Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for kørsel for stærkt synshandicappede § 117

Kvalitetsstandard for kørsel for stærkt synshandicappede § 117

Godkendt af Socialudvalget den 17. april 2023

Har du læst kvalitetsstandarden for generel information?

Før du læser videre, anbefales at du læser Generel information om hjælp og støtte på socialområdet. Her kan du finde en beskrivelse af Køge Kommunes kvalitetsstandarder og deres serviceniveau generelt. Der er generel information om kvalitetsstandarderne og blandt andet om, hvordan du søger, hvordan ansøgningen bliver behandlet og hvordan du klager over en afgørelse.

Til nogle af kvalitetstandarderne vil der være andre procedurer og det er derfor vigtigt at du også forholder dig til den enkelte kvalitetsstandard.

Lovgrundlag

Køge Kommune bevilger kørsel for stærkt synshandicappede efter Serviceloven § 117. Du kan læse mere om loven på retsinformation.dk

Kan du modtage indsatsen?

Du kan få indsatsen, hvis du er blind eller stærkt svagtseende og Dansk Blindesamfund søger om kørsel til Mandagsklubben i Roskilde eller om tandemkørsel på dine vegne.

Hvad er formålet med indsatsen?

At hjælpe dig med befordring til og fra din bopæl eller et nærmere aftalt opsamlingssted til Mandagsklubben i Roskilde og/eller tandemkørsel, hvis du har behov for dette på grund af blindhed eller stærkt svagsyn.

Hvad omfatter indsatsen?

Indsatsen omfatter kørsel med den private leverandør, som Køge Kommune samarbejder med.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Indsatsen bevilges for et år ad gangen.

Hvem leverer indsatsen?

Indsatsen leveres af private transportudbydere, som Køge Kommune har indgået aftale med.

Sådan søger du

Du søger ved at henvende dig til enten Dansk Blindesamfund eller Socialafdelingen i Velfærdsforvaltningen. Du finder kontaktoplysningerne i kvalitetsstandarden generel information.  

Det er også muligt for dine pårørende, din læge og sygehuset at kontakte Dansk Blindesamfund eller Socialafdelingen på dine vegne. Det forudsætter dog, at du har givet samtykke til dette.

Sådan behandles din ansøgning

Dansk Blindesamfund ansøger Køge Kommune om kørsel på dine vegne, og du bliver herefter kontaktet af Socialafdelingen i Velfærdsforvaltningen.

Hvordan starter og afslutter indsatsen?

Indsatsen iværksættes, når den er bevilget af Socialafdelingen i Velfærdsforvaltningen.

Aflysning sker direkte til leverandøren.

Afmelding sker ved henvendelse til Socialafdelingen i Velfærdsforvaltningen.

Er det muligt at skifte leverandør?

Indsatsen er ikke omfattet af valgfrihed med hensyn til leverandør.

Er der egenbetaling?

Indsatsen er gratis.

Hvis du ønsker at klage

Indsatsen er ikke omfattet af klagemulighed.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje