Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Råd og nævn Handicaprådet

Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver byrådet og administrationen om forhold i kommunen, der berører personer med handicap.

Handicaprådet skal sikre, at det handicappolitiske arbejde bliver synligt i kommunen.
Rådet fungerer som et dialogforum og er rådgivende og høringsberettiget i udformningen af kommunens politik og tiltag på handicapområdet.
Handicaprådet medvirker også til at orientere borgerne om kommunens politik og forskellige tilbud på handicapområdet, samt om Rådets eget arbejde.

Her kan du læse mere om Handicaprådet

Køge Kommunes Handicapråd består af i alt 10 medlemmer.

Heraf er 5 medlemmer politisk udpeget og 5 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH).

Udpeget af Danske Handicaporganisationer:

 • Lars Kunov, Formand
 • Nils Bo Hermansen
 • Anette Kaae-Bødker
 • Kasper Ammitzbøll
 • Claus Nielsen (for perioden 2022-2023)
 • Mette Misser (for perioden 2024-2025 - overtager for Claus Nielsen)

Udpeget af Byrådet:

 • Lissie Kirk (A)
 • Pernille Sylvest (A)
 • Niels Rolskov (Ø)
 • Rikke Kornval (V)
 • Kirsten Larsen (C)

Handicaprådet rådgiver Byrådet omkring prioritering af ressourcerne på handicapområdet inden for de økonomiske rammer, der er afstukket af Byrådet.

Handicaprådet har ret til at ytre sig overfor kommunen og komme med forslag vedrørende handicapområdet. Kommunen er forpligtet til at behandle Handicaprådets henvendelser.

Handicaprådet kan tage kontakt med andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Emner som kan have Handicaprådets interesse kan sendes til Velfærdsforvaltningen på mail: vf@koege.dk
Velfærdsforvaltningen står for sekretariatsbetjening af Handicaprådet.

Formanden for Handicaprådet afgør hvorvidt de modtagne forslag medtages på førstkommende møde.

Handicaprådet høres om alle forslag, der vedrører handicapområdet.

Blandt andet høres Handicaprådet om:

 • Tilsynsrapporter på specialområdet
 • Køge Kommunes budget
 • Relevante kvalitetsstandarder
 • Handicappolitik, sundhedspolitik mv.

Her kan du læse Handicaprådets vedtægt

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje