Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Godkendelse af projektforslag for vekslerstation ved Egedesvej

Øvrige Tilbage

VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S) har ansøgt Køge Kommune om godkendelse af projektforslag for etablering af en vekslerstation ved Egedesvej, til fjernvarmeforsyning i den nordlige del af Køge.

Tilbage

Projektforslaget er behandlet i henhold til kapitel 4 i den gældende projektbekendtgørelse (697 af 06/06/2023). På baggrund af dette kan Køge Kommune godkende det ansøgte projekt i henhold til varmeforsyningsloven §4. Projektforslaget vurderes at opfylde alle formelle krav i projektbekendtgørelsen, herunder at den samfundsøkonomiske analyse viser en positiv samfundsøkonomi.

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) har fremsendt ”Projektforslag vedrørende etablering af ny vekslerstation i K02/ED11” af 16. november 2023. Projektet er alene et etableringsprojekt, hvor VEKS ved godkendelse kan etablere en 24MW vekslerstation, der kan hente fjernvarmen direkte fra transmissionsledningen, og forsyne 2 allerede godkendte fjernvarmeområder. Projektets samfundsøkonomiske beregninger viser, at en realisering af projektet betyder en samfundsøkonomisk fordel på ca. 19,5 mio. kr. sammenholdt med alternativet, hvor forsyning sker ved en opgradering af eksisterende ledningsnet mod nord via Nylandsvej.

Projektforslaget understøtter Køge Kommunes Varmeplan 2022, hvor udbygning af fjernvarme i hele Køge Bybånd indgår. Realisering af projektet medvirker til at udfase brugen af fossile brændsler og understøtter hermed den grønne omstilling, samt bidrager positivt til Køge Kommunes DK2020 Klimaplan.

Klagefrist er til og med 19. januar 2024

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje