Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Nyt fra byrådets møde 25. januar 2022

Nyt fra byrådets møde 25. januar 2022

Med blandt andet disse overskrifter: ”Kendte ansigter i hjemmeplejen”, ”Lokalplanen for Køge Marina sendes i høring” og ”Plads til fremtidens skolebørn”.

Året første økonomiske redegørelse 

Det nye byråd blev på byrådsmødet præsenteret for årets første økonomiske redegørelse, der giver et øjebliksbillede af Køge Kommunes økonomi. Redegørelsen viser, at kommunens økonomi her i begyndelsen af året er i balance. Dog vil der i løbet af året vise sig nogle udfordringer i form at stigende priser i byggebranchen, når det gælder anlæg og nye byggerier, ligesom der højst sandsynligt vil opstå en situation, hvor kommunen ikke tjener lige så mange penge på jordsalg, som der er budgetteret med. Det betyder, at byrådet vil komme til at arbejde med løsninger, der skal mindske udgifterne. 

- Som helt nyt byråd er årets første økonomiske redegørelse en lejlighed til at læse sig ind på Køge Kommunes økonomi. Vi ser på en økonomi i balance, men vi ved også, at vi senere på året kommer til at forholde os til planlagte besparelser. Derfor bliver det blot endnu mere vigtigt, at det enkelte udvalg holder sig til de planlagte budgetter, og sikrer en sund økonomistyring, siger borgmester Marie Stærke.

Herudover viser redegørelsen, at kommunen bliver ramt af en mindre skattesanktion, da andre kommuner har sat skatten op, ligesom der er opstået uforudsete udgifter til at håndtere COVID-19. Disse forventes dog at blive kompenseret fra Statens side til sommer.


Plads til fremtidens skolebørn

Et enkelt blik på befolkningsprognosen for Køge Kommune vidner om, at rigtig mange flytter til Køge Kommune, og at endnu flere kommer til i fremtiden. Derfor har der også været godt gang i gravemaskinerne, som nu og i årene der kommer, hjælper til med at bygge nye daginstitutioner rundt om i kommunen. På sigt vil de små nye medborgere nå skolealderen, og det stiller krav til mere kapacitet på skoleområdet. På aftenens byrådsmøde frigav byrådet 1 mio. kr. til at undersøge, hvordan kommunen bedst muligt kan imødekomme behovet for mere plads og flere elever.

- Køge Kommune har udviklet sig enormt meget de seneste år, og det har tiltrukket rigtig mange børnefamilier. Nu er det afgørende, at vi følger med udviklingen, og skaber gode rammer for alle børn, som kommer til at vokse op i kommunen, siger borgmester Marie Stærke. 

De 1 mio. kr. til den afklarende analyse blev afsat i budget 2022-2025, og frigivet i forbindelse med dagens byrådsmøde.

Kendte ansigter i hjemmeplejen 

Med godt 7,6 mio. kr. fra Socialstyrelsen, kan Køge Kommune sætte gang i et nyt projekt, som skal styrke borgernes oplevelse af omsorg og nærvær i hjemmeplejen. Helt konkret betyder det, at borgerne i fremtiden i endnu højere grad skal have besøg af de samme medarbejdere. Projektet kommer til at køre som et forsøg for et afgrænset område i hjemmeplejen frem til 2023, og gør det muligt at afprøve nye faglige løsninger, som tager sit udgangspunkt i borgerne ønsker og mål. 

- Når det er de samme medarbejdere, der kommer i borgernes hjem, skaber det stærkere relationer, og det giver en tilknytning og en viden, som giver borgerne den bedst mulige hjælp. Kort sagt tror jeg på, at det giver mere omsorg og nærvær for de borgere, der deltager i projektet”, siger borgmester Marie Stærke.

Projektet er samtidig med til at understøtte Køge Kommunes ambition om, at medarbejderne i højere grad skal have mulighed for at tage højde for den helt konkrete situation, når medarbejderen kommer i hjemmet, og dermed i højere grad tage udgangspunkt i borgerens behov. Når det er de samme medarbejdere, som kommer i borgernes hjem, giver det bedre rammer for at medarbejderne kan tilrettelægge hjælpen med udgangspunkt i borgernes ønsker og mål og bruge deres faglige viden.
Projektet kommer i første omgang til at berøre ca. 100 borgere, som modtager hjemmehjælp. Ældre- og Sundhedsudvalget vil følge projektet tæt og evaluere på resultaterne i slutningen af 2023.

Projektet er udgiftsfrit for Køge Kommune, da alle udgifter er dækket af puljemidler fra Socialstyrelsen.

Lokalplansforslag for Køge Marina sendes i høring 

Der er gang i den på Køge Marina. Snart starter byggeriet af et splinternyt hotel, og der er blevet plads til endnu flere lystsejlere. Senest er der blevet opsat et nyt amfiteater, og der er ønsker om en vandlegeplads, et udsigtspunkt og flere spisesteder på marinens ”strøg”. 

Udviklingen på Køge Marina stiller krav til områdets infrastruktur. Derfor beskriver den nye lokalplan for marinaen nye trafikløsninger, som flere adgangsveje og nye cykelstier, ligesom den omhandler det nye hotel. På aftenens byrådsmøde godkendte byrådet at sende lokalplansforslaget videre i offentlig høring.

- På sådan en kold januardag kan man kun glæde sig til sommeren og en tur i solskin på Køge Marina. Marinaen har altid været et populært samlingssted – og den udvikling der er i gang, kommer til at tiltrække endnu flere besøgende. Det stiller krav til infrastrukturen. Mange biler skal ind og ud i løbet af en sommerdag. Jeg ved, at mange borgere har været optaget af behovet for flere adgangsveje og bedre forhold for bilister. Jeg håber, at de vil læse lokalplanen og give deres besyv med, siger borgmester Marie Stærke.

Lokalplansforslaget vil være i offentlig høring i otte uger, hvor der kan indgives høringssvar. Herefter skal den endelig godkendes. Der vil være borgermøde om lokalplanen den 17. marts 2022. Følg med på Køge Kommunes hjemmeside og Facebook-side for mere information.


Nu sendes forslag til lokalplan for Den Maritime Halvø i høring 

Den Maritime Halvø skal udvikles til et mødested ved vandet for alle borgere. Køge Kommune har i samarbejde med borgere, foreninger, Køge Kyst og klubber arbejdet på, hvordan området skal udforme sig, og nu er lokalplansforslaget for området klar.

På aftenens byrådsmøde godkendte byrådet forslaget, og planen bliver nu sendt i offentlig høring i otte uger. Bliver lokalplanen endelig godkendt, er vejen banet for begyndende realisering af indretning af området med byggeri og aktiviteter. 
Der vil være borgermøde om lokalplanen den 2. marts 2022. Følg med på Køge Kommunes hjemmeside og Facebook-side for mere information.

Ny dialog om projekt for støjskærm 

Det er ikke lykkedes at finde enighed om et støjskærmsprojekt for Ringvejen, som skulle finansieres i fællesskab af beboere og Køge Kommune. 

I løbet af de seneste fem år, har flere forskellige arbejdsgrupper med repræsentanter for både kommunen og beboere søgt at nå til enighed om et projekt – en enighed, som var en forudsætning for, at kommunen ville medfinansiere projektet med 50 procent. Konklusionen på processen er, at der ikke i nogle af arbejdsgrupperne har kunne findes fælles fodslag om en løsning. Derfor afsluttes det igangværende projekt, og finansieringen går tilbage i kommunekassen. 

- At vi lægger det igangværende projekt ned, betyder ikke, at der ikke kan findes en løsning. Men vi ser er klart behov for at starte på en frisk og indlede en ny dialog med de berørte borgere om, hvordan vi kan mindske støjgenerne i området, siger borgmester Marie Stærke.


Køge Idrætspark, del II, kan sættes i gang 

Nu kan planlægningen af etape 2 af Køge Idrætspark sætte i gang. Byrådet har nemlig vedtaget den bevilling, der betyder en forbedring af trafiksikkerheden for både gående og cyklister, flere omklædningsrum til breddeidrætten, en udvidelse af stadion og flere parkeringspladser. 

Etape 2 for Køge Idrætspark kommer til at løbe fra i år og frem mod 2025, hvor stadion ventes at stå klar på superliga-niveau og til større events med i alt 6.000 overdækkede siddepladser fordelt på fire tribuner. 

Breddeidrætten får med projektet seks nye moderne omklædningsrum med brusefaciliteter og toiletter.
I forhold til trafikken bliver der blandt andet etableret lysregulerede trafikkryds ved både Ringvejen og ved Stensbjergvej, hvilket skal gøre det lettere og mere sikkert - ikke mindst for de mange juniorer, der hver dag bruger Køge Idrætspark. 
Samtidig etableres parkeringspladser på forpladsen mellem Køgehallerne og Musikskolen, på arealet ud mod Ølbyvej og reservepladser på den eksisterende grus-fodboldbane. 

I alt er der afsat 120,9 mio. kr. til det samlede projekt, hvoraf størstedelen finansieres via indtægter fra salg af grunde på området. 

Nu går arbejdet med i alt tre nye lokalplaner for området i gang. Stadionlokalplanen kan forventes afsluttet med udgangen af 2022, mens de to øvrige lokalplaner følger i løbet af 2023 og 2024. 

Den videre udvikling af projektet og koordinering vil ske i dialog med idrætsparkens interessenter ved etablering af en følgegruppe.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje