Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Handicap og særlige behov Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

Har du behov for personlig pleje og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, eller kan dit behov for hjælp ikke dækkes på anden vis, kan du søge om denne hjælpeordning.

Hvad er kontant tilskud?

Kontant tilskud omfatter tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til personlig og praktisk hjælp i hjemmet.
Tilskuddet kan gives i de tilfælde, hvor behovet ikke kan dækkes af kommunens sædvanlige tilbud om hjemmehjælp eller aflastning, eller hvor behovet for hjælp er mere end 20 timer ugentligt.

Ordningen kan kombineres med hjemmehjælp, hvis man ønsker det.

Tilskuddet dækker som udgangspunkt hjælp i hjemmet, men der kan være tilfælde, hvor der kan bevilliges personlig og praktisk hjælp udenfor hjemmet, fx ved familiebesøg.

Kriterier

For at kunne modtage kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, er der en række kriterier, som du skal opfylde:

  • Betydelig og varig nedsat funktionsevne. Ordningen er til dig, der har et behov for personlig og praktisk hjælp i dagligdagen i mere end 20 timer ugentligt.
    Eller hvor behovet ikke kan dækkes af kommunens sædvanlige tilbud om hjemmehjælp eller aflastning.

  • +18 år. Ordningen er for voksne over 18 år.

  • Arbejdsleder. Du skal være i stand til at fungere som daglig leder for hjælperne. Dette indebærer udvælgelse af hjælpere, udarbejdelse af jobbeskrivelser og vagtplaner, oplæring af nye hjælpere mm.

  • Arbejdsgiver. Du skal også være i stand til at fungere som arbejdsgiver. Det vil sige, at du selv skal ansætte og afskedige hjælpere, udbetale løn, indberette skat mv. Du har mulighed for at overdrage ansvaret for dette til en nærtstående.   

Du kan se Køge Kommunes serviceniveau for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere i kvalitetsstandarden.

I "Håndbog om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere" kan du orientere dig om retningslinjer og praksis for kontant tilskud i Køge Kommune. 

Ansøgning om kontant tilskudsordning

Du kan søge om kontant tilskudsordning ved at henvende dig til Ældre- og Sundhedsafdelingen. 

Visitationen - Personlig pleje og praktisk hjælp

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje