Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Nyt fra byrådets møde den 28. marts 2023

Nyt fra byrådets møde den 28. marts 2023

Med blandt andet disse overskrifter: ” Et skridt nærmere Oplevelsescenteret Borgring”, ” Whistleblowerordningen bliver brugt” og ”Bevilling til projektering og udbud af Borup Omfartsvej”.

Et skridt nærmere Oplevelsescenteret Borgring 

Med en forventning om 60.000 besøgende hvert år vil Oplevelsescenteret Borgring bringe historieinteresserede fra nær og fjern til Køge Kommune. Byrådet har nu godkendt, at forslaget til en lokalplan, som fastlægger placering og omfang af oplevelsescenteret samt tilhørende sti og parkering, sendes i høring. 
Lokalplanen skal også sikre, at bebyggelsen ved oplevelsescenteret fremstår harmonisk mod sine omgivelser og landskabet, når der vælges arkitektur og materialer. Samtidig skal parkeringsarealet tilplantes med træer, så afgræsningen mod Ringstedvej fremstår som et grønt plantebælte.
- Borgring har været en helt unik opdagelse for Køge Kommune, og den har givet os vores egen lokale kulturarv. Oplevelsescenteret kommer forhåbentlig til at tiltrække endnu flere besøgende udefra, men får også betydning for beboerne i området. Derfor skal lokalplanen sikre, at vi tager højde for de nuværende omgivelser, mens vi udvikler fortællingen om en vigtig verdensarv, siger borgmester Marie Stærke.
Forslaget til lokalplanen sendes nu i høring i fire uger, og der inviteres til borgermøde om forslaget onsdag den 26. april 2023 kl. 18.30-19.30. Stedet for mødet bliver annonceret på Køge Kommunes hjemmeside. 

 

En presset økonomi i balance

Årets første økonomiske redegørelse, som byrådet blev præsenteret for på sit møde tirsdag, viser, at Køge Kommunes økonomi er i balance, på trods af væsentlige ekstraordinære udgifter. Kommunen oplever nemlig stigende udgifter til børn og unge, der har det svært, ligesom der stadig er forhøjede udgifter til energi. I alt betyder det ekstra udgifter på 43 millioner kroner, som findes ved at bringe midler i spil, som blev afsat i 2022 til de forhøjede energipriser. Da prisen på energi blev lavere end forventet, er der penge til overs her.
- Det er på mange måder foranderlige tider, vi lever i. Det betyder også, at det kan være svært at forudsige udgifterne, også i de kommunale budgetter. Jeg er glad for, at vi får enderne til at nå sammen her i årets første økonomiske redegørelse. Jeg er ked af, at vi igen oplever en stigning i udgifter til børn og unge, der har det svært. Bag hver eneste krone, gemmer der sig et ungt menneske, der har brug for hjælp. Her har hele samfundet en opgave i at tænke i bedre og forebyggende tiltag, siger borgmester Marie Stærke.
Udover energipriser og udgifter til det specialiserede børneområde, har Køge Kommune også en ekstra udgift til at huse flygtninge fra Ukraine. Disse udgifter forventes dog at blive godtgjort af Staten til sommer.


Whistleblowerordningen bliver brugt

Køge Kommune har siden 2019 haft en whistleblowerordning, som skal være med til at gøre kommunen til en god og tryg arbejdsplads for de 5.000 ansatte. Ordningen sikrer, at medarbejderne har et sted at henvende sig, hvis de måtte få viden om alvorlige uregelmæssigheder på arbejdspladsen.

- Køge Kommune indførte faktisk whistleblowerordningen flere år før, det blev et krav, fordi vi vil være en god og sund arbejdsplads. Vi kan se, at ordningen er kendt nok til, at den bliver brugt, og at de sager, der måtte være, bliver håndteret. Det er med at skabe den tillid, der er nødvendig for, at ordningen virker, så medarbejderne kan trives på jobbet og levere den service til borgerne, som vi jo er til for, siger borgmester Marie Stærke.
Sidste år blev der indberettet 10 sager til whistleblowerordningen. Ingen af de indberettede sager var så alvorlige, at de har ført til politianmeldelse.
 


Budgetprocessen styrker dialogen

Hvor den økonomiske fremgang i mange år har betydet mulighed for udvikling og stigende service, ser det nu anderledes ud. I landets kommuner står man med flere og mere komplekse udfordringer end tidligere. Energipriserne stiger fortsat, ligesom Staten ikke kompenserer for stigende udgifter på fx socialområdet. Det lægger et tilsammen pres på den kommunale økonomi. 
Tirsdag godkendte byrådet budgetvejledningen, der lægger rammerne for årets budgetproces, som kommer til at betyde besparelser på driften. Tidligere på året blev igangsat en række analyser, hvor formålet var at skaffe et økonomisk råderum for efterårets budgetproces. Tanken er, at analyser på den lange bane kan finde bedre og mere holdbare løsninger, end besparelser som skal findes i en fart. Analyser og besparelser skal tilsammen finde 75 millioner kroner på driften.
Når byrådet efter sommerferien skal lægge rammerne for Køge Kommunes økonomi de næste fire år, sker det i tættere samråd med ledere fra borgernære områder som skoler, daginstitutioner og plejehjem. Det sker ud fra et ønske om i højere grad at inddrage de store velfærdsområder i bedre og mere kvalificerede løsninger på de besparelser, der skal ske.

- Som kommune står vi for den velfærd, der er allertættest på borgerne. Det er hos os, børnene bliver passet og går i skole. Det er kommunen der hjælper, når man har brug for praktisk hjælp i hjemmet eller pleje. Det er kommunens medarbejdere, der udvikler nye boligområder, vedligeholder vejene, arbejder med børn og voksne, der har det svært. Velfærden er flettet ind i borgernes hverdag. Det er et stort ansvar at løfte. Derfor er jeg også meget optaget af, at vi som politikere tænker nye måder at løfte det ansvar på. Det bliver en ny måde at drive budgetproces på, som jeg er spændt på. Det er aldrig nemt at skulle spare penge – men på denne måde lytter vi i hvert fald til dem, som vores politiske prioriteringer berører direkte, siger borgmester Marie Stærke. 

De vigtigste datoer for årets budgetproces ser således ud:
- Anlægsseminar d. 16. maj 2023
- Budgetseminar d. 23. august 2023.
- 1. behandlingen i Økonomiudvalget d. 5. september 2023.
- 1. behandlingen i Byrådet d. 12. september 2023.
- Forhandlingsseminar d. 20. -21. september 2023.
- 2. behandlingen i Økonomiudvalget d. 3. oktober 2023
- 2. behandlingen i Byrådet d. 10. oktober 2023.
- Høring af budgettet foregår i perioden 24. august til 12. september 2023.


Bevilling til projektering og udbud af Borup Omfartsvej

Teknik- og Ejendomsudvalget godkendte i december 2021 et revideret dispositionsforslag for en omfartsvej øst om Borup. Efterfølgende har omfartsvejen været sat i bero, men det er nu besluttet at færdiggøre et detailprojekt, så man – hvis det bliver besluttet at vejen skal anlægges – kan indbyde entreprenører til at give en pris på etablering af omfartsvejen. 

- Borup Omfartsvej er et stort projekt, som har vist sig at være både mere kompliceret og kostbart, end man kunne have håbet. Nu har vi taget skridt til at sikre, at der kan udarbejdes et projekt som beskriver, præcis hvordan vejen skal se ud, så detaljerne er klar til den dag, der skal indhentes tilbud fra entreprenører på at anlægge vejen, siger borgmester Marie Stærke.

Efter planen vil detailprojekteringen blive udbudt efter sommerferien 2023, og det færdige projekt forventes at ligge klar midt i 2024.

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje