Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Godkendelse af projektforslag for fjernvarme i Vemmedrup

Øvrige Tilbage

Klima- og Planudvalget har på mødet den 30. november 2023 behandlet og godkendt ”Projektforslag for konvertering af fjernvarme i Vemmedrup” af 11. oktober 2023.

Tilbage

Afgørelse

Projektforslaget er behandlet i henhold til kapitel 4 i den gældende projektbekendtgørelse (697 af 06/06/2023). På baggrund af dette kan Køge Kommune godkende det ansøgte projekt i henhold til varmeforsyningsloven §4. Projektforslaget godkendes på vilkår om; at projektet påbegyndes senest to år efter godkendelsen er meddelt, herunder medregnes indgåelse af aftale om elnettilkobling. Projektforslaget vurderes at opfylde alle formelle krav i projektbekendtgørelsen, herunder at den samfundsøkonomiske analyse viser en positiv samfundsøkonomi.

Vemmedrup Fjernvarme A.M.B.A. har fremsendt ”Projektforslag for konvertering af fjernvarme i Vemmedrup” af 11. oktober 2023. Projektforslaget indeholder etablering af varmeproduktionsanlæg, inkl. varmepumpe og elkedel, samt etablering af et nyt fjernvarmedistributionsnet i forsyningsområdet. Eksisterende akkumuleringstank gaskedel og gasmotor indgår til spidslastforsyning, der forudsætter grundkøb og opkøb af kraftvarmeværk fra nuværende ejer. Projektets samfundsøkonomiske beregninger viser, at en realisering af projektet betyder en samfundsøkonomisk fordel på ca. 3,2 mio. kr. sammenholdt med alternativet, hvor forsyning sker ved sammenkobling med forsyningsområdet i Bjæverskov. 

Projektforslaget understøtter Køge Kommunes Varmeplan 2022, hvor Vemmedrup har været udlagt som fjernvarmeområde. Med denne godkendelse af projektforslaget, indberettes projektområdet til Plandata, som et vedtaget fjernvarmeområde. 

Konverteringsprojektet medvirker til at udfase brugen af fossile brændstoffer til varmeforsyning af private boliger i Køge Kommune, som i Vemmedrup består af naturgas. Desuden understøtter projektet den grønne omstilling, samt bidrager positivt til Køge Kommunes DK2020 Klimaplan.

Klagefrist er til og med 16. januar 2024

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje