Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Råd og nævn Høringssvar fra Seniorrådet i 2023

Høringssvar fra Seniorrådet i 2023

Seniorrådets høringssvar vedr. udbud om genbrugshjælpemidler - 8. august 2023

Køge Seniorråd har modtaget udbudsmateriale for S 50.98 Genbrugshjælpemidler og dermed mulighed for at indsende høringssvar. 

Seniorrådet har drøftet det til tilsendte materiale og har ingen bemærkninger til ændringerne i aftalen. 

Køge Seniorråd

Seniorrådets høringssvar vedr. udkast til sundhedspolitik i Køge Kommune - 18. juli 2023

Køge den 18. 07.2023

Seniorrådets høringssvar, der vedrører udkast til sundhedspolitik for Køge Kommune.

Indledningsvist takker seniorrådet for den gode og anderledes proces omkring arbejdet med en sundhedspolitik for Køge Kommune. Det har været muligt for borgere at deltage med erfaringer, kommentarer og ideer til en sundhedspolitik.

Processen har udgangspunkt i sundhedsprofil 2021, som viste, at der var plads til forbedringer på flere områder.

Det er godt med udgangspunkt i 5 overordnede temaer, der hver især har været fokus for 5 forskellige drøftelser.

  1. En barndom og ungdom i trivsel
  2. En hverdag og fritid med sunde muligheder
  3. Sunde lokalsamfund og fællesskaber
  4. Lige adgang til sundhed
  5. Flere gode leveår

For seniorrådet har det især været interessant at bidrage med erfaringer, der angår sunde fællesskaber, lige adgang til sundhed og flere gode leveår. Der er udarbejdet et inspirationskatalog under hvert af temaerne, som tænkes drøftet på kommende møder i fagudvalg og forvaltning, og som vil være vejledende i forhold til konkrete sundhedspolitiske indsatser.

De sundhedspolitiske indsatser bygger på 3 principper, et vigtigt princip er, at løsninger og initiativer skabes sammen med interessenter på tværs af fagområder og sektorer. Seniorrådet finder dette princip meget væsentligt og forventer, at netop samarbejde på tværs på denne måde kan bidrage til flere helhedsløsninger til erstatning for silotænkning. Et eksempel kan være samarbejde omkring transport til forskellige fællesskaber, som har rehabiliterende sigte for borgere, der har behov fysisk, psykisk og socialt. Det kan også være samarbejde om at flytte aktiviteterne tættere på borgernes boliger, så flere vil finde tryghed i at deltage.

Hvis ønsket eksempelvis er, at den ældre borger skal kunne klare sig selv i eget hjem så længe som muligt, er det en forudsætning, at der investeres i transport, som den ældre har råd til at betale.

Hvis ønsket eksempelvis er, at ensomhed skal bekæmpes, er det en forudsætning, at der investeres i bl.a. transport til de fællesskaber, som kan være vejen ud af ensomheden.

Sammenhængen mellem hensigter og resultater må være synlig. Derfor noterer seniorrådet sig, at effekten af de igangsatte indsatser skal kunne måles ved kommende målinger af Køge Kommunes sundhedsprofil.

Seniorrådet ser frem til et samarbejde om fremtidige sundhedspolitiske principper, der vil gavne seniorerne i Køge Kommune.

Seniorrådet i Køge Kommune

Seniorrådets høringssvar på UDBUD af GENBRUGSHJÆLPEMIDLER - 1. maj 2023

Udbuddet er udarbejdet af FUS, som er Fællesudbud Sjælland indkøbsfællesskab mellem 16-17 kommuner.

Udbuddet omhandler APV hjælpemidler og genbrug af albuestok, kørestole. Vendesystemer, personløfter, forflytnings-platforme, sengeborde, dyner og skumpuder.

Seniorrådet tilslutter sig at hjælpemidler genbruges hvis hygiejniske retningslinjer overholdes specielt vedr. dyner og madrasser som let tiltrækker bakterier.

Køge Seniorråd

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje