Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Kloak, spildevand og regnvand Tømningsordning for bundfældningstanke

Tømningsordning for bundfældningstanke

Hvem tømmer bundfældningstanke?

Alle ejendomme, der er registreret med en bundfældningstank, er automatisk tilmeldt den kommunale tømningsordning. Det er KLAR Forsyning, der varetager ordningen i Køge Kommune.

Du kan finde information om tømningsordningen på KLAR Forsynings hjemmeside. 

Spørgsmål til tømningsordningen eller til fakturaer for tømning skal rettes til KLAR Forsyning på klar@klarforsyning.dk eller tlf. 56 65 22 22. 

Køge Kommune har et regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand. Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af samletanke og bundfældningstanke. Bestemmelserne i regulativet vedtages for at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra bundfældnings- og samletanke.  

Regulativet omfatter alle ejendomme i Køge Kommune, som har etableret bundfældningstank eller samletank, såsom: Flerkammertank, septiktank, trixtank, integreret tank i minibiologisk renseanlæg m.m. 

KLAR Forsyning er ansvarlig for tømning af bundfældningstanke for de ejendomme, hvorpå der er indgået aftale om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.

 

Mulighed for dispensation for tømning ved ombygning

Hvis en ejendom er ubeboet eller ubenyttet i et eller flere år, kan kommunen efter ansøgning tillade midlertidig afmelding fra tømningsordningen. Det påhviler ejendommens ejer at tilslutte sig ordningen, så snart ejendommen er beboet eller benyttet igen. 

Ansøgning om dispensation for tømningsordning, kan sendes til spildevand@koege.dk

Spildevand

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje