Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Rettet revurdering af miljøgodkendelse af Scanfield ApS

Natur og miljø Tilbage

Rettet revurdering af miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af jordrensningsanlæg Scanfield ApS, Junckersvej 10, 4600 Køge.

Tilbage

Køge Kommune har lavet rettelser i revurderingen af miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til Scanfield ApS’ jordrensningsanlæg.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af den sidste annonceringsdato, senest den 21. december 2022. 

Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag til i godkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’s hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje