Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Nyt fra byrådets møde den 29. marts 2022

Nyt fra byrådets møde den 29. marts 2022

Med blandt andet disse overskrifter: ”Lokalplan for flere boliger i Køge Nord sendes i høring”, ”Ny padelhal ved Ravnsborghallen” og ”Nye parkeringspladser ved Køge Nord Station”.

Budgetvejledning for årets forhandlinger

Køge Kommune skal være et godt sted at bo når man er barn, voksen og ældre. Inden for ganske kort tid er der behov for at udvide antallet af pladser i daginstitutioner og skolernes kapacitet, så kommunens fysiske rammer også i fremtiden kan afspejle befolkningsudviklingen. Dertil kommer et behov for at fastholde og rekruttere medarbejdere på de store velfærdsområder, så kommunens borgere kan få den bedste service, når der er brug for hjælp fra Køge Kommune.

På tirsdagens byrådsmøde godkendte byrådet budgetvejledningen, der danner udgangspunkt for de budgetforhandlinger, der foregår til efteråret, hvor rammerne for kommunens økonomi de næste fire år lægges. En række faktorer gør, at Køge Kommunes byråd til efterårets budgetaftale skal finde løsninger på at håndtere en økonomisk ubalance i årene 2023 – 2026. Her skal findes 50 millioner kroner på anlægsbudgettet årligt, ligesom der skal håndteres en ubalance på 95 millioner kroner årligt.

Årsagen til den økonomiske ubalance, skal blandt andet findes i de eskalerende udgifter til byggebranchen, hvor man lige nu oplever prisstigninger på 25 – 30 procent på grund af stigende udgifter til materialer med videre. Hertil kommer øvrige konjunkturbestemte udfordringer, som fx færre forventede indtægter på salg af jord. Endelig er der budgetaftalen fra 2021, hvor et enigt byråd afsatte midler til ønskede projekter for i alt 72 millioner kroner, hvoraf godt halvdelen blev afsat til en udfordring på det specialiserede område. Endelig har byrådet besluttet at sætte 10 millioner kroner af til en styrket indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. 

- Køge Kommune vil gerne være et sted, hvor det er rart at bo, når man er børnefamilie, når man er ung og når man bliver ældre. Derfor er det så vigtigt, at vi som byråd hele tiden overvejer, hvilken kommune, vi udvikler, og prioriterer, så vi bruger kommunens penge bedst muligt til gavn for borgerne. Vi er i så heldige, at vi har råd til at følge med befolkningsudviklingen. Vi har råderum til at bygge de daginstitutioner der er brug for, og til at udvide skolekapaciteten. Vi har også ansvar for at skabe attraktive kommunale arbejdspladser i en situation, hvor rekruttering af medarbejdere på de store velfærdsområder bliver en af de mest akutte udfordringer i årene der kommer, siger borgmester Marie Stærke.

- At vi nu står i en situation, hvor vi er udfordrede på økonomien gør, at vi er nødt til at bringe samtlige muligheder i spil, når vi skal finde løsninger. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er ambitiøse i Køge. Vi vil meget, og det vil vi på kort tid. Men nu er det tid til at tøjle ambitionerne, og lade projekterne følge med den økonomi, vi har til rådighed. Vi skal kort sagt ned på et normalt anlægsniveau og et mere gennemsnitligt niveau på driften. Når det gælder besparelser på vores drift, vil den røde tråd gennem forhandlingerne være fokus på kvalitet til fordel for kvantitet, ligesom vi også har fokus på, hvordan vi skaber indtægter, siger borgmester Marie Stærke.

 

Lokalplan for flere boliger i Køge Nord sendes i høring

42 almene boliger og 10 fritliggende huse eller dobbelthuse er planlagt som næste etape af boligudbygningen i Køge Nord Skovby – og til det formål skal der laves en lokalplan. Derfor sender byrådet nu forslag til lokalplanen med nummeret 1099 i høring.

Planen dækker et område på cirka to hektar, som grænser op til fredskov i øst, kommende etaper af nye boliger i nord og en beskyttelseslinje omkring en fredet rundhøj mod vest. For de fritliggende huse er der lagt op til en udstykning med små grundstørrelser, så der kan bygges tæt. Det betyder både en bæredygtig udnyttelse af arealerne og gode forhold for nære fællesskaber, som i de øvrige boligklynger i Køge Nord Skovby.

- For bare to år siden var området en bar mark. Nu ser vi, hvordan nye bæredygtige boliger vokser frem, og hvordan Køge Nord Skovby bliver til. Det er en glæde at opleve, hvordan de nye rammer for vores borgere bliver skabt, og når vi sætter gang i så store forandringer, er det vigtigt at lytte til de bemærkninger, der kommer fra naboer og andre interessenter. Jeg ser frem til gode input i forbindelse med høringen, siger borgmester Marie Stærke

Tidligere på året blev arealerne til almene boliger solgt på baggrund af et skitseprojekt med et stærkt arkitektonisk udtryk. De 42 boliger opføres i træ som to cirkler omkring et indre haverum. Der er adgang til de enkelte boliger via private terrasser ud mod haverummet, så der skabes en gradvis overgang fra det private til det fælles - og forhåbentlig gode anledninger til uformelle møder mellem beboerne.

Lokalplanen sendes nu i høring i en periode på fire uger, og i den forbindelse er der planlagt et borgermøde 25. april kl. 19:00 – nærmere info kan findes på koege.dk i ugen op til mødet.

Det er en forudsætning for endelig vedtagelse af denne lokalplan, at kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt. Vedtagelsen forventes i slutningen af juni.


Hotellejligheder og sundhedshuse er på vej tæt på Universitetshospitalet

Byggeriet af Køge Universitetshospital er i fuld gang, hvilket medfører specialiserede sundhedstilbud tæt på Køge Kommunes borgere. Som led i udviklingen af Universitetshospitalet sender Byrådet nu en lokalplan for hotellejligheder og sundhedshuse i Bellingeparken i høring. I samspil med områdets eksisterende bebyggelse er sigtet at udvikle én samlet sundhedspark.

- Et godt og stærkt sundhedsvæsen og hospital er essentielt for trygheden omkring vores sundhed som borgere i kommunen. Derfor glæder det mig, at vi nu kan få borgernes og erhvervslivets input til rammerne for en fremtidig sundhedspark, der støtter op om den kæmpe udvikling, vi oplever med Køge Universitetshospital, siger borgmester Marie Stærke.

Hotellejligheder er mindre lejligheder, der anvendes til blandt andre gæsteprofessorer, læger, sygeplejersker og forskere, som har behov for midlertidigt ophold. Sundhedshusene skal i øvrigt indeholde institutioner og kontorer med relation til universitetshospitalet samt evt. et patienthotel.

Lokalplanen med nummeret 1105 sendes nu i høring i en periode på seks uger, og i den forbindelse er der planlagt et borgermøde onsdag den 27. april 2022 kl. 17-18 på Lykkebækvej 8. Samtidig med lokalplanen sendes Kommuneplantillæg nr. 4 også i høring.

 

Ny padelhal ved Ravnsborghallen

En ny lokalplan giver mulighed for at lægge tag på de fire padelbaner ved Ravnsborghallen, så banerne kan benyttes året rundt. Køge Kommune er ’Bevæg dig for livet’-kommune, og her er padel eller padeltennis også et pilotprojekt, der skal få unge til at bevæge sig mere.

- Vi trives simpelthen bedre, når vi bevæger os regelmæssigt. Derfor giver det så god mening, at vi skaber de bedste muligheder for at bevæge os og have det sjovt imens, også når vejret ikke lige er til det, siger borgmester Marie Stærke.

Lokalplanen ændrer ikke på anvendelsen af de eksisterende boldbaner og har en meget begrænset indvirken på området. Der er derfor ikke foreslået borgermøde om lokalplanen, der har nummeret 1112 og nu sendes i offentlig høring i fire uger.


Nye parkeringspladser ved Køge Nord Station

Der bliver nu muligt at udvide det eksisterende parkér og rejs anlæg ved Køge Nord Station med 250 nye parkeringspladser. Det skete på byrådsmødet tirsdag, hvor byrådet vedtog lokalplanen, der gør udvidelsen mulig. Samtidig giver lokalplanen mulighed for at udvide den eksisterende jordvold og etablere støjafskærmning på i alt 12 meter i højden, så boligområdet øst for Køge Nord Station skærmes mod støj fra motorvejen.

- Vi vil gøre det endnu nemmere at lade bilen stå og tage toget i stedet. Vi skal reducere vores klimaaftryk, og muligheden for at sætte bilen og tage toget er en vigtig del af den mission. Samtidig giver lokalplanen mulighed for at begrænse støjen fra motorvejen, siger borgmester Marie Stærke.

Vedtagelsen af Lokalplan 1079 gør det muligt at gå videre med det nye Parkér og rejs-anlæg ved Køge Nord Station, og finansieringen skal deles ligeligt mellem Køge Kommune og DSB, hvis det gennemføres. Sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanen er der gennemført en støjundersøgelse, der undersøgte en række forskellige forslag til støjreducerende tiltag, hvor støjvolden altså er den mulighed, der åbnes op for i projektet.

Med yderligere 250 parkeringspladser vil der i alt være 900 parkeringspladser ved den prisbelønnede Køge Nord Station, som åbnede i 2019.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje