Skip til hoved indholdet
  Hjem Om Køge Kommune Vores Organisation

Vores Organisation

Køge Kommune har fire forvaltninger, som administrerer kommunens opgaver. Køge Kommunes administration ledes af kommunaldirektør Peter Frost. Du finder en præsentation af forvaltningerne og direktionen samt kontaktoplysninger her på siden

Torvet 1 
4600 Køge 
Tlf. 56 67 67 67
buf@koege.dk

Dagtilbud- og Skoleafdelingen

Dagtilbudsområdet omfatter fem områder med i alt  39 dagtilbud. Dagtilbuddene er fordelt med 26 kommunale tilbud, heraf et dagtilbud, der modtager børn med særlige behov fra andre steder i regionen. Der er otte selvejende institutioner, tre puljeinstitutioner og to private institutioner. Sammen med de 26 kommunale dagtilbud er der fem dagplejeenheder. Området rummer herudover kommunens pladsanvisning. 

Skoleområdet omfatter 16 skoler med tilhørende skolefritidsordninger (sfo'er), 2 specialskoler.
Køge Kommunes folkeskoler og 2 specialskoler rummer omkring 7.100 elever fra børnehaveklasse til og med 10. klasse. 

Familieafdelingen 

Familieafdelingen omfatter Familiecenter Køge, Sundhedstjenesten, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Skole, Socialafdeling og Politi (SSP), Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) og de decentrale institutioner: Heldagsskolen i Slimminge, STU-tilbuddet 'STU-Køge', Familiehuset Elmehuset, den kommunale tandpleje og den kommunale læge. 

BUF-sekretariat 

BUF-sekretariat varetager forvaltningens økonomi og udvalgsbetjening af Børneudvalget og Skoleudvalget med tilhørende råd. 

Organisation 

Børne- og Uddannelsesforvaltningen er organiseret på følgende måde: 

Børne- og Uddannelsesdirektør
Henrik Laybourn 
henrik.laybourn@koege.dk

Dagtilbud- og Skolechef
Lars Nedergaard
lars.nedergaard@koege.dk

Familieafdelingen 
Familiechef 
Lone Nygaard Jensen 
lone.nygaard@koege.dk 
 
BUF-sekretariat 
Sekretariatschef 
Claus Laursen Trenckner 
claus.trenckner@koege.dk

Organisationsdiagram

Download organisationsdiagrammet for: Børn- og Uddannelsesforvaltningen (BUF)

Torvet 1 
4600 Køge 
Tlf. 56 67 67 67 
koef@koege.dk  

Opgaver 

Kultur- og Økonomiforvaltningen løser udviklings- og driftsaktiviteter i samspil med kommunens øvrige forvaltninger, kulturinstitutionerne og erhvervslivet i kommunen. Kultur- og Økonomiforvaltningen har desuden opgaver inden for kulturtilbud, løn- og personaleforhold, IT samt indkøb, økonomisk planlægning, regnskab, budget, og afrapportering. Til forvaltningen er desuden knyttet Stab og Kultur. Stab og Kultur løser en række opgaver for Byråd og Direktion. Herunder juridisk rådgivning til den politiske og administrative ledelse og ansvar for Køge Kommunes overordnede og strategiske kommunikationsarbejde både internt og eksternt. 

Organisation 

Kultur- og Økonomiforvaltningen er organiseret på følgende måde: 

Direktør:
Lene Østergaard Lunde 
lene.oestergaard.lunde@koege.dk

HR-afdelingen 
HR-chef 
Karen Marie Olsen 
karen.m.olsen@koege.dk  

IT- og Digitaliseringsafdelingen  
IT-chef 
Ivan Harreskov 
ivan.harreskov@koege.dk 

Kultur- og Idræt 
Stab- og Kulturchef 
Michael Lund 
michael.lund@koege.dk 

Økonomisk Afdeling 
Økonomichef 
Henrik Nielsen 
henrik.nielsen@koege.dk 

Stab og Kultur
Afdelingschef 
Michael Lund 
michael.lund@koege.dk 

Organisationsdiagram

Download organisationsdiagrammet for Kultur- og Økonomiforvaltningen (KØF)

Torvet 1 
4600 Køge 
Tlf. 56 67 67 67 
TMF@koege.dk 

Opgaver

I Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder vi med alt inden for infrastruktur og byggeri, vedligehold, lokaleudlejning, naturprojekter, køb/salg af både ejendomme og grunde. 

Organisation 

Forvaltningen er organiseret på følgende måde: 

Teknik- og Miljødirektør 
Stig Isaksen 
Stig.isaksen@koege.dk     

Vej, Park og Byrum 
Afdelingschef 
Søren Toft Mahler 
soeren.mahler@koege.dk 

Plan, Byg og Miljø 
Afdelingschef  
Pia Nielsen
pia.nielsen.plan@koege.dk 

Ejendomsafdelingen
Afdelingschef
Niels Minor Borre
niels.borre@koege.dk 

Sekretariat og Udvikling 
Afdelingschef 
Stefan Lildal-Schrøder
stefan.lildal@koege.dk

Brand og Redning Køge 
Beredskabschef
Søren Rasmussen
soeren.rasmussen@koege.dk 

Organisationsdiagram

Download organisationsdiagrammet for Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF)

Torvet 1 
4600 Køge 
Tlf. 56 67 67 67 
VF@koege.dk  

Opgaver 

Velfærdsforvaltningen dækker de store borgerrettede velfærdsområder som borgerservice, den beskæftigelsesrettede indsats og indsats og ydelser i forhold til ældre, handicappede, psykiatri og misbrug, sundhed og det sociale område.  

Velfærdsforvaltningens opgaver er delt op i tre afdelinger og et sekretariat som er præsenteret herunder: 

Afdelingen for arbejdsmarked og borgerservice 

Afdelingen består af: 

 • Jobcentret, hvis kerneopgave er at hjælpe borgerne effektivt og hurtigt mod job.
 • Ungecenteret, som er Køge Kommunes jobcenter for alle unge under 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse.
 • Borgerservice, som er stedet hvor man konkret får løst en række sager som fx nyt pas, kørekort og flytning til ny adresse. Borgerservice håndterer både telefoniske, skriftlige og personlige henvendelser fra borgerne, og vejleder også omkring vores selvbetjeningsløsninger.
 • Center for Dansk og Integration. Centret har det samlede ansvar for integrationsindsatsen og danskuddannelse i Køge Kommune. Læs mere på Center for Dansk og Integrations hjemmeside.
 • Sekretariat for Campus Køge.
 • Rekruttering Køge Bugt, der er en fælles virksomhedsindsats for Køge og Stevns Kommuner. 

Socialafdelingen 

Afdelingen varetager Køge Kommunes myndigheds- og driftsopgaver på det sociale område, herunder handicap, psykiatri, misbrug og socialt udsatte. Afdelingen yder rådgivning og visitation for borgere med nedsatte funktioner, misbrug samt fysisk eller psykisk handicap.  

Ældre- og Sundhedsafdelingen 

Ældre- og Sundhedsafdelingen varetager Køge Kommunes myndigheds- og driftsopgaver på ældre- og sundhedsområdet. Dette omfatter hjælpemidler, sygepleje, hjemmepleje, plejeboliger, træning og rehabilitering samt forebyggelse og sundhedsfremme. 

VF Sekretariatet 

Sekretariatet varetager serviceringen af Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og diverse råd samt forvaltningens analyse og udviklingsopgaver. 

Center for Dansk og Integration 

Centret har det samlede ansvar for integrationsindsatsen og danskuddannelse i Køge Kommune. Center for Dansk og Integration udbyder (i samarbejde med Stevns kommune) danskundervisning til voksne udlændinge, herunder blandt andet Turbodansk, Stærk fra Start og arbejdsmarkedsdansk på virksomhederne. Center for Dansk og Integration har desuden ansvaret for samordningen af Køge Kommunes samlede integrationsindsats. Centret yder integrationsfaglig rådgivning og vejledning til kommunale medarbejdere, frivillige og virksomheder. Herudover er Center for Dansk og Integration sekretariat for Integrationsrådet. 

Læs mere på Center for Dansk og Integrations hjemmeside

Organisation 

Velfærdsforvaltningen er organiseret på følgende måde: 

Direktør 
Bjarne Andersen
bjarne.andersen@koege.dk 

Afdeling for arbejdsmarked og borgerservice 
Afdelingschef Fie Illum Jessen 
fie.illum.jessen@koege.dk

Socialafdelingen 
Afdelingschef Mille Schjoldan 
mille.schjoldan@koege.dk 

Ældre- og Sundhedsafdelingen 
Afdelingschef Camilla Meyer 
camilla.meyer@koege.dk 

VF Sekretariatet 
Sekretariatschef Jakob Skriver 
Jakob.skriver@koege.dk 

Organisationsdiagram

Download organisationsdiagrammet for Velfærdsforvaltningen (VF).

Organisationsdiagram

Download diagram over den administrative hovedstruktur

Kommunaldirektør

Peter Frost


Tlf. 56 67 20 10
E-mail: kommunaldirektoer@koege.dk

Direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen

Lene Østergaard Lunde'


Tlf. 28 79 20 20
E-mail: lene.oestergaard.lunde@koege.dk

Direktør for Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Henrik Laybourn


Tlf. 56 67 23 02
E-mail: henrik.laybourn@koege.dk

Direktør for Velfærdsforvaltningen

Bjarne Andersen
Tlf. 28 79 21 10 
E-mail: bjarne.andersen@koege.dk 

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen

Stig Isaksen


Tlf. 24 60 57 23
E-mail: stig.isaksen@koege.dk

I disse år befinder Køge Kommune sig i en særlig situation. Køgeområdet udvikler sig til et regionalt kraftcenter, som tiltrækker flere virksomheder og nye borgere med attraktive vilkår for erhvervslivet, bedre motorveje og hurtigere toge, nye attraktive boligområder, flere uddannelsesinstitutioner og et alsidigt kultur- og fritidsliv. Samtidig er kommunens økonomi under pres. Vi får færre penge til velfærd og flere borgere, der efterspørger hjælp. I Køge Kommune løser vi udfordringen ved at være på forkant med fremtiden.

Køge Kommune har selv skubbet på, for at få skabt mest mulig udvikling i og omkring Køge. Det gælder blandt andet byggeriet af det nye universitetshospital og København-Ringsted banen med ny station i Køge Nord. Nu skal vi have omsat udviklingen til størst mulig gavn for vores egne borgere.

Udviklingen er vigtig, fordi den er med til at skabe flere arbejdspladser og investeringer. Det er en forudsætning for, at vi også fremover kan være en attraktiv kommune med ordentlig børnepasning, ældrepleje, skoler og kultur- og idrætstilbud. Samtidig er udviklingen en forudsætning for, at vi sammen med borgerne kan fortsætte den fremsynede byudvikling, der i disse år sætter Køge på Danmarkskortet.

Køge Kommune er på forkant med fremtiden, ved at have fokus på:

 1. Udvikling og ansvar: Vi vil være en kommune, hvor vi løfter i flok og skaber ny velfærd - sammen
 2. Nærhed og indflydelse: Vi vil være en kommune, hvor vi skaber øget nærhed og bedre dialog med hinanden
 3. Arbejdsplads i udvikling: Vi vil være en kommune, hvor vi er fagligt fremme i skoene, nysgerrige og åbne.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje