Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Råd og nævn Referater af Udsatterådets møder i 2023

Referater af Udsatterådets møder i 2023

2. marts 2023 - Ordinært møde

Deltagere:

Marlene Gjøstrand, Niels Rolskov, Martin Bertelsen, Heidi Hasborg, Thomas Buus, Mikhael Saxtorph, Susanne Larsen, Henrik Fischer.

Fra Velfærdsforvaltningen: Mille Schjoldan, Petrine Holm Andersen (nye sekretær for Udsatterådet), David Kristensen (Ny områdeleder på socialområdet)

Afbud

Christine Hansen og John Tietze

Referent

Petrine Holm Andersen

Dagsordenspunkter til mødet

 1. Velkomst og præsentationsrunde
 2. Orientering om Åbenrådgivning og Peer-indsatsen, Ved Rasmus Jürs og Christian 
 3. Godkendelse af dagsorden og referat
 4. Valg af ny næstformand
 5. Forberedelse af dialogmøde med Socialudvalget
 6. Status på Corona Camping ved Mille Schjoldan
 7. Den boligsociale venteliste ved Mille Schjoldan
 8. Hjemløshed, herunder:
  1. Hjemløse-workshops ved Henrik
  2. March med fokus på Hjemløshed som foregår i dagene efter folkemødet på Bornholm ved Henrik
 9. Gensidig orientering
  1. Rådets økonomi
  2. Rådenes dag
  3. Regionens udsatteråd
  4. Dialogmøder med væresteder og brugere
  5. Borgerens retssikkerhed
  6. Arbejdsgruppe vedr. psykisk traume
 10. Arrangements kalender
 11. Møder fremadrettet og mødeindkaldelse
 12. Evt. 

Referat

1. Velkomst og præsentation

Alle præsenterede sig selv og særlig præsentation af den nye sekretær og områdeleder.

2. Åbenrådgivning og Peer-indsatsen V. Rasmus Jürs og Peer medarbejder Christian

Det blev drøftet, hvordan man kan formidle Åben Rådgivning til andre. Det er godt at kunne hjælpe andre med at komme afsted til ÅR.

Der er en digital vinkel, man arbejder med VR-briller og digitale løsninger, så borgeren kan være med fra afstand.

Det er ikke nødvendigvis det rigtige tilbud for alle, men det er socialt tilbud, så det er for fællesskaber og derfor måske ikke for alle. Man kan komme anonymt og hjælp til, hvis man skal visiteres til direkte sagsbehandling.

Læs mere om indsatsen på Åben Rådgivnings hjemmeside: kår.dk/kaar

3. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt.

4. Valg af ny næstformand

Niels Rolskov blev valgt uden kampvalg.

5. Forberedelse af dialogmøde med Socialudvalget

Rådsmedlemmerne skal vælge de vigtigste emner til dialogmødet med Socialudvalget. Det blev drøftet, at det både kunne være emner samt spørgsmål til udvalget.  

OBS. Ny dato for dialogmøde den 17. april 2023 så alle rådsmedlemmer bedes komme med spørgsmål til udvalget.

6. Status på Corona Camping ved Mille Schjoldan

Udsatterådet har stillet spørgsmål til forvaltningen vedr. Corona Camping. Rådet spurgte ind til, hvor mange borgere der er reelle Køge borgere og det drejer sig om 5-6 personer. En campingbeboer er blevet opskrevet på den Boligsociale anvisningsliste. Andre beboere er selvforsørgende. Vi har naturligvis forsat fokus på, om der er borgere der falder under radaren. 
Men der er tilsyn med stedet fra kommunens side og Udsatterådet bliver løbende orienteret om situationen.

7. Den boligsociale venteliste ved Mille Schjoldan

Det blev drøftet at det er interessant at se på skæve boliger. Vi skal have fokus på at man kan bo på forskellige måder og billigere. Det blev diskuteret hvilke mulighederne der er for bolig generelt i Køge, når man ikke får plads på listen. Men det er samtidigt vigtigt at man som borger selv har ansvar for at lade sig skrive op.

8. a + b. Hjemløse-workshops og March med fokus på Hjemløshed ved Henrik

Henrik fortalte om workshops og nogle spændende materialer der bliver arbejdet på. De er ikke noget vi kan se nu, men kommer senere. March med fokus på Hjemløshed er pt. Ikke sikkert at blive afholdt.

9. Gensidig orientering V. Marlene

a. Rådets økonomi

Budget er på 54.838 kr.

b. Rådenes dags arbejdsgruppe 

Onsdag den 10 maj inde på torvet, hvem vi er som råd – 11.00 -13.00
Udsatterådet, Handicaprådet og Integrationsrådet fortæller om rådet. Sax udarbejder flyers.  

Den 31 maj kl. 19.00 Der bliver mulighed for at møde rådene inden 18.30 og til selve arrangementet starter kl. 19.00 med oplæg. 

c. Regionens udsatteråd

Tages med til næste møde, da der ikke har været møde endnu.

d. Dialogmøder med væresteder og brugere

Marlene og Sax fortalte om deres besøg og glæden ved at komme ud og se værestederne og møde borgerne. Gav udtryk for, at det ville være dejligt at flere fra rådet var med ude på de kommende besøg: 

 • Ved Kajen den 14. april 2023 9.30 
 • Klemmen 7. juni 2023 kl. 15.00
e. Borgerens retssikkerhed

Blev ikke gennemgået da allerede drøftet jf. punkt 5. om dialogmøde med Socialudvalget. 

f. Arbejdsgruppe vedr. psykisk traume

Ikke meget nu, men arbejder videre med det. Der kommer mere til næste møde.

10. Arrangementkalender

Arrangementkalenderen opdateres for 2023. Rådsmedlemmerne bedes byde ind med kommende aktiviteter. 

11. Møder fremadrettet og mødeindkaldelse

Nye mødedatoer for Udsatterådet 2023:

 • Tirsdag den 9 maj fra 16.30-19.00
 • Torsdag den 19 oktober 16.30-19.00
 • Torsdag den 21 december 16.30-19.00

12. Evt.

Der var intet til punktet evt.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside