Skip til hoved indholdet

Høring

Udkast til Natura 2000-handleplan for nr. N147 - Ølsemagle Strand og Staunings Ø

Natur og miljø Tilbage

Tilbage

I samarbejde med hhv. Solrød Kommune, har Køge Kommune udarbejdet en handleplan for Natura2000-område nr. N147 - Ølsemagle Strand og Staunings Ø. Køge Kommune er tovholder her for denne plan. Handleplanen er sendt i høring og fristen for høringssvar er 8 uger fra offentliggørelsen af denne høring. Det vil sige til og med den 28. marts 2024.

Høringssvarene til handleplanen for Natura2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø skal sendes til natur@koege.dk. Høringssvar vedrørende de andre planforslag indgives på Stevns og Miljøstyrelsens hjemmesider, hvor de planforslag også ligger (se høringen "Udkast til Natura 2000-handleplaner nr. Køge Å, nr. N149 Tryggevælde Ådal og nr. N152 Vallø Dyrehave" på vores hjemmeside under afgørelser og høringer). 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje