Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Parkering, trafik og veje Parkering Har du fået en parkeringsafgift

Har du fået en parkeringsafgift

Har du har fået en parkeringsafgift af Køge Kommune skal den betales inden ti dage. Hvis du vil klage over din parkeringsafgift eller blot se den, skal du gøre det via vores selvbetjeningsløsning.

Du får en parkeringsafgift, hvis du har overtrådt en af reglerne i færdselsloven eller i Køge Kommunes bekendtgørelse om parkering. På afgiften kan du se, hvilken regel du har overtrådt. Husk at det er dit eget ansvar som bilist at sætte dig ind i og overholde de gældende parkeringsregler.

Betaling af parkeringsafgift

Hvis du har fået en parkeringsafgift, kan du betale via indbetalingskortet på afgiften eller via bankoverførsel. 

Du skal betale afgiften senest 10 dage, efter du har fået den. Hvis du af en eller anden grund ikke betaler afgiften til tiden, sender Køge Kommune dig en påmindelse. Bliver beløbet ikke indbetalt, vil det medføre en rykkerskrivelse og et gebyr på 250 kr. Udebliver denne betaling også, vil du modtage endnu en rykker, pålagt yderligere et gebyr på 250 kr.  

Hvis det skyldige beløb ikke bliver betalt, vil kravet uden yderligere varsel blive sendt til inddrivelse hos Gældsstyrrelsen. De vil herefter, på Køge Kommunes vegne, inddrive det skyldige beløb ved udlæg, modregning eller indeholdelse af løn. 

Pensionister og studerende får ikke rabat. 

Bankoverførsel 

Hvis du har mistet afgiften med indbetalingskortet, kan du betale på nedenstående kontonummer med henvisning til bilens registreringsnummer:  

  • Jyske Bank, Fændediget 1A, 4600 Køge - Reg. nr. 5035 Konto nr. 4690005 

Ved indbetaling fra udlandet skal følgende, sammen med nummerpladen på bilen oplyses ved indbetaling:  

  • IBAN: DK61 5035 0004 6900 05 - SWIFT: JYBADKKK 

Afdragsordning 

Har du ikke mulighed for at betale hele beløbet på en gang, kan du kontakte Opkrævningen på telefon 56 67 24 50 og lave en afdragsordning. Afgiften kan deles i 2-3 rater afhængig af dine økonomiske forhold. 

Se eller klag over parkeringsafgift

Hvis du vil klage over din parkeringsafgift eller blot se den, kan du gøre det via vores selvbetjeningsløsning. Du skal bruge bilens registreringsnummer og løbenummeret på parkeringsafgiften.  Telefoniske klager behandles ikke.  

At parkeringen har fundet sted i god tro, medfører ikke i sig selv, at afgiften kan frafaldes. 

Se eller klag over din parkeringsafgift.

Afgørelse af klage 

Det er Køge Kommune, som vurderer om din klage er berettiget. Du kan derfor ikke klage over afgørelsen til andre højere myndigheder, jævnfør Færdselsloven §121 stk. 2.  

Hvis du fortsat er uenig i afgørelsen, kan køretøjets registrerede ejer eller bruger bede om at få sagen prøvet ved fogedretten, som foretages af Gældsstyrelsen. Dette kræver dog, at afgiften ikke er betalt. 
Du skal selv betale omkostninger forbundet med fogedsagsbehandlingen, medmindre du får fuldt medhold i fogedretten.  

Undgå parkeringsafgifter

De fleste parkeringsafgifter gives, fordi en af nedenstående regler er overtrådt. At du har været i god tro ændre ikke noget.

  • Fortovsparkering forbudt: Parker ikke på fortovet. Det er forbudt i hele Køge Kommune. Det betyder, at ingen del af bilen under hverken parkering eller standsning må røre fortovet.
  • P-skive: Din bil skal have en p-skive, og kun én.
  • Forkert indstillet p-skive: Indstil p-skiven. En defekt p-skive er ikke gyldig grund til, at parkeringsafgiften frafaldes.
  • Standsning og parkering: Standsning og/eller parkering forbudt skal overholdes.
  • Tidsbegrænset parkering: Tidsbegrænsede parkeringer betyder, at en bil helt skal forlade et område. Det er ikke nok at stille p-skiven eller flytte bilen til en anden plads på samme parkeringsplads.
  • Manglende betaling af betalingsparkering: Når du benytter en betalingsparkering, får du en afgift, hvis du mangler at betale, eller din betaling for parkering er udløbet.

Køge Kommunes persondatapolitik

Oplysningspligt efter databeskyttelses-forordningen ved pålæggelse af parkeringsafgift og betaling for parkering mv.

Læs mere:

Parkeringsteamet

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje