Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bestil tid i Borgerservice Økonomisk hjælp til udsatte borgere

Økonomisk hjælp til udsatte borgere

Kommunen kan i særlige tilfælde yde hjælp til udsatte borgere, som ikke selv kan betale for visse udgifter. Det kan for eksempel være hjælp til medicin, syge- og tandbehandling, midlertidige huslejeudgifter og flytning.

Der gælder ingen faste regler for, hvilke enkeltudgifter, der kan dækkes.
Dog skal alle andre muligheder for selv at betale udgiften være udtømte. Det betyder, at du skal have forsøgt i banken først.

Kommunen afgør om du kan få økonomisk hjælp efter en nærmere konkret og individuel vurdering af dine økonomiske forhold. Udgifterne skal være nødvendige og rimelige.

Hvem kan søge?

Du kan søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter, hvis du står i en vanskelig økonomisk situation. 
Dette gælder for alle med lav indkomst, medmindre du er folkepensionist eller førtidspensionist under gammel ordning. Her har du i stedet mulighed for at søge om personligt tillæg eller helbredstillæg. Læs mere på siden Tillæg til folke- og førtidspension

Sådan søger du

Hvis du ønsker at søge økonomisk støtte, skal du søge elektronisk via borger.dk. Du skal bruge dit MitID.

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, eller hjælp til print af dokumentation, kan du kontakte Borgerservice på telefon 56672196. 

Medsend dokumentation

Når vi skal afgøre, om du kan få økonomisk hjælp, har vi brug for oplysninger om to forhold: din økonomiske situation generelt og den udgift, du søger hjælp til, specifikt. Det er vigtigt, at du sender alle oplysningerne til os, da vi ellers må træffe vores afgørelse på foreliggende oplysninger. Det kan betyde, at du risikerer at få et afslag.

Vedlæg altid følgende oplysninger om din økonomiske situation:

 • Dokumentation for nuværende indtægter og udgifter. Udgifterne skal udspecificeres og ikke være et samlet beløb
 • Kontoudskrifter for de sidste 3 måneder på samtlige konti
 • Afslag fra banken på lånemuligheder
 • Dokumentation på eventuel formue og pensionsopsparinger

Vær opmærksom på, at udgifter og indtægter fra din ægtefælle skal medregnes, hvis du er gift.

Vedlæg supplerende dokumentation ved ansøgning om:

 • Medicin: medicinudgifter for de sidste 6 måneder eller kopi af recept fra lægen med pris på din medicin
 • Psykolog/fysioterapi/kiropraktor: henvisning fra egen læge og ved psykolog også en udtalelse om, at alle tilbud i det offentlige regi er udtømte
 • Husleje- eller el-restance: dokumentation på restancen og kontoudskrifter fra måneden før, restancen er opstået
 • Depositum/indskud til nyt lejemål: kopi af lejekontrakt og dokumentation på udgifter til nuværende bolig
 • Tandbehandling: overslag fra tandlægen, forventet behandlingstid, beskrivelse af tandsæt (journal), eventuelle røntgenbilleder og et alternativt behandlingsoverslag
 • Flyttehjælp: to flyttetilbud

Du kan henvende dig hos Borgerservice og få mere information om dækning af enkeltudgifter.

Opgørelse af udgifter

Vores behandling af din ansøgning om økonomisk støtte er baseret på en opgørelse af dine samlede udgifter og indtægter.

Nogle udgifter vurderer vi som nødvendige og rimelige, og de tages med i beregningen, såfremt dokumentation for udgiften er vedlagt ansøgningen.
Andre udgifter betragter vi ikke som nødvendige eller rimelige, og de tages derfor ikke med i beregningen.

Nødvendige og rimelige udgifter

 • Diverse faktiske boligudgifter ved lejebolig. Eksempelvis husleje, el, vand, varme
 • Diverse faktiske boligudgifter ved ejerbolig. Eksempelvis terminsudgifter, ejendomsskatter, renovation, el, vand og varme
 • Antennebidrag
 • Telefonabonnement. Billigste abonnement hos den valgte leverandør 
 • Internet. Billigste abonnement hos den valgte leverandør
 • Familie- eller indbo forsikring
 • Medlemskab af Sygesikring Danmark ved ansøgning om medicin eller behandling i henhold til Lov om aktiv socialpolitik § 82 + 82 a.
 • Børnepasning
 • Kontingent til A-kasse
 • Børnebidrag, hvis det betales
 • Bil, vægtafgift, forsikring, benzin, hvis de er nødvendige af erhvervs- eller helbredsmæssige grunde (ved ordinært, fast arbejde)
 • Ved handicapbil godkendes alle udgifter (eks. benzin)
 • Afdrag på kommunalt garanteret indskudslån, hvis du fortsat bor i boligen. Anses for en nødvendig og rimelig udgift på trods af, at der er tale om gæld til det offentlige. Dokumentation i form af lejekontrakt samt låneaftale medsendes ansøgningen.
 • Afdrag på privat boliglån, hvis du fortsat bor i boligen. Dokumentation i form af lejekontrakt samt låneaftale medsendes ansøgningen.

Ikke nødvendige eller rimelige udgifter

 • Fagforeningskontingent
 • Efterlønsbidrag
 • Ulykkesforsikring
 • Privat skole
 • Garageleje
 • Gældsposter til det offentlige
 • Forbrugslån

Læs mere

Borgerservice - Udbetaling af kontanthjælp

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje