Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Handicap og særlige behov Støtte til handicapbil

Støtte til handicapbil

Hvis du eller dit barn har et varigt handicap, kan du søge om støtte til handicapbil eller særlig indretning af din bil.

Hvem kan søge? 

Personer med varigt fysisk eller psykisk handicap kan søge støtte til handicapbil og særlig indretning af en bil.
Du kan også søge, hvis du er forælder eller plejeforælder til et barn med fysisk eller psykisk handicap.

Du kan søge om støtte, hvis du har behov for kørsel til og fra arbejde eller uddannelse, eller til særlige aktiviteter uden for hjemmet. 
Det er et krav, at dit behov for kørsel ikke kan løses af andre ordninger som offentlig transport, flexhandicap og flextur. 

Hvad kan du søge om?

Du kan søge om:

 • Støtte til køb af en handicapbil og til særlig indretning af bilen.
 • Særlig indretning af din egen bil, uanset om du er berettiget støtte til en handicapbil.
 • Fritagelse for grøn ejerafgift og støtte til erhvervelse af kørekort, hvis du opfylder betingelserne for støtte til bil.

Læs mere om reglerne for støtte til handicapbil på borger.dk

Hvordan gives støtten?

Støtte til handicapbil gives som et rentefrit lån på max. 213.000 kr., (2024-sats), hvoraf halvdelen af lånet skal betales tilbage over 8 år.

Hvis din indtægt er højere end 253.000 kr. (2024-sats) om året, skal du betale mere end halvdelen af lånet tilbage.

Hvis det vurderes, at der er behov for et højere lån end 213.000 kr. fås den del, der ligger over 213.000 kr. som en udvidet støtte, der ikke skal betales tilbage.

Støtte til kørekort og særlig indretning af bilen gives som et tilskud, der ikke skal betales tilbage.

Sådan søger du

Hvis du ønsker at søge støtte til handicapbil og/eller særlig indretning, skal du søge elektronisk via borger.dk. Du skal bruge dit MitID.

Hvis du ikke har mulighed for at søge elektronisk, skal du henvende dig til Bilteamet på telefon 56672652, for at få tilsendt et ansøgningsskema.

Læs mere om handicapbiler

Bil

Almindelig drift og vedligeholdelse af bilen skal du selv betale. Det gælder for eksempel serviceeftersyn på bilen, skift af vinter- og sommerdæk samt diverse reparationer på bilen.

Du skal også selv betale for brændstof og forsikring. Hvis du har købt en dieselbil, skal du selv betale en udligningsafgift.

Særlig indretning

Hvis den bevilgede særlige indretning går i stykker, kan du søge Bilteamet om støtte til reparation.

Du skal være opmærksom på, at du skal kontakte Bilteamet, inden du får repareret den særlige indretning.

Hvis bilen eller den særlige indretning ikke fungerer efter hensigten, skal du kontakte din bilsagsbehandler.

Du kan søge om udskiftning af din handicapbil, når bilen er 8 år gammel.

Det gør du på samme måde som ved førstegangsansøgning om bil.

Hvis du får bevilget en ny bil, skal lånet i den gamle bil være færdigbetalt, før der kan bevilges en ny. 

Salgsprisen fra din nuværende handicapbil indgår i købet af din nye bil.
Hvis du har foretaget tilkøb i din nuværende handicapbil, har du ret til en andel af salget fra bilen efter samme fordelingsnøgle, som du og kommunen har betalt bilen efter, da den blev købt. Har du for eksempel selv betalt 10% af bilen, har du ret til 10% af salgsprisen. 
Hvis du ikke har foretaget tilkøb i din nuværende handicapbil, skal hele salget fra bilen indgå i købet af den nye bil. Vi fraregner salgsprisen fra din gamle bil i afdragsordningen for lånet til din nye bil.

Du skal være opmærksom på, at selvom du tidligere har fået bevilget støtte til bil, er det ikke ensbetydende med, at du fortsat er berettiget støtte til handicapbil.

Udskiftning af din handicapbil inden 8 år

Du kan søge om at få udskiftet din bil:

 • Når du ikke længere kan benytte bilen på grund af en ændring i din funktionsevne
 • Når udskiftning er nødvendig på grund af helbredsmæssige årsager
 • Når bilen er totalskadet
 • Når bilen ikke kan repareres
 • Når en synsvirksomhed erklærer, at udskiftning er nødvendig
 • Når en synsvirksomhed erklærer, at udgifterne til reparation af bilen vil være uforholdsmæssigt store

For at søge om udskiftning af din handicapbil, skal du søge elektronisk via borger.dk på samme måde som ved nyansøgning.
Du skal bruge dit MitID.
Hvis du ikke har mulighed for at søge elektronisk, skal du henvende dig til Bilteamet på tlf. 56 67 26 52, for at få tilsendt et ansøgningsskema.

Du er forpligtiget til at oplyse Køge Kommune, hvis der sker ændringer i din situation, for eksempel flytning, ophør med uddannelse/arbejde, som ændrer på dit kørselsbehov.

 • Hvis du ophører med uddannelse eller arbejde, og du har fået bilen bevilget hertil, skal du henvende dig til Bilteamet.
 • Du skal også henvende dig til Bilteamet, hvis der sker andre væsentlige ændringer i dit kørselsbehov, eller i din funktionsevne.

Ud fra oplysninger om din nye situation, skal Bilteamet vurdere, om du fortsat er berettiget til en handicapbil.

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for støtte til bil, frakendes bilstøtten. Det betyder, at hele restgælden, både den afdragspligtige og den afdragsfrie del af lånet, skal tilbagebetales til Køge Kommune. Vægtafgiftsfritagelsen bortfalder samtidig.

Hvis bilen frakendes inden for bevillingsperioden, er du omfattet af varslingsordningen på 14 uger. Det betyder, at støtten forsætter uændret i de 14 uger.

Handicapparkeringskort udstedes af Danske Handicaporganisationer til personer med nedsat gangfunktion og/eller anden evne til at færdes.

Handicapparkeringskort anvendes i biler og skal ligge synligt i forruden. Så kan man parkere på parkeringspladser afmærket med et kørestolssymbol. Parkeringskortet giver dig også en række lempelser i forhold til tidsbegrænsninger og betaling.

Parkeringskortet udstedes til såvel børn som voksne med handicap. Kortet er personligt og skal følge ejeren, men kan anvendes i enhver bil.

Kortet koster 425 kr. og er gyldigt i op til 10 år. Fornyelser koster 250 kr. Når kortet udløber, skal der søges på ny.

Du kan læse mere om reglerne for parkering med handicapkort i Køge Kommune på siden: Handicapparkering

Sådan søger du

Du kan søge om parkeringskort hos Danske Handicaporganisationer.

Hvis du ønsker handicap p-plads på offentlig vej eller privat fællesvej, kan du søge kommunen om en handicap p-plads. Du kan sende en ansøgning til Køge Kommune på vejmyndighed@koege.dk (ikke sikker mail).
Du kan også ringe til Køge Kommune på telefon 56 67 67 67 og tale med Anlæg og Myndighed i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Hvis du ønsker handicap p-plads på et boligselskabs område, skal du kontakte boligselskabet for at få tilladelse til at få etableret en p-plads.
Du skal selv betale for etablering af p-pladsen.

I Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil beskrives det serviceniveau, som Byrådet har besluttet for støtte til handicapbil.

Du kan finde kvalitetsstandarden på siden om Kvalitetsstandarder for hjælpemiddelområdet.

Sagsbehandlingstid

Køge Kommunes sagsbehandlingstid på handicapbiler er 24 uger.

Det kan dog tage længere tid, hvis der undervejs i forløbet er behov for at indhente yderligere oplysninger.

Du får besked, hvis vi ikke kan overholde sagsbehandlingstiden. 

 

Hjælpemidler - Handicapbil

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje