Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Parkering, trafik og veje Parkering Vilkår for erhvervelse og brug af beboerlicens i betalingszonen

Vilkår for erhvervelse og brug af beboerlicens i betalingszonen

Vilkårene er senest opdateret den 2. januar 2023.

Beboerlicensen gælder indenfor den med sort afgrænsede betalingszone, og kun på de med blå afmærkede parkeringsområder – se kort.    

Køge Kommunes beboerlicens giver tilladelse til at holde ubegrænset på de med blåt afmærkede parkeringsområder. Se vedhæftede kort. Tilladelsen giver ikke fortrinsret til parkering, og man har heller ikke ret til at reservere bestemte pladser.

 1. Hver bolig inden for betalingszonen kan erhverve en licens til to køretøjer.
 2. Ansøgeren skal have bopæl og være tilmeldt folkeregisteret inden for betalingszonen. Ansøgeren skal desuden være registeret i Centralregisteret for motorkøretøjer som ejer eller bruger af det køretøj, der søges licens til.
 3. Beboere i Torvebyen, Sdr. Havn, Ågrunden, Antoniestræde, Bygårdsstræde, Lovslippen, Kavalerslippen, Rådhusstræde eller Sdr. Havn, kan ikke købe en beboerlicens, da der er parkeringsmulighed på egen grund.
 4. Licensordningen er forbeholdt private køretøjer. Firmaer kan derfor ikke tilbydes en licens. Brugere af firmabiler skal fremvise en erklæring fra arbejdsgiveren om at pågældende er "enebruger" af køretøjet.
 5. Køretøjets egenvægt må højest være 2.500 kg.
 6. Beboerlicens kan søges hele året. Beboerlicensen har en gyldighed fra udstedelsesdatoen og et år frem. Licens gælder kun for det køretøj, der har fået licensen.
 7. Licensordningen administreres af Køge Kommune. Selvbetjeningsløsning forefindes på www.koege.dk/parkering. Prisen er p.t. på 500 kr. Det er ikke muligt at refundere beløbet efter aktiveringsdato.
 8. Oplysninger i forbindelse med udstedelse af licensen vil blive registreret elektronisk. Teknik og Miljøforvaltningen forbeholder sig ret til at kontrollere oplysningerne.
 9. Ved udskiftning af køretøj kan ny licens erhverves til samme adresse via selvbetjeningsløsningen på www.koege.dk/parkering.
 10. Ved misbrug af en licens vil denne straks blive inddraget. Én sådan inddraget licens vil ikke kunne fornyes.
 11. Hvis vilkårene for at have en licens ikke længere er opfyldt, har indehaveren pligt til at informere Køge Kommune på mail: parkering@koege.dk.
 12. Ved klage over afgørelser i forbindelse med at erhverve eller skulle afgive licenser, fremsendes skriftlig indsigelse til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen.

--oo0oo--

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje