Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Parkering, trafik og veje Parkering Vilkår for erhvervelse og brug af månedslicens

Vilkår for erhvervelse og brug af månedslicens

Vilkårene er senest opdateret den 2. januar 2024.

Månedslicensen gælder på de parkeringspladser og veje som ligger indenfor betalingszonen og som er markeret med lilla på vedlagte kort.
Parkeringsområderne kan ses på www.koege.dk/parkering.

 1. Køge Kommunes månedslicens giver tilladelse til at holde på de parkeringspladser og veje som ligger indenfor betalingszonen og som er markeret med lilla på kortet. 
 2. Tilladelsen giver ikke fortrinsret til parkering, og man har heller ikke ret til at reservere bestemte pladser/områder.
 3. Alle har mulighed for at erhverve en månedslicens, både private og firmaer.
 4. Månedslicens kan søges hele året. Månedslicensen har en gyldighed fra udstedelsesdatoen og 1 måned frem. Dog med mulighed for tilkøb af flere måneder på en gang. Licensen gælder kun for det køretøj, der har fået licensen.
 5. Licensordningen administreres af Køge Kommune. Selvbetjeningsløsning forefindes på www.koege.dk/parkering. Prisen er p.t. på 300 kr. som fremsendes på faktura. Det er ikke muligt at refundere beløbet i indeværende måned.
 6. Årslicens kan købes til 2.000 kr. og kan kun refunderes i hele ubrugte kalendermåneder til månedspris på 165 kr.
 7. Oplysninger i forbindelse med udstedelse af licensen vil blive registreret elektronisk. Teknik og Miljøforvaltningen forbeholder sig ret til at kontrollere oplysningerne.
 8. Ved udskiftning af køretøj kan ny licens erhverves via selvbetjeningsløsningen.
 9. Ved misbrug af en licens vil denne straks blive inddraget. En sådan inddraget licens vil ikke kunne fornyes.
 10. Hvis vilkårene for at have en licens ikke længere er opfyldt, har indehaveren pligt til at informere Køge Kommune på mail: parkering@koege.dk.
 11. Ved klage over afgørelser i forbindelse med at erhverve eller skulle afgive licenser, fremsendes skriftlig indsigelse til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen.

--oo0oo--

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje