Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Køge Kommune Presse og kommunikation Nyheder og aktuelt Foreningsnyt Nu er det tid til at søge pulje til foreninger med elitepotentiale

Nu er det tid til at søge pulje til foreninger med elitepotentiale

Ansøg markedsføringspulje til foreninger med elitepotentiale inden 1. maj

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af foreninger og klubber, hjemmehørende i Køge Kommune. Foreninger og klubber skal via ansøgningen give et tilbud om markedsføring af Køge Kommune. Ansøgninger vil blive vurderet ud fra det sportslige præstationsniveau og blive fordelt af Kultur- og Idrætsudvalget. 

Formål
Puljen skal forbedre forholdene for de foreninger, klubber og idrætsudøvere der er hjemmehørende i Køge Kommune, og har hold/deltagere i de øverste turneringer/spillerækker.
Formålet med tildelinger fra puljen er at markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en attraktiv kommune og en attraktiv idrætskommune. Puljen er derved med til at styrke den positive omtale af Køge Kommune og afledt deraf med til at tiltrække nye borgere.

Sådan søger I 
Send jeres ansøgning senest den 1. maj 2024

Ansøgningen sendes til: Kulturogidraet@koege.dk

Den motiverede ansøgning SKAL indeholde: 
•    Navn på klub/forening der ansøger puljen 
•    Beskrivelse af talentpotentialet, f.eks. ved angivelse af enkelt talenter/grupper, niveau for turneringsdeltagelse eller lignende.
•    Markedsføringstilbud som begrunder, hvorfor det giver værdi for Køge Kommune at tildele foreningen/klubben et markedsføringstilskud.
•    Tilbuddet skal indeholde: forventet mediedækning, omfang af reklameskilte og beklædning med Køge Kommunes logo.
•    Publikumsdeltagelse: er der plads til tilskuere og ca. hvor mange forventes at komme til aktiviteter/stævner/kampe. 
•    Beskriv klubben/foreningen: antal medlemmer ved ansøgningstidspunkt, er klubben frivilligt eller professionelt drevet og anden relevant information. 
•    Hvilke nye initiativer planlægges for den kommende sæson, f.eks. deltagelse i Sommersjov, åben skole samarbejder, events eller andet. 
•    Hvilke platforme forventer I at kunne synliggøre Køge Kommune på i den kommende sæson, f.eks. hjemmesider, FB, skilte, bannere m.v. 
•    Hvilket beløb ansøges der om? 

Læs, hvad der vil blive lagt vægt på i ansøgningen, jeres forpligtelser som klub eller forening og meget mere i de samlede Retningslinjer for Køge Kommunes pulje til foreninger med elitepotentiale

De indkomne ansøgninger behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde i juni 2024. 
Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Kultur og Idræt på kulturogidraet@koege.dk

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje