Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Godkendelse af projektforslag for fjernvarme i ED11, ED31 og ED34

Øvrige Tilbage

Klima- og Planudvalget har på mødet den 02. november 2023 behandlet og godkendt ”Projektforslag vedrørende udbygning af fjernvarme for mindre forbrugere (< 300 m2) i Køge Kommune Områder ED11, ED31, ED34” af 07. september 2023.

Tilbage

Projektforslaget er behandlet i henhold til kapitel 4 i den gældende projektbekendtgørelse (697 af 06/06/2023). På baggrund af dette kan Køge Kommune godkende det ansøgte projekt i henhold til varmeforsyningsloven §4. Projektforslaget vurderes at opfylde alle formelle krav i projektbekendtgørelsen, herunder at den samfundsøkonomiske analyse viser en positiv samfundsøkonomi.

Køge Fjernvarme har fremsendt ”Projektforslag vedrørende udbygning af fjernvarme for mindre forbrugere (< 300 m2) i Køge Kommune Områder ED11, ED31, ED34” af 07. september 2023. Projektet er alene et distributionsprojekt, hvor Køge Fjernvarme ved godkendelse får forsyningsret af ejendomme med bygninger under 300 m2 i de godkendte projektområder. Med forsyningsretten følger forsyningspligt, som træder i kraft senest 5 år efter godkendelsen er bekendtgjort. Projektets samfundsøkonomiske beregninger viser, at en realisering af projektet betyder en samfundsøkonomisk fordel på ca. 5,4 mio. kr. sammenholdt med alternativet, hvor forsyning sker ved individuelle varmepumper.

Projektforslaget understøtter Køge Kommunes Varmeplan 2022, hvor udbygning af fjernvarme i hele Køge Bybånd indgår. Realisering af projektet medvirker til at udfase brugen af fossile brændsler og understøtter hermed den grønne omstilling, samt bidrager positivt til Køge Kommunes DK2020 Klimaplan.

Klagefrist er til og med 15. december 2023

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje