Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Grundvand og drikkevand Vandværker - almen vandforsyning

Vandværker - almen vandforsyning

En almen vandforsyning er en vandforsyning, som forsyner mere end 9 husstande. Vandforsyningen har ofte flere boringer og et vandværk, hvor vandet behandles.

Vi har en decentral vandforsyningsstruktur i Danmark. Det betyder, at drikkevandet typisk produceres på en vandforsyning i lokalområdet. Køge Kommune er opdelt i 13 forskellige forsyningsområder der beskriver hvilke vandværker, der leverer vand til den enkelte ejendom. Forsyningsområderne er fastlagt i en vandforsyningsplan.

Der er 17 almene vandforsyninger i Køge Kommune. En almen vandforsyning er en vandforsyning, som forsyner mere end 9 husstande. Vandforsyningen har ofte flere boringer og et vandværk, hvor vandet behandles.

Ifølge drikkevandsbekendtgørelsen skal almene vandforsyninger kontrollere vandet og kontrolprogrammet fastsættes i samarbejde med Køge Kommune. Kontrollens størrelse for en almen vandforsyning er styret af, hvor stor en mængde den almene vandforsyning indvinder af grundvand. Alle udtaget vandprøver er offentlig tilgengælige på GEUS jupiter database. Du kan læse mere omkring dette på Tjek dit drikkevand.

Hvis du har en bolig, ejendom, lejlighed eller et erhverv der skal tilsluttes et vandværk, kan du finde det vandværk der forsyner dit lokalområde her på Find dit vandværk

Det er vandværket du skal kontakte for at blive tilsluttet.  

Drikkevandet og råvandet (direkte fra boringen) kontrolleres efter et program (kontrolprogram), der er fastlagt i samarbejde med Køge Kommune ud fra drikkevandsbekendtgørelsen. Programmets sammensætning afhænger bl.a. af, hvor meget vand vandværket udpumper til forbrugerne. Jo mere vand, jo flere analyser. 

Du kan typisk finde dit vandværks analyseresultater via vandværkets hjemmeside.

Du kan også tjekke vandkvaliteten på GEUS' hjemmeside her.

Vandværkerne fastsætter taksterne ud fra vandværkets forventede udgifter og planer om udvidelse og forbedringer. Taksten er sammensat af en fast årlig takst og en takst pr. kubikmeter vand, man modtager. Der er forskel på, hvad det koster at producere vand på de enkelte vandværker.
Når du skal tilsluttes et vandværk, skal du betale et tilslutningsbidrag, som er sammensat af et hovedanlægsbidrag, et hovedledningsbidrag og et stikledningsbidrag.

Køge Kommune godkender taksterne for vandværkerne en gang hvert år. Takstbladene ligger på hvert enkelt vandværks hjemmeside. Deres hjemmesider kan findes forneden på siden - Find dit vandværk

Køge Kommune har pligt til at føre tilsyn med vandværkerne efter drikkevandsbekendtgørelsen. I Køge Kommune fører vi tilsyn med vandværkerne min. hvert 2 år.

Ved et tilsyn gennemgår vi vandværkets installationer, anlæget, vandbehandlingsprocessen, boringerne mm. Hvis der har været problemer med vandkvaliteten, sætter vi særlig fokus på, hvad der er gjort for at sikre, at kvaliteten af vandet fremover er i orden. Vandværker der har problemer med vandkvaliteten eller f.eks. laver store omlægninger/ændringer vil få besøg oftere end andre vandværker. Du kan finde de nyeste tilsynsrapporter på Tilsyn med vandværker.

Hvis der konstateres en forurening på vandværket, igangsættes der en undersøgelse – og hvis forureningen er af væsentlig grad, informeres forbrugerne om eventuelle forholdsregler (f.eks. hvis vandet skal koges efter kogeanbefalingerne). Hvis du får besked om, at vandet skal koges, skal du følge nedenstående vejledning i faktabosen.

Alle vandværker i Køge Kommune arbejder sammen i vandrådet. Her bliver der løst fælles problemer og gennemgået forskellige store emner der kan påvirke grundvandet i Køge Kommune. Det er vigtigt med et godt samarbejde og kommunikation blandt vandværkerne, men også at skabe god kommunikation mellem kommunen og vandværkerne for at bibeholde den nuværende og fremtidige drikkevandskvalitet. 

Kogevejledning

Du skal koge vandet inden du anvender det som drikkevand og til madlavning. Vi anbefaler derfor, at du ikke drikker vandet i 'rå' tilstand, det vil sige at vandet skal koges inden indtagelse.

Ved kogning forstås opvarmning af vandet til 100º C i 1 minut, hvorved mikroorganismerne dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur og tid overholdes. Kaffe- og temaskiner opnår ofte kun 80º C, men den længere opvarmningstid kompenserer for dette. Ved brug af elkedel gives 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum.

Du må godt bruge vandet til kogning af kartofler, spaghetti og lignende (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt eller andet til fødevarerne). Du må ikke anvende vandet til skylning af salat eller andre rå grøntsager, i stedet kan du skylle med kogt vand.

Du kan godt bruge vandet til bruse- og karbadning, men vær opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Brug ikke vandet til tandbørstning, brug kogt vand i stedet. Læg proteser og lignende i kogt vand.

Vandet er ikke egnet til opvask i hånden - brug kogt vand. Du kan benytte din opvaskemaskine, hvis der ved slutskyl opnås en temperatur af vandet på mindst 80°C.

Undgå vask i hånden. Maskinvask ved temperatur ≥ 60°C vil være sikkert.

Brug ikke vandet til vanding af grøntsager, du skal spise i rå tilstand – men gerne til rodfrugter og blomster m.m.

Jord og Grundvand

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside