Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Arbejde og uddannelse Sygemelding Fastholdelse på din arbejdsplads ved sygdom

Fastholdelse på din arbejdsplads ved sygdom

Er du sygemeldt eller i risiko for sygemelding, tilbyder Jobcenter Køge hjælp og støtte til, at du kan bevare tilknytningen til din arbejdsplads før, under og efter sygemeldingen.

Jobcenteret har flere ordninger og redskaber, der kan støtte og hjælpe dig med at beholde dit arbejde, hvis du er sygemeldt eller i risiko for sygemelding.

Vi vil også meget gerne hjælpe dig med at forebygge en længerevarende sygemelding.

Her på siden kan du læse om nogle af de muligheder, der er for at få hjælp af Jobcenteret, både for dig og din arbejdsgiver.

For at finde den rette løsning for dig og din arbejdsplads, tager vi udgangspunkt i din situation og de ressourcer din arbejdsplads har.

Det kan Jobcenter Køge hjælpe dig med

En sygemelding kan skabe masser af usikkerhed både for dig og din arbejdsgiver. Du kan blive i tvivl, om der stadig vil være et arbejde til dig, når du er blevet rask, mens arbejdsgiveren nemt kan blive nervøs for, hvornår du vender tilbage og, om du stadig vil kunne klare dit arbejde.

Det kan også være, at du har svært ved at udføre dit arbejde på grund af en sygdom eller skade, og du gerne vil samarbejde med din arbejdsgiver om at undgå en sygemelding.

Her kan en rundbordssamtale være en rigtig god idé.

Rundbordssamtalen er en samtale mellem dig, din arbejdsgiver og andre relevante personer – for eksempel din tillidsmand, en fastholdelseskonsulent fra Jobcenter Køge eller en repræsentant fra din fagforening.
Her kan du få talt om din situation og perspektiverne for fremtiden, og du kan få hjælp af relevante fagpersoner til at finde de løsninger som bedst hjælper dig og din arbejdsgiver.

Målet er at skabe holdbare løsninger i fællesskab, som kan fastholde dig på din arbejdsplads, og undgå eller afkorte en sygemelding.

Både du og din arbejdsgiver kan tage initiativ til en rundbordssamtale, og de kan afholdes på forskellige tidspunkter og flere gange under dit sygdomsforløb. Både for at gøre status, for at få lagt en plan for din tilbagevenden til arbejdsmarkedet og for at få afklaret din fremtidige jobsituation.

Rundbordssamtaler er frivillige og er underlagt tavshedspligt.

Kontakt Jobcenteret

Hvis du ønsker at arrangere en rundbordssamtale, så er du velkommen til at kontakte Jobcenteret.
Vores fastholdelseskonsulenter deltager meget gerne i rundbordssamtaler.
De har erfaring som mødeledere, og de kan hjælpe med at øge kendskabet til de muligheder og redskaber, der kan forebygge eller forkorte din sygemelding.

Stress, ulykke eller alvorlig diagnose. Oftest har både du og din arbejdsgiver en tydelig fornemmelse af, om du står over for en sygemelding, der risikerer at vare i mere end 8 uger.

I de tilfælde kan du eller din arbejdsgiver med fordel anmode om Fast track-behandling af din sygemelding. Så får du automatisk den første opfølgningssamtale med kommunen senest 2 uger efter anmodningen.

Det giver en unik mulighed for at sætte hurtigere ind med relevant støtte og konkrete redskaber i en svær situation. Ofte kan det bremse en uheldig udvikling og mindske både de menneskelige og økonomiske omkostninger ved sygemeldingen.

Du kan anmode om Fast track, hvis du bliver sygemeldt fra et arbejde. Både som almindelig lønmodtager og som selvstændig.

Betingelser

 • Fast track er en frivillig ordning. Hvis din arbejdsgiver anmoder om Fast track, er du ikke forpligtet til at tage imod den tidlige indsats.
 • Du skal konsultere din egen læge inden kommunens opfølgning.

Sådan gør du

Som medarbejder kan du enten selv henvende dig til Jobcenteret og bede om Fast track, eller også kan din arbejdsgiver anmode om Fast track via NemRefusion på Virk.dk

I begge tilfælde skal det ske inden for de første 5 uger af din sygemelding. Ved anmodningen kan din arbejdsgiver svare på tre spørgsmål om din sygdom:

 • Hvilke jobfunktioner påvirker sygdommen?
 • Hvor længe har sygdommen påvirket jobbet?
 • Har I forsøgt at tilpasse jobbet til din tilstand?

Hvis det er din arbejdsgiver, der anmoder om Fast track, får du automatisk besked og mulighed for at takke ja eller nej til den hurtige behandling.
Hvis du selv anmoder om Fast track eller takker ja til din arbejdsgivers anmodning, bliver du indkaldt til en opfølgningssamtale i Jobcenteret senest 2 uger efter anmodningen. Jobcenteret vil bede dig om at konsultere din egen læge inden samtalen.

Din læge modtager automatisk svarene på de tre spørgsmål om din sygdoms påvirkning af jobbet og giver efter jeres samtale sin vurdering af dine muligheder for at vende tilbage til arbejdet via en lægeattest. På baggrund af alle oplysningerne og opfølgningssamtalen planlægger du i samarbejde med Jobcenteret og din arbejdsgiver indsatsen for at fastholde dig i jobbet.

Din arbejdsgiver har mulighed for at hjælpe dig med at beholde et arbejde ved at omplacere dig til andre opgaver. Omplaceringen kan enten være af midlertidig eller af permanent karakter.

En midlertidig omplacering kommer typisk på tale efter et sygdomsforløb, hvor du i en periode ikke kan løse dine normale opgaver. Her kan du blive omplaceret til andre opgaver, indtil du kan vende tilbage til de sædvanlige opgaver igen. Det kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med en delvis raskmelding.

Permanent omplacering og omskoling

En permanent omplacering kan for eksempel blive brugt, hvis du ikke længere har mulighed for at udføre de opgaver, dit arbejde kræver. Det kan være af vidt forskellige årsager – lige fra at du selv ønsker nye jobfunktioner måske på grund af en sygdom til, at din virksomhed beslutter at omplacere dig.

I forbindelse med en omplacering kan det være, at det er nødvendigt, at du bliver omskolet.

 

Med en delvis rask- eller sygemelding kan du fortsat være tilknyttet din arbejdsplads under hensyntagen til det du kan helbredsmæssigt.
Det forbedrer dine muligheder for at fastholde dit arbejde på trods af sygdom – også fordi din arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion for dine fraværstimer.

Ordningerne kan bruges af alle lønmodtagere og selvstændige.

Du kan bruge en delvis sygemelding, når du i en periode ikke kan arbejde på fuld tid på grund af sygdom eller behandling.

Du kan bruge en delvis raskmelding, når du efter en sygeperiode gradvist kan optrappe din arbejdstid igen. Du kan selv aftale med din arbejdsgiver, hvilke arbejdstider og opgaver du kan klare.

Jobcenteret kan også være behjælpelig via en rundbordssamtale på din arbejdsplads.

Betingelser

 • Dit fravær skal være på mindst fire timer om ugen.
 • Som selvstændig skal du maksimalt kunne udfylde halvdelen eller mindre af din normale arbejdstid for at blive delvis rask- eller sygemeldt
 • Begge ordninger er midlertidige løsninger, der kan hjælpe dig, indtil du igen er klar til at vende tilbage i jobbet på fuld tid
 • Med en delvis raskmelding skal din arbejdstid øges i takt med, at du får det bedre
 • Jobcenteret skal godkende aftalerne og følger op på din sygemelding på samme måde som ved en fuld sygemelding. Du har pligt til at medvirke ved kommunens opfølgning.

Økonomi

 • Hvis du normalt får løn under sygdom, vil din arbejdsgiver modtage sygedagpengerefusion for dine fraværstimer.
 • Hvis du ikke får løn under sygdom, vil du modtage sygedagpenge for dine fraværstimer
 • Som selvstændig får du udbetalt 75% af sygedagpengene, hvis du arbejder højst 25% af din normale arbejdstid, og 50%, hvis du arbejder højst 50% af din normale arbejdstid

Sådan gør du

 • Delvis raskmelding: Når du føler dig klar til gradvist at genoptage dit arbejde, skal du høre din arbejdsgiver, om I kan lave en aftale om en delvis raskmelding. Hvis det kan lade sig gøre, tager en af jer kontakt til jobcenteret, som skal godkende aftalen.

 • Delvis sygemelding: Når du ved, at du i en periode vil være delvist fraværende fra dit arbejde på grund af behandlinger eller sygdom, kan du høre din arbejdsgiver, om I kan lave en aftale om en delvis sygemelding. Du behøver ikke at have været fuldtidssygemeldt inden en aftale om en deltidssygemelding, og du kan selv aftale med din arbejdsgiver, hvordan din arbejdstid placeres. Herefter skal I kontakte jobcenteret, som skal godkende aftalen.

Hvis du er i risiko for øget sygefravær på dit arbejde, pga. langvarig eller kronisk sygdom, eller hvis du har brug for indlæggelse eller ambulant behandling, har du mulighed for at få lavet en såkaldt § 56-aftale mellem din arbejdsgiver og kommunen.

Aftalen betyder, at din arbejdsgiver får refunderet udgifterne til din løn eller sygedagpenge allerede fra din første fraværsdag. 

Du og din arbejdsgiver skal udfylde ansøgningen om § 56 aftale sammen. For at få godkendt aftalen skal der være en klar forventning om, at du vil være fraværende i mindst ti dage i det følgende år på grund af din sygdom.

Ansøg om § 56 aftale på borger.dk

Midlertidig § 56 aftale (til behandlingsforløb)

Indlæggelse, ambulant behandling eller genoptræning kan medføre, at du får mindst ti fraværsdage inden for et år.

Der er to muligheder for at få en § 56 aftale i sådanne situationer:

 • Enten hvis det på ansættelsestidspunktet er planlagt, at du skal indlægges eller i ambulant behandling
 • Eller hvis din arbejdsgiver inden for de seneste 12 måneder har udbetalt sygedagpenge eller løn i mindst 21 kalenderdage for den sygdom, som nu kræver, at du skal indlægges eller i behandling.

Aftalt fravær for selvstændige erhvervsdrivende (§58a aftale)

Også selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at lave en aftale om fravær. Betingelsen er, at man har en langvarig eller kronisk sygdom, der giver forøget sygefravær (mindst ti dage om året). Aftalen betyder, at du som selvstændig har ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag, når det er på grund af den sygdom, der står i aftalen.

Det er en betingelse, at du ikke har tegnet forsikring efter sygedagpengelovens §45.

Ansøg om § 58a aftale på Virk.dk

Jobcenteret tilbyder forskellige hjælpeordninger til dig, der har nedsat arbejdsevne, og som har brug for støtte til at udføre dit arbejde på lige vilkår med dine kolleger.

Du kan søge om tilskud til hjælpemidler eller en bestemt indretning af arbejdspladsen. Det kan fx være installation af ramper på arbejdspladsen, hvis du er kørestolsbruger. Eller aflønning af en personlig assistent, der kan hjælpe med de opgaver, du ikke kan udføre alene, enten på jobbet eller under din efter- og videreuddannelse.

 

Jobcenter Køges team af fastholdelseskonsulenter står klar til at rådgive dig og din arbejdsgiver.

Kontakt Jobcenteret for at høre nærmere.

Læs også om arbejdsgiverens pligter og muligheder i forbindelse med en medarbejders sygemelding under: Hjælp - min medarbejder er længerevarende syg

Jobcenter Køge

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje