blevet så flittigt brugt af både eliteklubberne og de øvrige fodboldudøvere til træning og kampe, at græstæppet nu – tidligere end forventet - står over for en udskiftning.

Et nyt kunstgræstæppe er en forudsætning for, at banen kan bestå de test, der udføres årligt for at kunne få spillelicens til baner, som benyttes til superliga og 1. divisions kampe:

- Vi har en klar ambition om, at både børn og voksne her i Køge Kommune skal blive endnu bedre til at bevæge sig – meget gerne som medlem af en forening eller en klub. Vi har set en markant stigning i interessen fra både drenge og piger, som gerne vil spille fodbold, og vi skal gøre vores til at sikre, at fodbolden har gode kår både for vores breddeidræt og for elitespillerne, siger borgmester Marie Stærke.

Præcis hvornår tæppet vil blive udskiftet, skal planlægges i koordinering med HB Køge, så det indpasses med hjemmekampe for de mange elite- og breddehold, der bruger banen, men et nyt underlag vil være på plads senest til starten af næste sæson, altså efter sommerferien.

Rent praktisk foregår udskiftningen ved, at kunstgræstæppet "rulles sammen" og sendes
til genanvendelse, mens der indkøbes og udlægges et nyt kunstgræstæppe på banen. Udskiftningen skal foregå i en kort periode på 2-3 uger og i en periode med godt vejr.

Byrådet har bevilliget de i alt 3,5 mio. kr. til udskiftningen, som det forventes at koste. 

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje