Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børnepasning og skoler Skoler, SFO og klubtilbud Skoleindskrivning og skolestart

Skoleindskrivning og skolestart

Det kalenderår dit barn fylder 5 år skal du i november, skrive dit barn op til skole og SFO. Dette gælder også, hvis du vælger, at dit barn skal gå på en privat- eller friskole.

Der er åbent for indskrivning fra d. 1. november og frem til d. 30. november.  

Er dit barn ældre og skal skifte skole så læs mere på siden Skoleskift

Er I ikke flyttet til Køge Kommune så læs mere på siden Tilflyttere

Skolerne har hver deres skoledistrikt. Dit barns folkeregisteradresse bestemmer, hvilket distrikt I hører til, og dermed hvilken skole dit barn bliver tilbudt en plads på. Du kan se alle skoledistrikter på dette kort. 
Tast adressen ind i søgefeltet, og se, hvilket skoledistrikt, dit barn hører til. 

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden folkeskole end distriktsskolen, kan du søge om det, når du indskriver dit barn via den digitale skoleindskrivning. Dit ønske vil blive imødekommet, hvis der er mindre end 22 elever i børnehaveklassen på den skole, du ønsker. Er der flere ønsker, end der er pladser, fordeles pladserne efter Køge Kommunes kriterier for frit skolevalg:  

1. Søskendekriteriet: Børn, der har søskende, som i forvejen går på skolen, optages før børn, der ikke har søskende på skolen.  

2. Afstandskriteriet: Børn, der bor tættere på skolen, optages før børn, der bor længere væk.  

Alle ansøgninger behandles ens. Det har altså ingen betydning, om du søger i starten af indskrivningsperioden eller lige inden fristens udløb.  

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå i skole i en anden kommune end Køge, skal du selv tage kontakt til skolen og få indskrevet dit barn der. 

Du skal være opmærksom på, at I kan miste retten til en plads på distriktsskolen, hvis I benytter jer af det frie skolevalg og senere fortryder. Det afhænger af klassekvotienten.

I følge folkeskoleloven skal børn begynde i skole det år, de fylder 6 år, men der er mulighed for at udskyde dette et år. Det kan enten ske, fordi I som forældre ønsker, at jeres barn skal vente et år, eller fordi kommunen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for barnet at vente. I sidstnævnte tilfælde skal det ske med jeres samtykke.  

Beslutningen om at udsætte undervisningspligten skal træffes i kalenderåret, hvor barnet fylder seks år og senest før skoleårets start den 1. august. 

Udsættelse skal ske på baggrund af en individuel vurdering af jeres barn og være begrundet i barnets udvikling. Der er ikke centralt fastsatte retningslinjer for, hvordan denne vurdering skal foretages. 

Har I et ønske om, at jeres barns skolestart udsættes et år, skal I markere det på skærmbilledet 'Skolevalg' i den digitale skoleindskrivning. Det er skolelederen på distriktsskolen, der beslutter, om der er tilstrækkelige pædagogiske grunde til at lade jeres barn starte et år senere. Skolestarten kan kun udsættes med et enkelt år.  

Inden beslutningen vil skolelederen gå i dialog med dig og evt. også med dit barns daginstitution. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) bliver inddraget i beslutningen.  

Kun hvis I bor i samme skoledistrikt. I børnehaverne går der tit børn fra flere forskellige skoledistrikter. Du kan altså ikke være sikker på, at dit barns kammerater har samme distriktsskole som dit barn. 

Ja. I følge lovgivningen har kommunen pligt til at sikre, at alle børn går i skole. Derfor vil vi meget gerne vide, hvor dit barn skal gå i skole. Du skal derfor også benytte indskrivning.dk, hvis dit barn skal på friskole eller privatskole. På skærmbilledet 'Skolevalg' i den digitale skoleindskrivning skriver du, hvilken skole, barnet skal gå på. Bemærk, at du også selv skal henvende dig til friskolen eller privatskolen og indskrive barnet der. 

Hvis dit barn skal starte i friskole eller privatskole, skal du huske at udmelde barnet fra daginstitutionen efter de gældende frister. Hvis du glemmer det, vil du fortsat skulle betale for pladsen. Friskoler og privatskoler kan have forskellig skolestart, og derfor kan barnet ikke automatisk udmeldes af daginstitutionen. 

Du skal være opmærksom på, at I kan miste retten til en plads på distriktsskolen, hvis I benytter jer af det frie skolevalg og senere fortryder. Det afhænger af klassekvotienten.

Hvis du vil vide, om dit barn er berettiget til kørsel til skole, skal du henvende dig til distriktsskolen. Hvis du har valgt en anden skole end distriktsskolen, friskole eller privatskole, skal du selv sørge for kørsel til dit barn. 

Læs mere om kørsel til skole på siden Kørsel til skole

Hvis du har øvrige spørgsmål om dit barns skolestart, så kontakt distriktsskolen.  
Du finder information om skolerne på siden Skoler

Dagtilbud og Skoler

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje