Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Råd og nævn Beboerklagenævn

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet for Køge og Stevns Kommuner afgør tvister mellem udlejere og lejere i almene boliger, der ligger i Køge Kommune eller Stevns Kommune

I Beboerklagenævnet sidder en formand og to medlemmer. Formanden skal være jurist og er udnævnt af direktøren for Statsforvaltningen Sjælland. De to medlemmer skal kende til almene boligforhold, og de udpeges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunen. 

I husordensager suppleres Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den pågældende har ikke stemmeret i Nævnet. 

Formand: 

Arne Tornvig Christensen 

Medlemmer: 

Johnny Jensen (Indstillet af Lejerbo) 
Charlotte Engelbrecht (Indstillet af Lejernes Landsorganisation) 

Derudover er der tilknyttet et sekretariat til Beboerklagenævnet. 

Hvordan rejser man en sag?

Beboerklagenævnet er både for lejere og udlejere. Såvel lejere som udlejere kan indbringe en sag for Beboerklagenævnet. 

Beboerklagenævnet optræder ikke på den ene parts side, men har en funktion, som kan sammenlignes med domstolenes måde at fungere på. 

Bemærk venligst: Beboerklagenævnet er ikke et rådgivningsorgan, som yder almindelig vejledning til parterne ved uoverensstemmelser. Nævnets sekretariat vejleder dog om, hvorledes man bærer sig ad med at indbringe en sag, og kan også yde hjælp til parterne med afgivelse af skriftlige udtalelser i f.eks. husordensager. 

En lejer kan søge råd og vejledning hos en lejerorganisation, den gratis retshjælp på Rådhuset eller hos en advokat. Det forventes, at den lejer, som ønsker hjælp hos en lejerorganisation, melder sig ind i organisationen, og advokaten  tager betaling for sin bistand. 

Hvordan indbringer man en sag for Beboerklagenævnet? 

Sagsbehandlingen ved Beboerklagenævnet er skriftlig, og indbringelse af en sag skal således ske skriftligt, enten pr. alm. brev eller ved fremsendelse af e-mail til  beboerklagenaevn@koege.dk

Din henvendelse skal være på dansk. I indbringelsesbrevet skal det klart fremgå, hvad du ønsker at nævnet skal tage stilling til.  

Til indbringelsen vedlægges: 

  • en kopi af lejekontrakt 
  • kopi af relevante dokumenter alt efter sagstype, f.eks. korrespondance med modparten, billedmateriale, ind/udflytningsrapport, forbrugsregnskab etc. 
  • Fuldmagt fra øvrige lejere, hvis flere er registreret på lejekontrakten 
  • Dit telefonnummer 
  • Dokumentation for indbetaling af gebyr 

Hvor meget koster det? 

Fra 1. januar 2023 koster det 161 kr. at få en sag behandlet af Beboerklagenævnet. Sagsbehandlingen begynder først, når beløbet er modtaget. 

Du skal indbetale beløbet til:
Registreringsnummer: 5035. 
Kontonummer: 4690005. 

Husk at angive adressen på det lejemål, som klagen vedrører, på indbetalingen samt at vedlægge dokumentation for indbetalingen, når du indbringer sagen for nævnet.  

Den, der indbringer sagen, skal betale beløbet. Gebyret tilbagebetales ikke.  

Hvor lang tid tager det at få en sag behandlet? 

Der er meget stor forskel på, hvor lang tid der går, før man kan forvente en afgørelse i en sag, der er indbragt for Beboerklagenævnet. Det er bl.a. afhængig af hvilken type sag, det drejer sig om. 

Det fremgår af § 105 i lov om leje af almene boliger, at Beboerklagenævnet skal træffe afgørelse senest 4 uger fra det tidspunkt, hvor Beboerklagenævnet har modtaget svar på dets høringsskrivelser til sagens parter og eventuelle andre offentlige myndigheder. Undtagelsesvis kan der være særlige forhold, som forlænger behandlingstiden. 

Hvis Beboerklagenævnet ikke har truffet en afgørelse inden fristens udløb, kan klageren indbringe sagen for Boligretten uden at afvente Beboerklagenævnets afgørelse. 

Hvor kan man få råd og vejledning om lejeforhold? 

Råd og vejledning om lejeforhold kan du få enten hos en advokat, hos lejerforeningerne eller ved Retshjælpen. 

Generelt må det forventes, at man skal melde sig ind i en forening, hvis man ønsker at få hjælp. 

Retshjælpen er gratis. 

Adresser på organisationer, der varetager lejerinteresser:

Landsdækkende:

Lejernes Landsorganisation
Reventlowsgade 14
1651 København V.
Tlf. 33 86 09 10

Danmarks Lejerforening
Sct. Peders Stræde 2, 1
4000 Roskilde
Tlf. 33 33 99 25

Lokale:

Køge Lejerforening
Nørre Boulevard 33, st.
4600 Køge
Tlf. 56 63 11 90
Åben mandag kl. 17.30 - 19.00
E-mail: koege@dklf.dk

Advokatvagten
Rådhuset
Borgerbetjeningens indgang
Torvet 1
4600 Køge
Åben for personlig henvendelse onsdage kl. 16.00 - 17.00

Hvor kan du få mere at vide? 

Har du spørgsmål til Beboerklagenævnet, er du velkommen til at kontakte nævnets sekretariat. 

Beboerklagenævnets sekretariat

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje