Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Pleje og hjælp i hverdagen Klippekortordning

Klippekortordning

Modtager du hjemmepleje eller bor på plejecenter, kan du få tilbudt et såkaldt klippekort til ekstra hjælp og støtte.

Klippekortet fungerer på den måde, at man får et klip pr. uge som giver adgang til ekstra hjælp og støtte.
For borgere tilknyttet hjemmeplejen giver hvert klip 30 minutters ekstra hjælp. For beboere på plejecentre giver hvert klip 15 minutters ekstra hjælp.

Hjælpen gives til aktiviteter som ligger ud over den sædvanlige hjælp og pleje.
Det kan være gåture, museumsbesøg, ledsagelse til lægebesøg eller lignende. Du vælger selv.

Klippekortet skal hjælpe dig med præcis de aktiviteter, der giver dig livskvalitet.

Du kan også vælge at spare klip op, hvis du ønsker hjælp til aktiviteter, som kræver mere tid.

Klippekort til borgere i eget hjem

Kriterierne for at få tildelt klippekort er, at du:

  • modtager omfattende eller moderat hjemmepleje.
  • modtager hjælp til indkøb og/eller tøjvask.
  • har et begrænset netværk og/eller føler dig ensom.
  • har en begrænset selvstændig færden udenfor din bolig.

Kontakt din kontaktperson fra hjemmeplejen, når du ønsker at planlægge de aktiviteter, som du vil benytte dit klippekort til.
Det er et krav, at du selv er aktiv i den aktivitet du vælger, samt at aktiviteten er forsvarlig for medarbejderen at udføre.

Aktiviteterne kan udføres på hverdage mellem kl. 10-17.
Indgår der forplejning og/eller transport i forbindelse med aktiviteten, afholder du selv udgiften hertil, både for dig og din hjælper.

Du kan spare klip op. Du kan samle op til 3 timer til brug på én aktivitet inkl. transporttid.

Klippekortet bortfalder, hvis du ikke opfylder kriterierne. 

Har du spørgsmål til klippekortordningen skal du kontakte din kontaktperson fra hjemmeplejen.

Klippekort til beboere på plejecenter 

Du får automatisk tilbudt klippekortsordning, når du bor på et plejecenter i Køge Kommune.  

Du laver de konkrete aftaler med personalet på plejecentret, og sammen planlægger I brugen af dit klippekort.  

Visitationen - Personlig pleje og praktisk hjælp

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje