Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Arbejde og uddannelse Handicap, førtidspension, fleksjob og seniorjob  Handicap og job

Handicap og job

Jobcenteret tilbyder forskellige hjælpeordninger til dig, der har et handicap eller en sygdom, og som har brug for støtte til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Har du brug for støtte til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, har Jobcenteret en række tilbud, der kan hjælpe dig på vej. Det kaldes "de handicapkompenserende ordninger". De handicapkompenserende ordninger kan medvirke til at kompensere for de barrierer, som du med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan møde i job, uddannelse eller tilbud iværksat af Jobcenteret.

Du kan for eksempel søge om tilskud til:

 • Hjælpemidler eller en bestemt indretning af arbejdspladsen. Det kan for eksempel være installation af ramper på arbejdspladsen, hvis du er kørestolsbruger.
 • Aflønning af en personlig assistent, der kan hjælpe med de opgaver, du ikke kan udføre alene, enten på jobbet eller under din efter- og videreuddannelse.
 • Løntilskud i op til 12 måneder, hvis du er nyuddannet.
 • Undervisningsmaterialer, hvis du er i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb.

Kontakt Jobcenteret, hvis du ønsker at søge om en handicapkompenserende ordning eller, hvis du vil høre mere om dine muligheder.

De handicapkompenserende ordninger

Hvis du har et handicap, kan du søge om tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, så du kan udføre dine arbejdsopgaver. 

Jobcenteret kan også hjælpe med tilskud til undervisningsmaterialer, hvis du er i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb.

Hvem kan få tilskud til hjælpemidler?

Jobcenteret kan bevilge tilskud til hjælpemidler, hvis du er:

 • ansat på almindelige arbejds- og lønvilkår
 • ansat i fleksjob eller i løntilskud
 • selvstændig
 • ledig, der deltager i forløb gennem jobcentret, for eksempel virksomhedspraktik eller vejlednings- og opkvalificeringsforløb.

Betingelser for bevilling af hjælpemidler

For at få tilskud til hjælpemidler er det en betingelse, at:

 • hjælpemidlet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen
 • udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forudsættes at afholde
 • hjælpemidlet er af afgørende betydning, for at du kan deltage i Jobcenterets tilbud, fastholde dit job eller drive selvstændig virksomhed
 • hjælpemidlet kompenserer for din begrænsning i arbejdsevnen

Du kan også få tilbudt at låne et hjælpemiddel.

Du kan ikke få tilskud til hjælpemidler, hvis hjælpemidlet er anskaffet, inden du ansøger.

Jobcenteret tager stilling til, om du er berettiget til et hjælpemiddel.

Jobcenteret kan bevilge tilskud til en personlig assistent til dig, der på grund af et varigt og betydeligt handicap har brug for særlig personlig bistand for at kunne varetage dit job eller deltage i din uddannelse.

Personlig assistance på arbejdspladsen

Den personlige assistent støtter dig i de arbejdsfunktioner, som du ikke selv kan udføre på grund af dit handicap. Personlig assistance kan bestå af praktisk bistand, tolkning eller personlig støtte. Den personlige assistent kan for eksempel være en person, der er ansat eller skal ansættes i virksomheden, eller det kan være virksomhedens indehaver.

Muligheden for personlig assistance gælder, hvis du er:

 • ansat på almindelige arbejds- og lønvilkår
 • ansat i fleksjob eller i løntilskud
 • selvstændig
 • ledig, der deltager i forløb gennem Jobcentret, for eksempel virksomhedspraktik.

Din funktionsnedsættelse må ikke være uforenelig med dit erhverv.

Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Hvis du har et handicap og vil tage en efteruddannelse eller videreuddanne dig, kan du få en personlig assistent under uddannelsen. Den personlige assistent må ikke varetage det faglige indhold på uddannelsen, men hjælpe dig med for eksempel skrivning af notater, hent af udprint, døvetolkning og struktur på opgaver med videre.

Det er en betingelse, at du ikke er berettiget til socialpædagogisk støtte.

Hvor mange timers personlig assistance kan der bevilges?

Ved 37 timers ansættelse kan du som udgangspunkt få bevilget personlig assistance i op til 20 timer om ugen. I de særlige tilfælde, hvor der er tale om flere eller meget omfattende funktionsnedsættelser, kan du bevilges assistance i op til fuld tid, det vil sige 37 timer. 

Antallet af personlig assistancetimer bevilges altid efter en konkret vurdering.

Løntilskud til nyuddannede med handicap er en særlig løntilskudsordning, der kaldes ”isbryderordningen”.
Hvis du er nyuddannet og har et handicap, giver ordningen dig mulighed for at opnå erhvervserfaring inden for dit fagområde. Det sker ved, at du kommer i løntilskud i en offentlig eller privat virksomhed.

Et løntilskud betyder, at du bliver ansat til overenskomstmæssig løn, mens din arbejdsgiver modtager et tilskud til din løn fra Jobcenteret.

Du kan være i løntilskud gennem isbryderordningen i op til 12 måneder, men også kortere tid.

Hvem kan bruge isbryderordningen?

For at komme i en isbryderordning er det et krav, at du opfylder alle betingelserne:

 • du har et handicap
 • du har gennemført en uddannelse, der varede mindst 18 måneder
 • uddannelsen giver ret til at blive optaget i en a-kasse. Der er ikke krav om medlemskab.
 • du mangler erhvervserfaring inden for det område, du er uddannet til
 • du bliver ansat i isbryderordningen, inden to år efter du har afsluttet din uddannelse.

Der er ikke krav om, at du skal være ledig, inden du bliver ansat i isbryderordningen. Det betyder, at du kan komme i isbryderordningen direkte fra uddannelse eller job.

Hvis du har et handicap og har vanskeligt ved at finde job på det almindelige arbejdsmarked, kan du søge med fortrinsadgang på ledige opslåede stillinger i offentlige virksomheder. Hvis du gør det, er arbejdsgiveren forpligtet til at indkalde dig til en ansættelsessamtale. Det er en betingelse, at du lever op til de formelle uddannelseskrav, der er nævnt i stillingsopslaget.

Får du ikke stillingen, skal arbejdsgiveren sende en redegørelse til Jobcenteret. På baggrund af redegørelsen skal Jobcenteret forhandle med arbejdsgiveren om, hvorvidt du alligevel vil kunne ansættes i stillingen.

Fortrinsadgang gælder også ved ansøgning om bevillinger til stadepladser og kiosker og ved uddeling af taxibevillinger.

Hvem kan gøre brug af fortrinsadgang?

 • Personer der på grund af et selvvurderet handicap har eller kan have vanskeligt ved at opnå ansættelse.
 • Personer i job som på grund af et handicap kan have vanskeligt ved at skifte job.

Hvordan kan du søge job med fortrinsadgang?

Du kan søge stillinger med fortrinsadgang på to måder:

 • Gennem Jobcenteret: Jobcenteret henvender sig til arbejdsgiveren og gør opmærksom på, at du søger stillingen med fortrinsadgang.

 • Udenom Jobcenteret: Du gør i din jobansøgning opmærksom på, at du søger med fortrinsadgang på grund af din funktionsnedsættelse.

Udover de handicapkompenserende ordninger kan også andre ordninger være relevante for personer med funktionsnedsættelse.
Det gælder for eksempel:

Kontakt Jobcenteret hvis du vil vide mere. 

Jobcenter Køge

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje