Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Nyt fra byrådets møde den 27. februar 2024

Nyt fra byrådets møde den 27. februar 2024

Med disse overskrifter: ”Lokalplan om 35 boliger på Vedskølle Saftfabrik endeligt vedtaget” og ”Fald i antallet af indberetninger til whistleblowerordningen i 2023”.

Lokalplan om 35 boliger på Vedskølle Saftfabrik endeligt vedtaget

Vedskølle Landsby øst for Herfølge huser både en gammel saftfabrik og et gammelt mejeri, og erhvervsgrundenes ejere har ønsket at omdanne de to erhvervsgrunde til boliger. Det ønske er nu et skridt nærmere at kunne realiseres, for byrådet har netop godkendt en lokalplan, der giver mulighed for at bygge 35 boliger på erhvervsgrunden Vedskølle saftfabrik.

-    Jeg glæder mig over, at vi kan vedtage en lokalplan, der skaber rammer for plads til flere nye borgere i Vedskølle Landsby og samtidig lægger vægt på både natur og fællesskab. Lokalplanen betyder også, at landsbyboerne undgår tung lastbiltrafik på landsbyens veje fra nye produktionsvirksomheder på erhvervsgrundene, så det er en udvikling, der kommer alle til gode, siger borgmester Marie Stærke.  

Lokalplanen giver byggeret til 20 rækkehuse og 15 parcelhuse på saftfabrikkens arealer, og bebyggelsesplanen rummer et svunget vejforløb, rekreative forbindelser og grønne fællesarealer. Der er i planen lagt vægt på, at de åbne arealer syd for bebyggelsen også vil være tilgængelige for de øvrige beboere i Vedskølle. Planen giver også mulighed for, at ejeren af Vedskølle Mejeri mejeriet nu kan søge om landzonetilladelse til at opføre boliger i den bevaringsværdige mejeribygning.  Lokalplanen har været sendt i høring, og der er blevet afholdt to borgermøder, hvor beboere i Vedskølle har bakket stærkt op om byggeplanerne.

Fald i antallet af indberetninger til whistleblowerordningen i 2023

Køge Kommune har siden 2019 haft en whistleblowerordning, som skal være med til at gøre kommunen til en god og tryg arbejdsplads for de 5.000 ansatte. Ordningen sikrer, at medarbejderne har et sted at henvende sig, hvis de måtte få viden om alvorlige uregelmæssigheder på arbejdspladsen.

- Køge Kommune vil være en god og sund arbejdsplads, og derfor indførte vi en whistleblowerordning flere år før, det blev et krav. Selv om antallet af indberetninger er faldet sidste år, er ordningen fortsat kendt nok til, at den bliver brugt, og det er med til at skabe den tillid, som er nødvendig for, at medarbejderne kan trives på jobbet og levere den rette service til borgerne, siger borgmester Marie Stærke.

Der blev indberettet seks sager til whistleblowerordningen i 2023. I 2022 blev der indberettet 10 sager. Ingen af de indberettede sager har været så alvorlige, at de har ført til politianmeldelse.

Pressekontakt:
Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje