Skip til hoved indholdet

Høring

Køge Kommune erhvervspolitik 2024

Erhvervspolitik 2024 Tilbage

Her kan du indgive dit høringssvar til Køge Kommune erhvervspolitik 2024

Tilbage

Kære alle

Køge Kommune har hermed fornøjelsen af at fremsende forslag til Køge Kommunes nye erhvervspolitik.

Forslaget er vedtaget af et enigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, dog kan Enhedslisten ikke tilslutte sig formuleringen vedrørende Stevnsvej, da Enhedslisten ikke ønsker etablering af nogle af de foreslåede vejanlæg.

Forslaget til erhvervspolitik sendes nu i høring frem til den 16. februar 2024.

Herefter vil høringssvarene blive behandlet i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget forud for Køge Byråds endelige behandling af forslag til ny erhvervspolitik.

Det vedhæftede forslag er formuleret efter en intensiv proces med inddragelse af virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt relevante parter og fagudvalg.

Processen skulle dels identificere virksomhedernes behov i forhold til deres fortsatte udvikling og dels forsøge at identificere særlige muligheder for erhvervsudvikling i Køge Kommune.

Der blev indledningsvist gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt flere hundrede lokale virksomheder dette, og undersøgelsen blev i foråret 2023 fulgt op af flere dialogmøder samt et erhvervspolitisk topmøde.

Forslaget til ny erhvervspolitik indeholder 10 indsatsområder, der hver især er suppleret af flere handlepunkter. Indsatsområderne er:

 1. Satsning på innovative produktionsvirksomheder

 2.  Kompetent arbejdskraft til virksomhederne

 3. Større udrulning af grøn energi samt klimasikring

 4.  Bedre tilgængelighed for varer og arbejdskraft til virksomhederne

 5. Udvikle den kommunale erhvervsservice

 6.  Transparente og veltilrettelagte udbud- og tilbudsprocesser

 7. Bymidtestrategi

 8. Turismestrategi

 9.  Fokuseret iværksætterindsats

 10. Strategisk forum for offentlig-privat samarbejde og innovation

Flere af de foreslåede 10 indsatsområder kan kun gennemføres i tæt samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og arbejdsmarkedets parter.

Forslaget til ny erhvervspolitik er derfor både et forslag til en retning for Køge Kommunes erhvervsudvikling, men skal også ses, som en direkte invitation til virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og foreninger til samarbejde.

Vi håber derfor at virksomheder, institutioner, organisationer og alle med interesse for Køge Kommunes erhvervsudvikling vil kommentere forslaget til ny erhvervspolitik. Herunder om de selv ønsker at indgå i mere konkret samarbejde om de forskellige indsatsområder.

Med venlig hilsen

Mette Wigand Bode

Formand for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje