Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Grundvand og drikkevand Vandværker - almen vandforsyning

Vandværker - almen vandforsyning

En almen vandforsyning er en vandforsyning, som forsyner mere end 9 husstande. Vandforsyningen har ofte flere boringer og et vandværk, hvor vandet behandles.

Vi har en decentral vandforsyningsstruktur i Danmark. Det betyder, at drikkevandet typisk produceres på en vandforsyning i lokalområdet. Køge Kommune er opdelt i 13 forskellige forsyningsområder der beskriver hvilken almen vandforsyning, der leverer vand til den enkelte ejendom. Forsyningsområderne er fastlagt i en vandforsyningsplan. Via de 13 forsyningsområder er der i alt 17 privat og offentlig almene vandværker i Køge Kommune.

En almen vandforsyning er en vandforsyning, som forsyner mere end 9 husstande. Vandforsyningen har ofte flere boringer og et til flere vandværker, hvor vandet behandles og sendes ud til forbrugerne i deres egen forsyningsområde.

Ifølge drikkevandsbekendtgørelsen skal almene vandforsyninger kontrollere vandet både fra det oppumpede grundvand ude hos boringerne og efter behandlingen af grundvand til drikkevand hos hvert vandværk samt imellem vandværket og ude hos udvalgte forbrugere. Denne vandprøve kontrol bliver styret efter et kontrolprogrammet der fastsættes i samarbejde med Køge Kommune for hvert enkelt vandværk også selvom flere vandværker er under samme vandforsyning. Kontrollens størrelse for hvert enkelt vandværk er styret af, hvor stor en mængde hvert enkelt vandværk indvinder af grundvand fra deres boringer. Alle udtaget vandprøver er offentlig tilgængelige på GEUS jupiter database. Du kan læse mere omkring dette nede i sektionen "Tjek dit drikkevand".

Flere relevante informationer

Hvis du har en bolig, ejendom, lejlighed eller et erhverv der skal tilsluttes et vandværk, kan du finde det vandværk der forsyner dit lokalområde her på Find dit vandværk

Det er vandværket du skal kontakte for at blive tilsluttet.  

Drikkevandet og råvandet (direkte fra boringen) kontrolleres efter et program (kontrolprogram), der er fastlagt i samarbejde med Køge Kommune ud fra drikkevandsbekendtgørelsen. Programmets sammensætning afhænger bl.a. af, hvor meget vand vandværket udpumper til forbrugerne. Jo mere vand, jo flere analyser. 

Du kan typisk finde dit vandværks analyseresultater via vandværkets hjemmeside.

Du kan også tjekke vandkvaliteten på GEUS' hjemmeside her.

Vandværkerne fastsætter taksterne ud fra vandværkets forventede udgifter og planer om udvidelse og forbedringer. Taksten er sammensat af en fast årlig takst og en takst pr. kubikmeter vand, man modtager. Der er forskel på, hvad det koster at producere vand på de enkelte vandværker.
Når du skal tilsluttes et vandværk, skal du betale et tilslutningsbidrag, som er sammensat af et hovedanlægsbidrag, et hovedledningsbidrag og et stikledningsbidrag.

Køge Kommune godkender taksterne for vandværkerne en gang hvert år. Takstbladene ligger på hvert enkelt vandværks hjemmeside. Deres hjemmesider kan findes forneden på siden - Find dit vandværk

Køge Kommune har pligt til at føre tilsyn med vandværkerne efter den gældende drikkevandsbekendtgørelse. I Køge Kommune fører vi tilsyn med vandværkerne min. hvert 2 år.

Ved et tilsyn gennemgår vi vandværkets installationer, diverse anlæg tilsluttet det enkelte vandværk, vandbehandlingsprocessen, boringerne mm. Hvis der har været problemer med vandkvaliteten, sætter vi særlig fokus på, hvad der er gjort for at sikre, at kvaliteten af vandet fremover er i orden. Vandværker der har/har haft større problemer med vandkvaliteten eller f.eks. laver store omlægninger/ændringer vil få besøg oftere end andre vandværker. 

Efter et vandværkstilsyn bliver der sendt en tilsynsrapport med ting hvert vandværk bør overveje og/eller ting der skal ændres på, for at sikre at miljøet omkring processen af grundvand til drikkevand forsat opretholdes til en høj standard man ser hos fødevareproducenter. Dette er med til at vi kan fastholde den gode drikkevandskvalitet, som når ud til diverse forbrugere der er forbundet til hver vandværks ledningsnet.

Tilsynsrapporterne er noget vi har digitalt liggende, så hvis man gerne vil have en kopi skal man sende en mail til Grundvand@koege.dk

Hvis der konstateres en forurening på vandværket, igangsættes der en undersøgelse – og hvis forureningen er af væsentlig grad, informeres forbrugerne om eventuelle forholdsregler (f.eks. hvis vandet skal koges efter kogeanbefalingerne). Hvis du får besked om, at vandet skal koges, skal du følge nedenstående vejledning i faktabosen.

Alle vandværker i Køge Kommune arbejder sammen i vandrådet. Her bliver der løst fælles problemer og gennemgået forskellige store emner der kan påvirke grundvandet i Køge Kommune. Det er vigtigt med et godt samarbejde og kommunikation blandt vandværkerne, men også at skabe god kommunikation mellem kommunen og vandværkerne for at bibeholde den nuværende og fremtidige drikkevandskvalitet. 

Vandprøverne fra hvert vandværk udtaget efter det gældende kontrolprogram er tilgængelige for alle, men der kan gå op til 6 måneder fra prøven er udtaget, til den havner i det der kaldes jupiter databasen der er styret af GEUS. Dog i de fleste tilfælde går der ikke længere tid end et par uger afhængig af type vandprøve. Du kan dermed se vandprøver der gå tilbage fra vandværket startede med at tag vandprøver til de nyeste der bliver taget i dag.  

  • Hvis du ved hvilket vandværk der leverer vand til din ejendom, så kan du gå direkte til GEUS hjemmeside for at søge vandværkets navn i Jupiters database her

  • Hvis ikke, kan du finde det vandværk der leverer vand til din ejendom i Køge Kommune her på vores hjemmeside Find dit vandværk. Du kan indtaste din adresse og så zoome ud og se det tætteste vandværk der forsyner dig.

  • Drikkevandskvalitetskravene er sat ud fra den gældende drikkevandsbekendtgørelse som du kan søge frem på Retsinformations hjemmeside.

På GEUS hjemmeside har du adgang til kort med udvalgte kemiske grundvandsanalyser, nitratfund i grundvandet og drikkevandets hårdhed m.m. Desuden kan du søge i GEUS' database over grundvandsrapporter og i GEUS' database over geologiske modeller og grundvandsmodeller samt få oplysninger om begravede dale i undergrunden.

For at finde disse oplysninger kan du klikke her.

Kogevejledning

Du skal koge vandet inden du anvender det som drikkevand og til madlavning. Vi anbefaler derfor, at du ikke drikker vandet i 'rå' tilstand, det vil sige at vandet skal koges inden indtagelse.

Ved kogning forstås opvarmning af vandet til 100 ºC i 1 minut, hvorved mikroorganismerne dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur og tid overholdes. Kaffe- og temaskiner opnår ofte kun 80 ºC, men den længere opvarmningstid kompenserer for dette. Ved brug af elkedel gives 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum.

Du må godt bruge vandet til kogning af kartofler, spaghetti og lignende (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt eller andet til fødevarerne). Du må ikke anvende vandet til skylning af salat eller andre rå grøntsager, i stedet kan du skylle med kogt vand.

Du kan godt bruge vandet til bruse- og karbadning, men vær opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Brug ikke vandet til tandbørstning, brug kogt vand i stedet. Læg proteser og lignende i kogt vand.

Vandet er ikke egnet til opvask i hånden - brug kogt vand. Du kan benytte din opvaskemaskine, hvis der ved slutskyl opnås en temperatur af vandet på mindst 80 °C.

Undgå vask i hånden. Maskinvask ved temperatur ≥ 60 °C vil være sikkert.

Brug ikke vandet til vanding af grøntsager, du skal spise i rå tilstand – men gerne til rodfrugter og blomster m.m.

Grundvand

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje