Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Tilladelse til A-boringer og reinfiltration af grundvand i forbindelse med opførelse af P-hus

Natur og miljø Tilbage

Tilbage

Der skal bygges nyt P-hus på Søndre Havn. I forbindelse med byggeriet er det nødvendigt at tørholde udgravningerne. Der meddeles tilladelse til etablering af A-boringer for at kunne grundvandssænke samt tilladelse til at reinfiltrere grundvandet, hvis et er nødvendigt.

Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der må antages at have en individuel , væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er senest den 5. april 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje