Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Foreningsnyt Det er nu muligt at søge puljen til grønne områder og stadions

Det er nu muligt at søge puljen til grønne områder og stadions

Det er nu muligt at søge puljen til grønne områder og stadions

Hvem kan søge?

Foreninger eller selvejende haller, som bruger de kommunale stadions og grønne områder under Kultur og Idræt

Hvad kan der søges til?

Der kan f.eks. søges støtte til:

  • Nye mindre anlægsprojekter f.eks. opholdsarealer, udendørs træningsområder eller lignende.
  • Forbedring af eksisterende anlæg f.eks. renovering af flisebelægninger og inventar til opholdsarealer, nye cykelstativer, renovering af baner og anlæg eller lignende.

Puljen dækker ikke

  • støtte til frivilliges forplejning, forsikring eller lignende i forbindelse med anlægsarbejdet.
  • støtte til den fremtidige drift, forsikring eller vedligehold af anlægget.

Læs mere om kriterier for ansøgning under: Søg tilskud

Inden du sender en ansøgning

Vi anbefaler, at ansøger, inden indsendelse af ansøgning, undersøger, hvilke tilladelser der er brug for, for at projektet kan realiseres. Dette kan gøres via kommunens hjemmeside.

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente tilladelser, som eksempelvis landzonetilladelse, byggetilladelse, affaldshåndtering, dispensation mv. Det kan derfor også være en fordel at tænke byggesagsgebyr ind i et budget.

Indsend ansøgning

Puljen ansøges ved at sende en mail med beskrivelse af projektet til kulturogidraet@koege.dk.

Ansøgningen skal bestå af maksimalt 2 sider, med en kort beskrivelse af:

  • formål og værdi for det lokale samfund
  • budget. Budgettet skal indeholde indtægter og udgifter, herunder, hvad midlerne konkret skal bruges til. Det skal ligeledes oplyses, om der søges eller er givet støtte fra andre puljer.
  • tidsplan
  • adresse for beliggenhed og kortbilag med markering af områderne.

Da puljen har begrænsede midler, kan ansøger højest ansøge om forslag, som koster op til 100.000 kr.

Tildeling

Forvaltningen prioriterer blandt de fremsendte ønsker/forslag, og i det omfang de kan imødekommes, vender vi tilbage. Tilskud udbetales, når puljeansøgning og byggeansøgning eller lignende er godkendt.


Ansøgningsfrist den 1. juni 2023

Herefter vil ansøgningerne blive behandlet og godkendt. I kan forvente svar på jeres ansøgning efter sommerferien.

Afrapportering

Senest 6 uger efter projektets/aktivitetens/indkøbets afslutning skal der indsendes regnskab for udbetalte tilskud. Regnskabet indsendes til kulturogidraet@koege.dk. Benyttes tilskud ikke til formålet skal beløbet tilbagebetales.

Kontakt

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte Kultur og Idræt på kulturogidraet@koege.dk

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje