Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børnepasning og skoler Pasningsmuligheder for 0-6 årige Hverdagen for børn og forældre

Hverdagen for børn og forældre

Køge Kommunes pasningstilbud vil skabe rammerne om det gode børneliv. I kommunens dagtilbud møder dit barn en hverdag med fokus på trivsel, leg, læring og dannelse. Samtidig deltager dit barn aktivt i meningsfulde fællesskaber med andre børn og voksne.

I Køge Kommune har vi forskellige pasningstilbud med særlige profiler, som for eksempel sang og motorik eller natur og udeliv. 

På dagtilbuddenes egne hjemmesider kan du finde viden om dagtilbuddenes profiler og værdigrundlag og læse om børnenes hverdagsliv. Find dagtilbuddenes hjemmesider på siden: Overblik over pasningsmuligheder

Herunder har vi samlet en række spørgsmål og svar om at have et barn i vores dagtilbud. Du kan også læse mere om de politikker og strategier, der er gældende på dagtilbudsområdet i Køge Kommune.

 

Spørgsmål/svar om at have et barn i kommunens dagtilbud

Alle pasningsordninger skal ifølge dagtilbudsloven §11 sprogvurdere børn, hvor der er tvivl om barnets sproglige udvikling. I Køge Kommune er det politisk bestemt at alle børn, uagtet deres sproglige udvikling, skal sprogvurderes løbende i deres tid i dagtilbud. Dette skal ses i forhold til en tidlig indsats for barnet, og på sigt en øget mulighed for læringslighed.

Størstedelen af dagtilbuddene arbejder med Huset Pia Thomsens SprogTrappen som vurderingsmateriale. Redskabet er implementeret fuldt i flere dagtilbudsområder, og vil i 2023 blive implementeret i de fleste af de øvrige dagtilbud. Enkelte dagtilbud har valgt at vurdere børnenes sprog med Børne- og undervisningsministeriets sprogvurderingsmateriale www.sprogvurdering.dk

Alle børn i dagtilbud vil blive sprogvurderet løbende, og forældrene vil blive informeret om valg af metode. Du vil som forælder altid blive informeret om resultatet af dit barns vurdering og eventuelt samarbejde omkring dit barns forsatte sprogudvikling. 
De enkelte dagtilbud har mulighed for at få sparring og vejledning af PPR’s tale/høre lærere hvis et barns sprogudvikling er forsinket.   

Som forælder kan du få en indflydelse på dagligdagen i dit barns dagtilbud, hvis du bliver valgt ind i forældrebestyrelsen. 

Her kan du sammen med andre forældre, medarbejdere og ledere drøfte de spørgsmål, der måtte være omkring emner i dit barns pasningsordning. På den måde kan man være med til at sætte retningen for pasningsordningen.

Valg af forældrerepræsentanter

Når der skal vælges forældrerepræsentanter, sker det på et forældremøde, som afholdes hvert andet år. Det sker når de kommende skolebørn er overflyttet til SFO, og de nye børn er indskrevet. 

Udtrædelse

Udtrædelse af forældrebestyrelsen sker når barnet stopper i dagtilbuddet.  

Læs her Styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Køge Kommune (indsæt link)

De fleste pasningstilbud har en madordning, hvor der serveres frokost og nogle steder formiddagsmad og/eller eftermiddagsmad. Der kan også være pasningstilbud, hvor forældre selv skal medbringe madpakke til barnet. Forhør dig til opstartssamtalen, hvilken madordning der er i jeres pasningsordning.

Køge Kommune har en kostpolitik, som gælder for alle kommunens pasningsordninger og som sikrer, at børnene får sund og varieret mad uden overdreven brug af sukker, fedt og tilsætningsstoffer. 

Hvert andet år vil forældre til et barn i det tilhørende pasningstilbud, få muligheden for at stemme om frokostordningen. Forældrene har én stemme per barn. 

I Køge Kommunes pasningsordninger er økologi en høj prioritet. Alle pasningsordninger med produktionskøkken har fået ´Det Økologiske Spisemærke´ som et synligt bevis på, at køkkenet bruger økologiske råvarer og dermed gør noget godt for naturen, grundvandet og dyrevelfærden. 


Det Økologiske Spisemærke
´Det økologiske spisemærke´ findes i guld, sølv eller bronze. Guldmærket: 90 - 100 % økologiske råvarer
•    Sølvmærket: 60 - 90 % økologiske råvarer
•    Bronzemærket: 30 - 60 % økologiske råvarer

Forhør dig i pasningstilbuddet, hvilket spisemærke de har opnået. 

Børn er ikke dækket af en kollektiv ulykkesforsikring i pasningsordningen.

Forældre har selv ansvar for, om barnet er forsikret mod tand-, brille- eller legemsskade gennem deres egen forsikring. Det er forældrenes valg om de vil tegne en børneulykkesforsikring (skader på barnet) eller få barnet med på familiens indboforsikring (ansvars- og tingsforsikring).

Hvis Køge Kommune kan drages til ansvar for et barns skader eller tab af fremtidig arbejdsevne i forbindelse med en ulykke, skal kommunen udbetale erstatning.

Som forælder med barn i Køge Kommunes pasningsordninger, skal du have adgang til Aula for at få en indgang til det der er vigtigt at vide om dit barns hverdag i pasningsordningen. Aula erstatter ikke det normale gode forældresamarbejde, men er en ekstra mulighed for at give jer forældre information om jeres barns hverdag. I Aula vil I kunne modtage fællesinformation og sende beskeder til personale, notere ferie og sygdom samt se billeder fra børnenes hverdag.

Du skal have forældremyndighed for at komme på Aula.

Nedenfor beskrives hvordan du logger på Aula første gang. Har du brug for hjælp til funktionerne inde i Aula skal du henvende dig til dit barns dagtilbud, hvor enten personale eller leder kan hjælpe dig videre.

Sådan logger på Aula fra applikation (app): 

Du skal have dit MitID klar

  1. Gå til App Store eller Google Play eller www.aula.dk (Aula virker ikke på Internet Explorer)
  2. Hent den blå app ”Aula til forældre og elever”  
  3. Vælg 'forælder' og 'log ind med MitID'. Ved første login skal du bruge 'MitID'. Du kan efterfølgende oprette en 6-cifret kode, som du fremover bruger til login. For let adgang kan du aktivere login med fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse.
  4. Ved første login vil du blive bedt om at udfylde kontaktoplysninger og tage stilling til samtykker og tilladelser, så Aula opsættes efter dine behov og ønsker.

Se også en video, der guider dig igennem her.

Leverandøren af Aula har samlet alle vigtige oplysning om Aula og hvordan du kommer i gang med at brug Aula på en browser eller på App.

Her kan du finde trin for trin guide til Aula

Hvis du har navne- og adressebeskyttelse?

Har du og/eller dit barn navne- og adressebeskyttelse, så vil I fremgå med jeres initialer i Aula. Hvis du vil have vist navne i stedet for, kan du oprette et alias i Aula.

Få adgang til Aula som plejeforælder

Hvis du er plejeforælder for et barn og har brug for adgang til Aula, skal du henvende dig til din familieplejekonsulent, netværkskonsulent eller sagsbehandler i Socialforvaltningen.

Åbningstider

Der er forskel på dagtilbuddenes åbningstider. Du kan finde hvert enkelt institutions åbningstider, ved at finde dem på kortet på siden: Overblik over pasningsmuligheder

Lukkedage

Kommunens pasningsordninger holder helt lukket på følgende dage:

•    Grundlovsdag d. 5. juni
•    Juleaftensdag d. 24. december
På de to dage skal du selv sørge for pasning af dit barn.

Lukkedage bliver meldt ud af det enkelte dagtilbud via opslag på Aula og på deres hjemmeside.

Sampasningsdage

I Køge Kommune er der 11 sampasningsdage om året. Det betyder, at på de dage, hvor der normalt ikke er så mange børn i dagtilbud, vil er der være sampasning i ét områdets dagtilbud. Eksempelvis kan det gælde for dagene mellem jul og nytår, 1. maj eller dagen efter Kr. Himmelfartsdag.

Det er forældrebestyrelserne der beslutter, hvor dagene placeres og det skal varsles med 3 måneder.

Det fremgår af de enekeltes dagtilbuds hjemmeside, hvilke dage der afholdes sampasning. 

 

I Køge Kommune tager vi ansvaret for børnene. Fundamentet for vores arbejde er, udover Dagtilbudsloven og Den nationale styrkede læreplan, også lokale tiltag som Køge Kommunes Børn og Unge politik, Dagtilbudsstrategien og Den sammenhængende Børnepolitik. Tilsammen sætter det en fælles ramme og retning for, hvordan vi arbejder i vores dagtilbud for børn i 0-6 årsalderen.

Børn og Unge-politik
I Køge Kommune har vi en Børn og Unge-politik. Den er med til at sætte rammen for alle øvrige politikker og strategier på området, for eksempel Dagtilbudsstrategien og Sammenhængende Børnepolitik, som mere indgående beskriver sammenhængen mellem almen- og specialområdet.

Børn & Unge-politik 2020

Dagtilbudsstrategi
Strategien bygger på en vision, der er udviklet i fællesskab mellem lederne på dagtilbudsområder og på en fælles forståelse af begreber som deltagelse, livsduelighed, læring og kvalitet. Strategien bygger på otte pejlemærker, der sætter retning for den pædagogiske praksis i hverdagen i dagtilbuddene.

Her kan du læse Dagtilbudsstrategi Køge Kommune

Den Sammenhængende Børnepolitik
Den Sammenhængende Børnepolitik skal sikre at alle børn og unge med behov for særlig støtte modtager en tidlig og relevant indsats, alle børn, unge og familier oplever sammenhængende indsatser på tværs af kommunens afdelinger og enheder. Politikken uddyber, hvad det betyder, i form af principper for en fælles retning og ramme for arbejdet med børn og unge i udsatte positioner i Køge Kommune. Målgruppen er primært medarbejdere, men også forældre og andre interesserede kan læse med. 

Sammenhængende Børnepolitik 2020

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje