Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Tilsyn på det specialiserede socialområde

Tilsyn på det specialiserede socialområde

Her kan du læse om de forskellige tilsynsformer på det specialiserede socialområde, samt finde tilsynsrapporter fra tilsyn i Køge Kommune.

På det specialiserede socialområde føres der tilsyn med ambulante tilbud, dag- og døgntilbud:

  • Køge Kommune fører driftsorienteret tilsyn med aktivitets- og samværstilbud, væresteder og beskyttet beskæftigelse.
  • Socialtilsyn Øst fører driftsorienteret tilsyn med botilbud, krisecentre og misbrugstilbud. 
  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører sundhedsfagligt tilsyn med botilbud på det specialiserede socialområde.

Læs om de forskellige tilsynsformer og find de seneste tilsynsrapporter

Køge Kommune skal udføre driftsorienterede tilsyn med egne og private tilbud, som ikke er omfattet lov om socialtilsyn. Det betyder, at kommunen skal føre tilsyn med leverandører af socialpædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, samt friplejeboliger, der anvendes som tilbud på det specialiserede socialområde.

Formålet med tilsynet er at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter serviceloven og lov om friplejeboliger.

Tilsyn udføres af eksternt firma som anmeldte tilsyn hvert andet år med mulighed for opfølgende tilsyn ved behov. 

Seneste tilsynsrapporter

Den Gule Dør - 2021 (pdf)

Værestedet Klemmen - 2021 (pdf)

Værestedet Huset - 2021 (pdf)

ITC Køge - 2021 (pdf)

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam - 2021 (pdf)

Botilbuddet Åse Marie Hjemmet - 2021 (pdf)

Kunstskolen Rammen - 2021 (pdf)

Socialtilsyn Øst fører driftsorienteret tilsyn med de tilbud på det specialiserede socialområde, som hører under Lov om Socialtilsyn. Det vil sige botilbud, krisecentre og misbrugstilbud.

Socialtilsyn Øst er et af fem socialtilsyn i Danmark, hvis opgave ifølge lov om socialtilsyn er at sikre, at sociale tilbud til børn, unge og voksne har en tilstrækkelig kvalitet både socialfagligt, pædagogisk, økonomisk og juridisk.

Du finder de seneste tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Øst på de enkelte tilbuds sider på tilbudsportalen.dk:

Fændediget (tilbudsportalen.dk)

Ved Kajen (tilbudsportalen.dk)

Køge Rådgivnings - og Behandlingscenter (tilbudsportalen.dk)

Køge Rådgivnings- og Behandlingsscenter (dagbehandling) (tilbudsportalen.dk)

Pedersvænge Enhed 7 (tilbudsportalen.dk)

Agerbækhuse (tilbudsportalen.dk)

Bofællesskabet Bækgården (tilbudsportalen.dk)

Føllehavegård (tilbudsportalen.dk)

Aktivitetsscenteret Blumesvej (tilbudsportalen.dk)

Lyngtoften (tilbudsportalen.dk)

Hegnetslund Krisecenter for kvinder og børn (tilbudsportalen.dk)

Styrelsen for Patientsikkerhed fører et sundhedsfagligt tilsyn af botilbud på det specialiserede socialområde. Styrelsen udvælger bosteder, hvor der foregår sundhedsfaglig virksomhed, f.eks. medicinhåndtering mm., og på baggrund af stikprøver. 

Styrelsen vurderer ved dette tilsyn, om de sundhedsfaglige regler overholdes, for eksempel i forhold til medicinering, journalisering m.v.

Tilsynsrapporterne kan findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
Tilsynsrapporterne er offentlige i 3 år. Efter 3 år slettes de. Rapporter fra samme bosted erstatter hinanden, og derfor kan du kun se den nyeste version.

2023

Botilbuddet Åse Marie - rapport fra Sundhedsfagligt tilsyn (stps.dk)
Tilsynsdato: 23. februar 2023 - Offentliggjort: 20. marts 2023

2022

Pedersvænge - rapport fra Sundhedsfagligt tilsyn (stps.dk)
Tilsynsdato: 9. september 2022 - Offentliggjort: 6. oktober 2022

Agerbækhuse - rapport fra Sundhedsfagligt tilsyn (stps.dk)
Tilsynsdato: 10. februar 2022 - Offentliggjort: 3. maj 2022

Læs også 

Socialafdelingen

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje