Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Pressemeddelelser Skovarbejde skal give plads til flere dyr og planter

Skovarbejde skal give plads til flere dyr og planter

Køge Kommune vil i pleje og vedligehold af de kommunale skove have et større fokus på at fremme biodiversiteten. Der bliver i den kommende tid fældet nogle træer i Ølsemagle skoven syd for Ølsemagle landsby og i Danmarksskoven ved Lidemarksvej i Herfølge for at gøre mere plads til både flora og fauna.

Det kan umiddelbart opleves voldsomt, når Køge Kommune i den kommende tid sender maskiner og skovarbejdere ud i skovene. Men der er mening med det. 

Træerne er plantet tæt og har samme alder og højde. Der kommer ikke meget lys ned igennem den tætte skov, og der er ikke meget liv i skovbunden. 

Derfor bliver skovene nu hjulpet på vej til mere lys og større variation. Det sker først og fremmest ved udtynding og ved at skabe nogle lysninger. Både i de udtyndede arealer og i lysningerne opstår nye levesteder for dyr og planter samtidig med, at de skaber en variation i skoven:

- Det kan måske virke paradoksalt, at vi fælder træer for at give naturen bedre betingelser. Men det er faktisk tilfældet. Når vi fremover plejer og vedligeholder de kommunale skove, vil vi have et langt større fokus på biodiversiteten. Vi vil nøje vurdere, hvordan vi kan skabe større variation af både dyr og bevoksning i skoven, hvordan vi kan give bedst plads til naturligt hjemmehørende arter, og hvordan vi kan foretage udtynding af skovene på den for naturen mest skånsomme måde, siger formand for Teknik- og ejendomsudvalget, Lene Møller Nielsen.

Også hos Danmarks Naturfredningsforening er der klar tilfredshed med den nye tilgang til skovene:

- Vi ser med glæde frem til, at naturen bliver prioriteret højere i de små kommunale skove, siger formand for Danmarks Naturfredningsforening i Køge, Birgit Mindegaard.

De fleste af de fældede træer køres ud og sælges, men der vil også blive efterladt en del stammer på bunden, som levested for alle de organismer, der nedbryder dødt træ. På nogle træer vil toppen blive kappet af, så de står tilbage som stående døende stammer. Generelt tages der også hensyn til træer med reder og huller. Døde træer efterlades, hvis de ikke er til fare for skovgæsterne.

Der vil være skilte i skovene, når arbejdet finder sted, og stierne kan være lukkede eller ufremkommelige i perioder.  

Billedtekst: Danmarksskoven ved Svansbjerg landsby er et af de steder, hvor der vil blive skabt større lysninger og dermed levesteder for flere arter som et led i prioriteringen af biodiversitet i Køge Kommunes skove

Ølsemagle skov

I Ølsemagle skov udtyndes træerne for at give lys og plads til de mange buske og småtræer, der blev plantet sammen med skovtræerne, da skoven blev anlagt for ca. 20 år siden. En større lysning skabes midt i skoven og flere små lysninger fordeles over hele skoven. Skovbrynet ud mod busvejen hjælpes også på vej, så buske og småtræer bliver dominerende. Samtidig med udtyndingen anlægges der nye stier, så man kan komme ind og opleve skoven.     


Fakta om Danmarksskoven

Danmarksskoven er ca. 50 år gammel. Den er plantet som en skærm mellem Svansbjerg landsby, villakvarteret i Hastrup og industrikvarteret. Der er en rand af bøgetræer omkring en kerne af egetræer, samt nogle mindre bevoksninger med ædelgran, rødgran, lærk og rødeg. Hist og her er ask, ahorn, elm og birk kommet af sig selv. Bøgene udtyndes, så småtræer, buske og urter kan få plads og danne et mere naturligt skovbryn. Egene, der udgør den største del af skoven, udtyndes i mindre grad. Her er det primært de mindste træer, der fældes. Flere steder vil der blive skabt større lysninger, som vil give flere solbeskinnede pletter og dermed flere levesteder for flora og fauna. 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje