Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Udvikling i Køge Kommune Køge Idrætspark

Køge Idrætspark

I Køge Kommune skal der være plads til bevægelse. Der skal være gode og tidssvarende rammer for unge og ældre, for det brede idrætsliv. I takt med at Køge Kommune vokser, skal idrætsfaciliteterne vokse med. Derfor renoverer og moderniserer Køge Kommune nu Køge Idrætspark.

Køge Idrætspark, del II, er sat i gang. Både bevilling og plan for proces er vedtaget i Byrådet. 
Læs om moderniseringen her på siden, hvor du også kan finde det seneste nye om projektet.

Nye el-cykler , en fin allé og så en mindemur 

Køge Idrætspark har fået en ny cykelallé. Alleen er anlagt mellem træerne, så især børn og unge trygt kan komme fra Peders Vænge-kvarteret og hen til hallen og banerne - uden at skulle færdes mellem bilerne. 
Cykelalleen kommer i fin forlængelse af det nye lyskryds, som også er med til at gøre færdslen for de bløde trafikanter til og fra Køge Idrætspark ad Ved Stadion mere sikker og rar. 

Farvel biler – goddag el-cykler 

Mens vi er ved cyklerne: Vi har nemlig fået nye! 
Flotte eldrevne lad-cykler har erstattet bilerne for de medarbejdere fra Vej, Park og Byrum, der ugen rundt holder de grønne arealer på Køge Idrætspark flotte og ryddelige. 
Initiativet er både grønt, prisbevidst og en gevinst for ambitionen om at holde KIP mest mulig fri for biler. Cyklerne er oprindeligt produceret som kørestols-cykler med plads at køre en kørestol op i vognen. Derfor er det muligt for medarbejderne at have både græsslåmaskine, gasbrænder og andre redskaber med på cyklen. Og den ekstra vigtige bonus: Medarbejderne får udover et mere smidigt transportmiddel nu også god motion på jobbet, hvilket samlet set gerne skulle bidrage til trivslen.

 
Indvielse af Mindemur

Fejringen var stor, da Mindemuren for Køge Boldklubs hedengangne klubhus blev indviet. Det var en hyggelig eftermiddag allersidst i november, hvor borgmester, Marie Stærke, og formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Ken Kristensen, indledte med at interviewe hinanden om deres erfaringer med Køge Boldklub. Derpå blev muren, der er opført med mursten fra det gamle klubhus, afsløret, og så gik det eller hurtigt videre til et rask spil mur mod to af Køge Boldklubs unge spillere – og lad os bare sige, at den yngre generation var mega-skarpe til det! 😊

Nu kan planlægningen af etape 2 af Køge Idrætspark sætte i gang. Byrådet har på deres møde 25. januar vedtaget den bevilling, der betyder en forbedring af trafiksikkerheden for både gående og cyklister, flere omklædningsrum til breddeidrætten, en udvidelse af stadion og flere parkeringspladser.  

Etape 2 for Køge Idrætspark kommer til at løbe fra i år og frem mod 2025, hvor stadion ventes at stå klar på superliga-niveau og til større events med i alt 6.000 overdækkede siddepladser fordelt på fire tribuner. Breddeidrætten får med projektet seks nye moderne omklædningsrum med brusefaciliteter og toiletter. 

I forhold til trafikken bliver der blandt andet etableret lysregulerede trafikkryds ved både Ringvejen og ved Stensbjergvej, hvilket skal gøre det lettere og mere sikkert - ikke mindst for de mange juniorer, der hver dag bruger Køge Idrætspark.  
Samtidig etableres parkeringspladser på forpladsen mellem Køgehallerne og Musikskolen, på arealet ud mod Ølbyvej og reservepladser på den eksisterende grus-fodboldbane.  

I alt er der afsat 120,9 mio. kr. til det samlede projekt, hvoraf størstedelen finansieres via indtægter fra salg af grunde på området.  

Nu går arbejdet med i alt tre nye lokalplaner for området i gang. Stadionlokalplanen kan forventes afsluttet med udgangen af 2022, mens de to øvrige lokalplaner følger i løbet af 2023 og 2024.  

Den videre udvikling af projektet og koordinering vil ske i dialog med idrætsparkens interessenter ved etablering af en følgegruppe. '

Fakta om realiseringsstrategien for for Køge Idrætspark 

Realiseringsplanen for Køge Idrætspark er resultatet af et velfungerende samarbejde 
mellem Køge Kommune, idrætsforeninger og lokale erhvervsliv, og indeholder planer for:

  • Færdiggørelsen af Køge Idrætspark, som betyder etablering af et moderne stadion med 6.000 overdækkede siddepladser. Hermed vil stadion opfylde kravene til afholdelse af superligakampe. 
  • En udvidelse af den eksisterende vest-tribune, samt etablering af nye tribuner i nord, øst og syd. 
  • Moderne faciliteter for breddeidrætten med flere omklædningsrum til bl.a. den kæmpe medlemstilgang, som Køge Boldklub oplever. 
  • En sikker trafikafvikling på og omkring stadion for gående, cykler og biler, herunder til- og frakørsel fra stadion, fra både Stensbjergsvej og Ringvejen. 
  • Udvikling af mellembygningerne mellem de tre erhvervstårne til yderligere erhverv, samt evt. etablering af studieboliger/sportscollege i to etager oven på nuværende stadionbygning. 
  • Muligheden for at anvende Køge Idrætspark til at afholde større events og fx tiltrække arrangementer fra hele regionen, samt opfylde de forventede krav som skal til, hvis Køge skal være værtsstadion for større sportslige begivenheder 
  • Øget antallet af parkeringspladser til gavn for brugerne af Køge Idrætspark og det lokale erhverv, samt håndtering af behovet for pladser ved de spidsbelastninger, som opstår ved afholdelse af kampe mv. 
  • Det samlede realiseringsprojekt koster 119,3 millioner kroner, hvoraf de 81,5 millioner kroner forventes finansieret gennem indtægter. 18,15 mio. kroner af det samlede beløb er indarbejdet i Køge Kommunes budget 2021 – 2024 

Et stort skridt er taget imod etableringen af de nye tribuner på stadion og ikke mindst de nye omklædningsrum, som vil gøre betingelserne for kommunens mange amatør-fodboldspillere på Køge Idrætspark betydelig bedre. 

Politikerne i Teknik- og Ejendomsudvalget samt i Kultur- og Idrætsudvalget har nemlig nikket til den skitse over projektet, som er en overordnet disponering, der skal arbejdes videre med. Skitsen er blevet til i samarbejde mellem Køge Kommune, klubber og øvrige interessenter. 

Nu går forvaltningen videre med processen, som i løbet af foråret 2023 omfatter udbud og udpegning af den totalentreprenør, som skal udarbejdet det endelige projekt. Herefter kan selve anlægsprocessen begynde. Det nye stadion med omklædningsrum ventes at stå klar i 2026.

Det er med afsæt i de nedenstående skitser, at den kommende entreprenør skal arbejde videre med udformningen af det endelige projekt.

Siden 2018 har Køge Idrætspark undergået den første forvandling, som betyder, at Køge Kommune i dag har en idrætspark til gavn og glæde for både breddeidrætten og eliten – en idrætspark, vi er stolte af. Her kan du læse lidt om, hvad der er sket på KIP i den første fase. 

Nyt stadion

Der er anlagt et helt nyt stadion med kunstgræsplæne og tribune med 1000 siddepladser, sponsorlounge samt et nyt lysanlæg, som lever fuldt ud op til kravene for afvikling af tv-transmitterede aftenkampe.  

Topmoderne foreningsbygning 

Det gamle klubhus havde tjent sin pligt. I 2020/21 blev der opført en topmoderne foreningsbygning med plads til både omklædning for herrer og damer, styrkerum, vaskerum, depoter og administration. Med øje for energibesparelser og bæredygtighed er der anlagt solceller på bygningens tag.


Hal 3 

I sammenhæng med de to eksisterende Køge-haller står der nu en ny imponerende Hal 3, som med 600 kvm spillercafé, loungeområder og plads til 1.100 tilskuere på både faste og mobile tribuner sætter nye standarder for en moderne idrætshal. Med Hal 3 kan Køge Kommune afvikle begivenheder som ikke tidligere har været muligt, som fx gymnastikstævner eller indendørs tennisturneringer. Hallen giver også mulighed for af afvikle kulturarrangementer, så som mindre koncerter eller events som kunstudstillinger.

Pladsen, der binder det hele sammen

En nyanlagt forplads binder området sammen – den giver plads til ophold og adgang til både stadion, Hal 3 og foreningsbygningen. Forpladsen prydes tillige af allergivenlige birketræer, som med deres lette løv spiller fint op til glasfacaden på den store hal.  

Med nyt stadion, Hal 3 og en moderne foreningsbygning er første skridt af moderniseringen af Køge Idrætspark taget – vi har det perfekte afsæt for næste etape, nemlig KIP II, som du kan også læse mere om på siden her.

Har du spørgsmål, eller oplever du gener i forbindelse med projektet, så skriv til os på:  kip@koege.dk 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje