Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børnepasning og skoler Skoler, SFO og klubtilbud SFO, Junior- og ungdomsklub

SFO, Junior- og ungdomsklub

I Køge Kommune har vi Skolefritidsordningerne (SFO), Juniorklubber og ungdomsklubber. De hører under folkeskolerne, men har deres egne ledere.

Se takster for SFO og Juniorklub.

SFO er et pasningstilbud for børn, der går i 0. til 9.klasse. I SFO er der mulighed for pasning før og efter skole. Der er kontrol med børnenes fremmøde, og du aftaler dit barns 'kommen og gåen' med SFO'ens personale. 

På skoledage har alle skolers SFO-tilbud åbent kl. 06:00 til 08:00 og efter skoletid til kl. 17:00. fredag dog til kl. 16:30. På ikke-skoledage er der åbent kl. 06:00. til 17:00. Fredag er der åbent til kl. 16:30. 
 
Du kan læse mere om SFO på skolernes hjemmeside: Skoler.

Overflytning mellem de forskellige SFO- tilbud sker ved begyndelsen af et nyt skoleår, d.1/8. Når dit barn rykkes fra 1.-2. klasse sker det automatisk, og du skal ikke foretage dig noget. 

Når dit barn skal starte i 4. klasse, skal du tage stilling til, om dit barn skal fortsætte i SFO for 4. klasse eller flytte til juniorklub. I vil blive kontaktet af SFO én i løbet af foråret om, hvilket tilbud I ønsker til jeres barn. 

Juniorklub er et klubtilbud for børn i 4. klasse og op. Der er en Juniorklub i alle skoledistrikter. Man kan gå i Juniorklub 3 eller 4 dage om ugen, alt efter hvilket distrikt man bor i. Juniorklubben har åbent efter skoletid. Det er de kendte voksne fra SFO'en, som er sammen med børnene i Juniorklubben, og aktiviteterne har fokus på at styrke kammeratskabet på tværs af aldersgrupperne. I Juniorklubben er der også aktiviteter i samarbejde med det lokale foreningsliv, fx idrætsforeninger, ligesom Juniorklubberne arbejder sammen på tværs af kommunen.

Ungdomsklubben er et tilbud for unge fra 7. klasse og op til 18 år. Det er gratis at deltage. Kontakt den lokale SFO for åbningstider. 

Indmeldelse ved skolestart:

Du melder dit barn ind i SFO via skoleindskrivningen i november.    

Barnet starter i SFO den 1. april samme år, som det starter i 0. klasse. Dit barn har mulighed for at være i SFO'en i hele SFO'ens åbningstid i perioden frem til skolestart. 

Indmeldelse i midten af et skoleår og ved tilflytning til kommunen:

Hvis du ønsker at melde dit barn ind i SFO eller juniorklub i midten af et skoleår eller er du tilflytter, skal du melde dit barn ind via  Min Pladsanvisning

Udmelding:

Barnet kan meldes ud af SFO'en eller juniorklubben med en måneds varsel til den sidste dato i måneden eller den 15. i en måned. Du skal selv melde dit barn ud af SFO eller juniorklub, hvis I ikke ønsker at benytte tilbuddet længere. Det sker ikke automatisk.  

Udmeldelse skal ske via  Min Pladsanvisning

 

 

 

SFO og Juniorklub holder lukket 2 uger af skolesommerferien og i efterårsferien (uge 42). I de 2 uger af sommerferien og i efterårsferien (42) vil der være mulighed for pasning 5 steder i kommunen for børn i SFO. Din SFO vil meddele hvilke steder, der holder åbent og hvornår. 

SFO og Juniorklub holder som udgangspunkt lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag. Disse dage kan afvige, da de følger skolernes feriekalender. Der holdes desuden lukket på en valgfri lukkedag, som besluttes af skolebestyrelsen.  

På disse dage er der ingen mulighed for pasning i SFO. 

Kontakt dit barns SFO for oplysninger om hvilken dage SFO en holder lukket eller læs i skolernes ferieplan.  

Dagtilbud og Skoler

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje