Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Hjælpemidler og boligændringer Syv trin du skal igennem, når du søger støtte til handicapbil

Syv trin du skal igennem, når du søger støtte til handicapbil

1. Du indkaldes til en samtale

Når vi har modtaget din ansøgning, indkalder vi dig til en samtale.

Du vil modtage et brev fra vores Bilteam med indkaldelsen.

I samtalen med bilsagsbehandleren skal vi snakke om:

 • din sygdom/dit handicap
 • dine begrænsninger i din hverdag i forhold til kørsel
 • om du er færdigbehandlet
 • hvad du skal bruge bilen til
 • om du har behov for særlig indretning af bilen
 • økonomi

Herudover får du information om lovgivningen vedrørende handicapbil samt information om økonomi og tilbagebetaling af lån.

I vores vurdering af din sag skelnes der mellem, om du har brug for en bil til kørsel til arbejde eller uddannelse, eller om du søger en såkaldt trivselsbil.
I nogle tilfælde skal du udfylde et kørselsskema, som vi sender sammen med indkaldelsen til samtale.

Bilsagsbehandleren vil følge din sag, til den er færdigbehandlet.

Efter samtalen får du tilsendt et referat i partshøring, så du har mulighed for at komme med kommentarer.

1. Du indkaldes til en samtale

Når vi har modtaget din ansøgning, indkalder vi dig til en samtale.

Du vil modtage et brev fra vores Bilteam med indkaldelsen.

I samtalen med bilsagsbehandleren skal vi snakke om:

 • din sygdom/dit handicap
 • dine begrænsninger i din hverdag i forhold til kørsel
 • om du er færdigbehandlet
 • hvad du skal bruge bilen til
 • om du har behov for særlig indretning af bilen
 • økonomi

Herudover får du information om lovgivningen vedrørende handicapbil samt information om økonomi og tilbagebetaling af lån.

I vores vurdering af din sag skelnes der mellem, om du har brug for en bil til kørsel til arbejde eller uddannelse, eller om du søger en såkaldt trivselsbil.
I nogle tilfælde skal du udfylde et kørselsskema, som vi sender sammen med indkaldelsen til samtale.

Bilsagsbehandleren vil følge din sag, til den er færdigbehandlet.

Efter samtalen får du tilsendt et referat i partshøring, så du har mulighed for at komme med kommentarer.

2. Vi indhenter relevante lægeoplysninger

Med din tilladelse indhenter vi relevante lægeoplysninger fra din egen læge eller sygehus. Disse oplysninger indgår i den samlede vurdering af din sag.

Hvis vi vurderer, at lægeoplysningerne taler imod en bevilling, sender vi oplysningerne til dig i partshøring, så du har mulighed for at komme med kommentarer.

2. Vi indhenter relevante lægeoplysninger

Med din tilladelse indhenter vi relevante lægeoplysninger fra din egen læge eller sygehus. Disse oplysninger indgår i den samlede vurdering af din sag.

Hvis vi vurderer, at lægeoplysningerne taler imod en bevilling, sender vi oplysningerne til dig i partshøring, så du har mulighed for at komme med kommentarer.

3. Vi laver en gangtest med dig

Der vil blive lavet en gangtest med dig for at vurdere din gangdistance - altså hvor langt, det er muligt for dig at gå med og uden passende hjælpemidler, før du får smerter eller voldsom udmattelse og videre gang er umulig for dig.
Din gangkvalitet indgår også i vurderingen - altså om du eksempelvis går meget langsomt, har smerter, vakler og er usikker.

Gangtesten foregår udendørs og hvis du har et ganghjælpemiddel, for eksempel en rollator eller albuestok, skal de anvendes ved gangtesten.

Du vil få besked fra din bilsagsbehandler, hvornår gangtesten udføres.

Resultatet af gangtesten sender vi til dig i partshøring, så du har mulighed for at komme med kommentarer.

3. Vi laver en gangtest med dig

Der vil blive lavet en gangtest med dig for at vurdere din gangdistance - altså hvor langt, det er muligt for dig at gå med og uden passende hjælpemidler, før du får smerter eller voldsom udmattelse og videre gang er umulig for dig.
Din gangkvalitet indgår også i vurderingen - altså om du eksempelvis går meget langsomt, har smerter, vakler og er usikker.

Gangtesten foregår udendørs og hvis du har et ganghjælpemiddel, for eksempel en rollator eller albuestok, skal de anvendes ved gangtesten.

Du vil få besked fra din bilsagsbehandler, hvornår gangtesten udføres.

Resultatet af gangtesten sender vi til dig i partshøring, så du har mulighed for at komme med kommentarer.

4. Vi vurderer om du er berettiget til støtte

På baggrund af alle de indhentede oplysninger om dig vurderer Bilteamet, om du er berettiget til støtte.

Hvis du er berettiget til støtte

Hvis Bilteamet vurderer, at du er berettiget til støtte, vil du blive kontaktet af din bilsagsbehandler, da der skal laves en aftale om bilafprøvning hos en bilopbygger.

Hvis du får afslag

Hvis Bilteamet vurderer, at du ikke er berettiget til bil, vil du modtage en skriftlig afgørelse, hvor der står, at du ikke kan få støtte til bil.
Du kan læse begrundelsen for afslaget i afgørelsen og hvilke oplysninger bilteamet har lagt vægt på i deres vurdering.

Du kan klage over afgørelsen inden fire uger, fra du har modtaget afgørelsen. Bilteamet skal herefter kigge på din sag igen.
Hvis vi fastholder afslaget, sender vi din sag til Ankestyrelsen, som skal behandle din klage.

4. Vi vurderer om du er berettiget til støtte

På baggrund af alle de indhentede oplysninger om dig vurderer Bilteamet, om du er berettiget til støtte.

Hvis du er berettiget til støtte

Hvis Bilteamet vurderer, at du er berettiget til støtte, vil du blive kontaktet af din bilsagsbehandler, da der skal laves en aftale om bilafprøvning hos en bilopbygger.

Hvis du får afslag

Hvis Bilteamet vurderer, at du ikke er berettiget til bil, vil du modtage en skriftlig afgørelse, hvor der står, at du ikke kan få støtte til bil.
Du kan læse begrundelsen for afslaget i afgørelsen og hvilke oplysninger bilteamet har lagt vægt på i deres vurdering.

Du kan klage over afgørelsen inden fire uger, fra du har modtaget afgørelsen. Bilteamet skal herefter kigge på din sag igen.
Hvis vi fastholder afslaget, sender vi din sag til Ankestyrelsen, som skal behandle din klage.

5. Bilafprøvning

Hvis Bilteamet vurderer, at du er berettiget til støtte, skal der laves en aftale om bilafprøvning hos en bilopbygger.

Din bilsagsbehandler kontakter dig for at lave aftalen.

Ved en bilafprøvning skal vi finde frem til den billigste egnede bil til dig, og hvilken særlig indretning der er nødvendig for, at bilen er egnet til dig.

Hvis du har hjælpemidler, som skal med i bilen, skal de medbringes til bilafprøvningen.

Efter bilafprøvningen modtager Bilteamet et tilbud på billigste egnede bil og særlig indretning.

Du modtager herefter en afgørelse, hvor der står hvilken bil og særlig indretning, du er bevilget, samt prisen på bil og særlig indretning.
Der står også begrundelse for bevillingen, og hvilke ting der er lagt vægt på.

Sammen med afgørelsen modtager du et bilag, hvor det fremgår, hvordan slutsedlen skal udfyldes.

5. Bilafprøvning

Hvis Bilteamet vurderer, at du er berettiget til støtte, skal der laves en aftale om bilafprøvning hos en bilopbygger.

Din bilsagsbehandler kontakter dig for at lave aftalen.

Ved en bilafprøvning skal vi finde frem til den billigste egnede bil til dig, og hvilken særlig indretning der er nødvendig for, at bilen er egnet til dig.

Hvis du har hjælpemidler, som skal med i bilen, skal de medbringes til bilafprøvningen.

Efter bilafprøvningen modtager Bilteamet et tilbud på billigste egnede bil og særlig indretning.

Du modtager herefter en afgørelse, hvor der står hvilken bil og særlig indretning, du er bevilget, samt prisen på bil og særlig indretning.
Der står også begrundelse for bevillingen, og hvilke ting der er lagt vægt på.

Sammen med afgørelsen modtager du et bilag, hvor det fremgår, hvordan slutsedlen skal udfyldes.

6. Køb af bil

Du skal selv stå for bilkøbet, og du skal medbringe afgørelsen og bilag vedrørende slutsedlens udformning til den bilforhandler, hvor du ønsker at købe bil.

Du må først købe en bil og underskrive en slutseddel, når du har modtaget en afgørelse fra Bilteamet.

Når du har underskrevet en slutseddel hos en forhandler, skal slutsedlen sendes til Bilteamet.

Hvad gør du, hvis du vil købe en anden bil?

Hvis du ønsker at købe en anden bil end den bevilgede, skal Bilteamet godkende, at bilen er egnet til dig.

Du skal kontakte Bilteamet, inden du køber en anden bil og underskriver en slutseddel.

Du skal selv betale merprisen mellem den bevilgede bil og den bil, du vælger at købe.

6. Køb af bil

Du skal selv stå for bilkøbet, og du skal medbringe afgørelsen og bilag vedrørende slutsedlens udformning til den bilforhandler, hvor du ønsker at købe bil.

Du må først købe en bil og underskrive en slutseddel, når du har modtaget en afgørelse fra Bilteamet.

Når du har underskrevet en slutseddel hos en forhandler, skal slutsedlen sendes til Bilteamet.

Hvad gør du, hvis du vil købe en anden bil?

Hvis du ønsker at købe en anden bil end den bevilgede, skal Bilteamet godkende, at bilen er egnet til dig.

Du skal kontakte Bilteamet, inden du køber en anden bil og underskriver en slutseddel.

Du skal selv betale merprisen mellem den bevilgede bil og den bil, du vælger at købe.

7. Tilbagebetaling af lånet

Støtte til handicapbil gives som et rentefrit lån på max. 201.000 kr. (2022-sats), hvoraf halvdelen af lånet skal betales tilbage over 8 år.

Hvis din indtægt er højere end 239.000 kr. (2022-sats) om året, skal du betale mere end halvdelen af lånet tilbage.

Hvis det vurderes, at der er behov for et højere lån end 201.000 kr., fås den del, der ligger over 201.000 kr., som en udvidet støtte, der ikke skal betales tilbage.

Du skal tilbagebetale lånet over 8 år i månedlige afdrag og lånet er rentefrit.

Hvis der sker ændringer i dine økonomiske forhold i løbet af 8 års perioden, medfører det ikke ændring i beregningen af lånet.

Du vil modtage en opkrævning fra Køge Kommune. Du kan efterfølgende tilmelde betalingen til betalingsservice, så du er sikker på, at betalingen sker automatisk hver måned.

Du er forpligtet til at overholde betalingerne.
Hvis du ikke betaler af på lånet, kan det medføre frakendelse af bilen, og hele lånet skal betales tilbage, både den afdragsfrie støtte og den afdragspligtige del.

 

Gå tilbage til siden om Støtte til handicapbil

7. Tilbagebetaling af lånet

Støtte til handicapbil gives som et rentefrit lån på max. 201.000 kr. (2022-sats), hvoraf halvdelen af lånet skal betales tilbage over 8 år.

Hvis din indtægt er højere end 239.000 kr. (2022-sats) om året, skal du betale mere end halvdelen af lånet tilbage.

Hvis det vurderes, at der er behov for et højere lån end 201.000 kr., fås den del, der ligger over 201.000 kr., som en udvidet støtte, der ikke skal betales tilbage.

Du skal tilbagebetale lånet over 8 år i månedlige afdrag og lånet er rentefrit.

Hvis der sker ændringer i dine økonomiske forhold i løbet af 8 års perioden, medfører det ikke ændring i beregningen af lånet.

Du vil modtage en opkrævning fra Køge Kommune. Du kan efterfølgende tilmelde betalingen til betalingsservice, så du er sikker på, at betalingen sker automatisk hver måned.

Du er forpligtet til at overholde betalingerne.
Hvis du ikke betaler af på lånet, kan det medføre frakendelse af bilen, og hele lånet skal betales tilbage, både den afdragsfrie støtte og den afdragspligtige del.

 

Gå tilbage til siden om Støtte til handicapbil

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje