Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og forebyggelse Motion og træning Genoptræning

Genoptræning

Genoptræning og vedligeholdelsestræning er til dig, der som har været ude for en ulykke eller et sygdomsforløb, som har svækket din funktionsevne.

Vi tilbyder genoptræning og vedligeholdelsestræning, hvis du oplever tab af funktionsevne i forbindelse med sygdom eller ulykke, hvor behandlingen ikke er sket under et sygehusophold.

Vi tilbyder genoptræning efter sygehusophold, hvis du efter en indlæggelse har mistet en del af din funktionsevne, og sygehuset vurderer, at du har behov for genoptræning.

Formålet med vores træningstilbud er, at du kan genvinde eller øge din funktionsevne, eller bevare højst mulig grad af den nu og i fremtiden.

Der trænes i:

  • Fysiske funktioner som gang-, balance- og styrketræning.
  • Kognitive funktioner, som opmærksomhed, rækkefølge og struktur.
  • Almindelige daglige aktiviteter, som selvstændighed ved påklædning, rengøring og lignende.

Træningen foregår en til flere gange ugentligt, som holdundervisning, hjemmetræning eller selvtræning efter instruks.
Det kan også foregå ved hjælp af velfærdsteknologiske hjælpemidler, herunder forskellige træningsapps.

Vores træningstilbud er gratis, men du skal selv betale for transport.

Vores træningstilbud

Hvem kan få genoptræning og vedligeholdelsestræning?

Du kan søge om at få genoptræning og vedligeholdelsestræning af Køge Kommune, hvis du er bosiddende i Køge Kommune og din funktionsevne er blevet begrænset i forbindelse med et sygdomsforløb, hvor behandlingen ikke sker under et sygehusophold.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning tilbydes kun, hvis du er ude af stand til at benytte andre tilgængelige træningsmuligheder.

Tilbuddet er primært til ældre borgere. Andre voksne kan dog også i begrænset omfang få tilbuddet.

Hvor længe varer et træningsforløb?

Varigheden af forløbet afgøres efter en faglig individuel vurdering, dog er forløbet på maksimalt 3 måneder.
Du skal være opmærksom på, at dit træningstilbud kan afsluttes før tid på baggrund af en faglig vurdering.
Dit træningsforløb kan også indstilles, hvis du udebliver fra træningen to gange uden afbud og/eller gyldig grund.

Hvordan søger jeg?

Du skal kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen for at søge.

Træningen opstartes med en samtale, hvor en fysio- eller ergoterapeut vurderer dit træningsbehov og sammen udarbejder I plan og mål for træningen.

Hvem kan få genoptræning efter sygehusophold?

Hvis du har været indlagt på sygehus og har mistet en del af din funktionsevne, fx på grund af en skade, vurderer sygehuset om der er behov for genoptræning.
Sygehuset udarbejder en plan for dit genoptræningsforløb, som de sender til Køge Kommune.
Vi indkalder dig herefter til træning.

Formålet er at hjælpe og støtte dig til at genvinde din tabte funktionsevne.

Ved opstart vurderer fysio- eller ergoterapeuten dit træningsbehov og sammen udarbejder I plan og mål for træningsforløbet.
Udgangspunktet for træningen er din individuelle genoptræningsplan fra det sygehus, hvorfra du er udskrevet.

Hvor længe varer et træningsforløb?

Varigheden af forløbet afgøres efter en faglig individuel vurdering og med udgangspunkt i genoptræningsplanen fra sygehuset.
Dog er forløbet i udgangspunktet på maksimalt 3 måneder.

Du skal være opmærksom på, at dit træningstilbud kan afsluttes før tid på baggrund af en faglig vurdering.
Dit træningsforløb kan også indstilles, hvis du udebliver fra træningen to gange uden afbud og/eller gyldig grund.

Der findes mange øvrige træningsmuligheder, som kan hjælpe til at forbedre eller vedligeholde dit helbred og dine funktionsevner.

  • Træning hos privat praktiserende fysioterapeut. Kontakt din læge for at få en henvisning.
  • Vederlagsfri træning. Dette bevilliges af din praktiserende læge, hvis du har en diagnose, som berettiger dig til det.
  • Køge Kommune har en række åbne motions- og træningstilbud, som ikke kræver særlig henvisning.
    Dem kan du læse om på hjemmesiden for vores sundhedscenter, Sundhed, Træning og Rehabilitering.

Visitationen - Personlig pleje og praktisk hjælp

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje