Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Støtte til børn, unge og familier Sådan behandler vi din sag i Familiecenter Køge

Sådan behandler vi din sag i Familiecenter Køge

Dit møde med Familiecenter Køge

Familiecenter Køge yder råd og vejledning til børn, unge og deres familier. Neden for kan du se, hvordan vi behandler din sag i Familiecenter Køge og herunder, hvilke rettigheder og pligter, der er i forbindelse med de forskellige sagstrin.

Din første kontakt med Familiecenter Køge - Underretning

Din første kontakt med Familiecenter Køge vil typsik være med teamet, Den Tværgående Enhed (DTE), der modtager alle nye sager i Familiecentret. En sag kan komme ind til Den Tværgående Enhed via en underretning, via den forebyggende rådgiver eller ved, at et barn eller familie selv henvender sig.

Den Tværgående Enhed vurderer, om Familiecenter Køge kan hjælpe - det kan være gennem enkelte rådgivende samtaler eller ved en fast tilknyttet sagsbehandler, som kan iværksætte forskellige indsatser. 

Hvis Den Tværgående Enhed vurderer, at der er behov for enkelte rådgivende samtaler kan dette foregå ved en forebyggende rådgiver, i åben anonym familierådgivning eller via en sagsbehandler. Hvis problemstillingen bliver løst gennem de rådgivende samtaler og der ikke er yderligere grund til bekymring, lukkes sagen.

Hvis Den Tværgående Enhed vurderer, at der er behov for et forløb i Familiecenter Køge, bliver der oprettet en sag, og du får tildelt en sagsbehandler. Herefter inviterer sagsbehandleren dig hurtigst muligt til en samtale om det videre forløb. 

 

Din første kontakt med Familiecenter Køge - Underretning

Din første kontakt med Familiecenter Køge vil typsik være med teamet, Den Tværgående Enhed (DTE), der modtager alle nye sager i Familiecentret. En sag kan komme ind til Den Tværgående Enhed via en underretning, via den forebyggende rådgiver eller ved, at et barn eller familie selv henvender sig.

Den Tværgående Enhed vurderer, om Familiecenter Køge kan hjælpe - det kan være gennem enkelte rådgivende samtaler eller ved en fast tilknyttet sagsbehandler, som kan iværksætte forskellige indsatser. 

Hvis Den Tværgående Enhed vurderer, at der er behov for enkelte rådgivende samtaler kan dette foregå ved en forebyggende rådgiver, i åben anonym familierådgivning eller via en sagsbehandler. Hvis problemstillingen bliver løst gennem de rådgivende samtaler og der ikke er yderligere grund til bekymring, lukkes sagen.

Hvis Den Tværgående Enhed vurderer, at der er behov for et forløb i Familiecenter Køge, bliver der oprettet en sag, og du får tildelt en sagsbehandler. Herefter inviterer sagsbehandleren dig hurtigst muligt til en samtale om det videre forløb. 

 

Hvis din sag overgår til en sagsbehandler

Hvis din sag overgår til en sagsbehandler, får du en fast tilknyttet sagsbehandler. Din sagsbehandler skal herefter afklare jeres støttebehov. De fleste typer af støtte kræver en børnefaglig undersøgelse (§ 50-undersøgelse).

Børnefaglig undersøgelse

Den børnefaglige undersøgelse skal afdække, hvilke ressourcer og behov dit barn og din familie har. Den børnefaglige undersøgelse gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Hvis forældremyndighedsindehaveren ikke vil give samtykke til indhentning af information, kan Familiecenter Køge i flere tilfælde indhente oplysninger uden samtykke.

Læs mere om Børnefaglig undersøgelse 

Børnesamtale

Det er vigtigt, at barnet/den unge bliver inddraget og har mulighed for at give udtryk for egne ønsker og behov. Familiecenter Køge holder derfor løbende børnesamtaler med barnet/den unge.

Handleplaner

De fleste typer støtte kræver, at Familiecenter Køge udarbejder en handleplan. Handleplanen skal blandt andet angive målet med støtten og hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå målet. Handleplanen opdateres første gang efter tre måneder og derefter minimum hver 6. måned.

Dine rettigheder og pligter

Familiecenter Køge vejleder dig om dine rettigheder og pligter i forbindelse med behandlingen af din families sag.
Det drejer sig blandt andet om retten til partshøring, aktindsigt, bisidder, gratis advokatbistand i enkelte typer sager og klageadgang.

Hvis din sag overgår til en sagsbehandler

Hvis din sag overgår til en sagsbehandler, får du en fast tilknyttet sagsbehandler. Din sagsbehandler skal herefter afklare jeres støttebehov. De fleste typer af støtte kræver en børnefaglig undersøgelse (§ 50-undersøgelse).

Børnefaglig undersøgelse

Den børnefaglige undersøgelse skal afdække, hvilke ressourcer og behov dit barn og din familie har. Den børnefaglige undersøgelse gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Hvis forældremyndighedsindehaveren ikke vil give samtykke til indhentning af information, kan Familiecenter Køge i flere tilfælde indhente oplysninger uden samtykke.

Læs mere om Børnefaglig undersøgelse 

Børnesamtale

Det er vigtigt, at barnet/den unge bliver inddraget og har mulighed for at give udtryk for egne ønsker og behov. Familiecenter Køge holder derfor løbende børnesamtaler med barnet/den unge.

Handleplaner

De fleste typer støtte kræver, at Familiecenter Køge udarbejder en handleplan. Handleplanen skal blandt andet angive målet med støtten og hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå målet. Handleplanen opdateres første gang efter tre måneder og derefter minimum hver 6. måned.

Dine rettigheder og pligter

Familiecenter Køge vejleder dig om dine rettigheder og pligter i forbindelse med behandlingen af din families sag.
Det drejer sig blandt andet om retten til partshøring, aktindsigt, bisidder, gratis advokatbistand i enkelte typer sager og klageadgang.

Indsats

Læs kort om de forskellige tilbud og indsatser i Familiecenter Køge på siden: Tilbud i Familiecenter Køge

Når din sag lukkes

Når der ikke længere er bekymring for dit barn, i en grad der kræver en indsats jf. servicelovens børneparagraffer, kan sagen i de fleste tilfælde lukkes. Hvis der igen opstår bekymring, kan sagen åbnes på ny. 

Selvom sagen lukkes i Familiecenter Køge, er det stadig muligt at henvende sig til en forebyggende rådgiver eller i åben anonym familierådgivning og få råd og vejledning.

Når din sag lukkes

Når der ikke længere er bekymring for dit barn, i en grad der kræver en indsats jf. servicelovens børneparagraffer, kan sagen i de fleste tilfælde lukkes. Hvis der igen opstår bekymring, kan sagen åbnes på ny. 

Selvom sagen lukkes i Familiecenter Køge, er det stadig muligt at henvende sig til en forebyggende rådgiver eller i åben anonym familierådgivning og få råd og vejledning.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje