Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Spørgsmål til byrådet og regler for fotografering

Spørgsmål til byrådet og regler for fotografering

Til de ordinære byrådsmøder er der spørgetid, hvor kommunens borgere kan få svar på skriftlige eller mundtlige spørgsmål, der vedrører kommunens forhold og har generel interesse for kommunens borgere.

Ved begyndelsen af ordinære byrådsmøder besvares først indkomne skriftlige spørgsmål og derefter mundtlige spørgsmål fra tilhørerne. 

Spørgsmål besvares normalt af borgmesteren eller af den udvalgsformand, som har ansvaret for det pågældende sagsområde. 

Regler for spørgsmål

Der kan ikke under spørgetiden stilles eller besvares spørgsmål, som vedrører en konkret sag, der er på dagsordenen til det aktuelle byrådsmøde. 
Spørgsmål må ikke handle om personer, forhold af personlig art eller virksomheders forretningsforhold.

Spørgsmål skal formuleres i overensstemmelse med almindeligt gældende regler for ro og orden. Man må derfor ikke komme med udtalelser, der kan virke anstødelige, injurierende eller ærekrænkende. Spørgsmål kan rettes til det samlede Byråd. Der kan ikke stilles spørgsmål til enkeltmedlemmer eller til byrådets partigrupper. 

Borgmesteren kan eventuelt udskyde besvarelsen af spørgsmål til et efterfølgende møde. Borgmesteren kan også begrænse varigheden af et spørgsmål og kan beslutte, hvor lang tid af et byrådsmøde, der kan bruges til at besvare mundtlige spørgsmål. Hvis Borgmesteren vurderer, at et spørgsmål ikke vedrører kommunale forhold eller i øvrigt er i strid med spørgetidens formål og regler, kan borgmesteren fratage spørgeren ordet og gå videre til andre spørgere eller til behandling af punkterne på dagsordenen. 

Skriftlige spørgsmål

Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med navn og adresse og sendes til Køge Byråd, Borgmesterkontoret, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge eller til mailadressen  borgmesterkontoret@Koege.dk

Spørgsmålene besvares på førstkommende byrådsmøde, hvis de er modtaget senest 14 dage forud for dette. Det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådssalen når spørgsmålet besvares.

Mundtlige spørgsmål

Tilhørere på byrådsmøder kan stille spørgsmål til Byrådet og så vidt muligt få dem besvaret med det samme. Hvis det ikke er muligt at besvare et spørgsmål øjeblikkeligt, vil spørgeren få et skriftligt svar - så vidt muligt inden 8 dage. 

Af hensyn til referatet fra byrådsmødet skal spørgeren opgive navn og adresse inden spørgsmålet stilles. 

Retningslinjer for fotografering ved byrådsmøder

Der må fotograferes i Byrådssalen, indtil borgmesteren indleder mødet ved at ringe med klokken.

Fotografering under selve mødet kan kun ske efter forudgående aftale med borgmesteren, og en sådan aftale skal ske inden byrådsmødet starter.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje