Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Parkering, trafik og veje Veje og stier Dit ansvar for beskæring og renhold

Dit ansvar for beskæring og renhold

Her på siden kan du læse om, hvordan vi holder kommunens veje og stier pæne og rene og hvilke forpligtelser, du har som borger og grundejer.

Hver årstid har sine opgaver, hvis der altid skal være pænt og rent i vores kommune.  Kommunen og grundejerne har året rundt en række forpligtelser med at holde rent på veje, stier og fortove. 

Dine forpligtelser afhænger af, om du bor på en privat vej, privat fællesvej eller en offentlig vej.

Træer og beplantning

Du er som grundejer forpligtiget til at sørge for, at dine beplantninger og træer ikke generer færdsel på sti, fortov eller vej.  

Du har pligt til at beskære din egen beplantning, der hænger ud over veje, stier og fortove af hensyn til trafiksikkerheden. Det er vigtigt at beskære din beplantning for at sikre gode oversigtsforhold, og for at alle kan færdes sikkert på stier, fortove og rabatter. 

Du bør beskære dine træer og buske, så de kan vokse i hele vækstperioden uden at vokse ud i fortov, cykelsti eller rabat. Ved beskæringen skal du tage højde for, at sne og vand kan tynge grenene. Beskær derfor ekstra tilbage, hvor det kan ske. Se nedenfor - det såkaldte fritrumsprofil.

 

Billede af fritrumsprofil, som viser det vejareal, som skal holdes fri for træer og beplantning.

Når du planter ny hæk eller sætter nyt hegn mod veje, stier eller fortove, skal du sørge for, at det altid sker på din egen grund. Dit hegn, hæk eller anden beplantning skal til enhver tid holdes indenfor dit eget skel. Derfor bør du holde en planteafstand på mindst 30 cm fra skel. 

 

Hvis du har et ønske om beskæring af kommunens beplantning, skal du kontakte Vej, Park og Byrum. Vi vurderer dit ønske ud fra følgende kriterier:  

 • Sikkerhed: Er beplantningen farlig for din og forbipasserendes sikkerhed?
 • Betydning: Har beplantningen betydning for det offentlige anlæg?
 • Skygge: Hvis træer har betydning for det offentlige anlæg, fældes det som udgangspunkt ikke på grund af skyggegener fra enkeltstående træer, da de giver en vandrende skygge.  
 • Udsigt: I lighed med skygge, så fælder vi ikke beplantninger for at sikre naboers udsigt.

Vi skærer ikke toppen af træer.

Kommunen har en træpolitik, fordi træer, buske og levende hegn er en vigtig grøn ressource, både i forhold til borgernes sundhed, de rekreative muligheder og det æstetiske indtryk, og ikke mindst som levesteder for dyr og insekter. 

Læs Køge Kommunens træpolitik her: Træpolitik for Køge Kommune 

Renhold

Grundejeren har ansvaret for, at der er rent og pænt på fortove og stier langs grunden.

 • Du skal feje og du skal fjerne ukrudt mellem fliser og brosten.
 • Glasskår, ekskrementer og andet særligt forurenende affald skal du fjerne hver dag.
 • Du er velkommen til at hjælpe med at holde nedløbsriste fri for blade og andet, der forhindrer at vandet kan komme væk fra vejen.
 • Du skal klippe hække og beskære dine buske og træer, så de ikke generer færdsel på fortov, sti og vej.

Grundejeren har ansvaret for, at der er rent og pænt på fortove, stier og veje langs grunden.

 • Du skal feje og du skal fjerne ukrudt mellem fliser og brosten.
 • Glasskår, ekskrementer og andet særligt forurenende affald skal du fjerne hver dag.
 • Du skal renholde rendestene, nedløbsriste og rørgennemløb for alt, der kan hindre vandets frie løb. 
 • Du skal klippe hække og beskære dine buske og træer, så de ikke generer færdsel på fortov, sti og vej.

Vej, Park og Byrum (drift)

Ørnevej 15, 4600 Køge

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje