Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Handicap og særlige behov Handicapkørsel

Handicapkørsel

Du kan få bevilget handicapkørsel, hvis du er blind, stærkt svagsynet eller svært bevægelseshæmmet. Du skal permanent være kørestolsbruger eller afhængig af ganghjælpemidler, såsom krykkestokke, rollator, gangbuk eller lignende.

Formål

Formålet med handicapkørsel er, at blinde, stærkt svagtsynede og svært bevægelseshæmmede borgere kan deltage i samfundet.

Handicapkørsel omfatter kørsel til alle formål, såsom familiebesøg, indkøb, kulturelle aktiviteter, kørsel til behandlingstilbud. Chaufføren følger dig til og fra bilen. 

Antal kørsler

Handicapkørsel giver dig ret til 104 enkeltture pr. år. Antal ture justeres i forhold til den måned, hvor du visiteres til ordningen.

Ledsager og hjælpemidler

Du kan have 2 ledsagere uden hjælpemidler med på turen. Hver ledsager koster et tillæg på 50%.

Du kan medbringe din fører- eller servicehund.

Du kan medbringe 2 hjælpemidler, dog kun 1 hvis du sidder i el-kørestol.

Pris

Movia fastsætter taksterne, som fremgår af deres hjemmeside: Det koster flexhandicap | Movia (moviatrafik.dk)

Ansøgning om handicapkørsel

For at blive godkendt til handicapkørsel, skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema fra Movia.
Du finder link til ansøgningsskemaet her på siden.

Ansøgningsskemaet sendes til

Køge Kommune
Ældre- og Sundhedsafdelingen
Torvet 1
4600 Køge

Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgning er du velkommen til at kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen på tlf. 5667 2527.

Visitationen - Handicapkørsel

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje